Archief 5 - ACV BIE Mechelen

ACV BIE Mechelen
Ga naar de inhoud

Archief 5

Bibliotheek
05/03/2019: Wij eisen 0 procent!
Jaarlijks verdienen vrouwen 21% minder dan mannen. Als ze met pensioen zijn, ligt hun pensioenbedrag 28% lager dan van hun mannelijke collega’s. Daarom gaan we op 8 maart 2019 (de Internationale Vrouwendag) voor 0 procent. Een loon- en pensioenkloof van nul procent tussen mannen en vrouwen.

Vraag hier naar uw bouw verlofkalender 2019


26/04/2019: ACV BIE lanceert campagne "Europa kan beter"
Om de speerpunten uit haar politiek memorandum in aanloop naar de Europese verkiezingen van 26 mei 2019 op een toegankelijke manier uit te dragen, lanceert ACVBIE exact één maand voor de verkiezingen de campagne "Europa kan beter".

30/05/2019: Rerum Novarum
De traditie wil dat de voorzitter van het ACV aan de vooravond van Rerum Novarum een toespraak houdt. Dat is dit jaar niet anders. Op 30 mei 2019 viert de Christelijke arbeidersbeweging Rerum Novarum. Marc Leemans kijkt vooruit en ziet vijf grote uitdagingen.
28/11/2018: A.Schulman Plastics moet fout toegeven tijdens verzoening op Paritair Comité scheikunde!
De directie heeft alles geprobeerd om haar gelijk te halen dat het ontslag van 4 bedienden geen economische redenen was. Dit begrip moest men al snel laten varen. Het erkennen dat de directie in de fout is gegaan door zonder overleg met de vakbonden deze bedienden te ontslaan was een zeer moeilijke bevalling. De verzoening ging van start op maandagmorgen 26/11 en duurde tot bijna middernacht. Uiteindelijk werd de verzoening afgesloten met een PV van verzoning, waarbij de directie aangeeft een foutieve inschatting te hebben gemaakt, er met bijkomende besprekingen op bedrijfsvlak een aantal afspraken voor de getroffen werknemers kunnen worden gemaakt. Ook naar de toekomst beloofde het management de afspraken correct te zullen nakomen!
01/10/2018: Syndicale premie bedienden en kaderleden scheikunde (PC 207)
Sinds 1 januari 2018 wordt de syndicale werking voor bedienden en kaderleden uit de chemiesector door ACV bouw - industrie & energie (ACVBIE) opgevolgd. Een syndicale premie is een tegemoetkoming in de kost van het lidmaatschap van een vakbond. Het is een voordeel dat voorbehouden is voor onze leden en door ACVBIE wordt uitbetaald om zo de geheimhouding van jouw lidmaatschap te garanderen. Dankzij de syndicale premie recupereer je bijna integraal jouw lidgeld!
Rechthebbenden
Je moet lid zijn van ACVBIE op het moment van de uitbetaling én minstens één maand in dienst geweest zijn in PC 207 in 2017.
Uitbetalingsperiode
Vanaf donderdag 1 november 2018.
03/09/2018: Novartis laat Alcon los
Op een bijzondere EOR in Praag en daarna op 6/7/2018 een bijzondere OR op Alcon in Puurs, werd het scenario dat ter studie lag, bevestigd. Het Pharma gedeelte van Alcon zal definitief Novartis worden, wat concreet betekent dat de huidige locatie van Alcon in Puurs een Novartissite zal worden. Het gedeelte Warehouse en Custum Pack zal worden ondergebracht onder een nieuwe vennootschap Alcon. Deze nieuwe Alcon zal een 385 medewerkers tellen. In het eerste kwartaal van 2019 zal de operatie moeten afgerond zijn. Novartis garandeerd alle medewerkers wereldwijd garanties op loon-en arbeidsvoorwaarden tot 2021. Samengevat wordt het huidige Alcon opgeslitst in twee legale entiteiten. De directie beloofde permanent overleg met de vakbonden en zullen op alle vragen antwoorden! Op een bijzondere OR van 24/08/2018 werd defintief medegedeeld dat de struturen zoals ze werden uitgetekend zullen worden uitgevoerd. Het nieuwe management voor de nieuwe firma Alcon en van de Novartis site Puurs zijn ondertussen bekend gemaakt. Ook alle personeelsleden weten ondertussen of ze bij Novartis behoren of de nieuwe Alcon!
02/10/2018: 15.000 betogers in Antwerpen voor een beter pensioen
De vakbonden hebben in alle grote steden actie gevoerd op 2/10/2018. In Antwerpen konden de vakbonden 15.000 betogers mobiliseren en ook in de andere steden kwamen duizenden betogers opdagen ondanks het slechte weer. De eisen zijn duidelijk aan het adres van de regering, betere pensioenen op een realistische leeftijd.
17/09/2018: Jouw rechten en plichten Kappers, Fitness & Schoonheidszorgen
Cao-brochure PC 314 Kappers, Fitness & Schoonheidszorgen
Meer dan 15.000 mensen werken in deze sector, waaronder 86 % vrouwen waarvan (58 %) deeltijds. Mannen blijven gemiddeld genomen langer actief in de sector terwijl vrouwen sneller de sector verlaten. 42 % van hen jonger is dan 25 jaar.
Deze cijfers zorgen ervoor dat we nieuwe eisen hebben geformuleerd:
  • Betere controle op de arbeidstijd,
  • evenwicht tussen werk en privéleven,
  • strijd tegen zwartwerk,
  • preventie inzake beroepsziekten: in het bijzonder huidproblemen,
  • een betere verloning.
Tienduizenden werknemers tekenen petitie voor werkbaar werk,
menselijke eindeloopbanen en respect voor zware beroepen!
De regering-Michel I heeft het tijdens haar legislatuur al te bont gemaakt. Zo verhoogde ze de wettelijke pensioenleeftijd naar 67 jaar, de instapleeftijd voor een landingsbaan van 55 naar 60 jaar en sneed ze hard in het recht op SWT, meer bepaald voor mensen met een zwaar beroep en een lange loopbaan (40 jaar).
“Al deze maatregelen zijn onaanvaardbaar, respectloos en onmenselijk. Veel werknemers worden immers ziek omdat ze het langer werken en de hoge werkdruk niet meer aankunnen”, zegt Patrick Vandenberghe, voorzitter van ACV bouw - industrie & energie (ACVBIE).
Omdat de maat voor de werknemers meer dan vol is, namen verschillende militanten het initiatief om een petitie tegen deze maatregelen op te starten. Tot op heden vergaarde deze petitie op zeer korte tijd al tienduizenden (!) handtekeningen van bezorgde werknemers en blijft dit aantal alleen maar toenemen.
Op donderdag 20 december 2018 om 12u30 zal een delegatie van militanten een eerste lading petities op het kabinet van minister van Werk Kris Peeters (Hertogstraat 61, 1000 Brussel) afgeven.
Op de syndicale actiedag van vrijdag 14 december werden de bekommernissen van de werknemers ook al overgemaakt aan de werkgeversfederaties, die de problematiek en onze bezorgdheden erkennen.
>> Persbericht ACV BIE
Wat verandert op 1 januari 2019?

Er veranderen een heleboel zaken op 1 januari. We zetten ze op een rijtje.
>>Lees meer                           
Enquête KMO's in de Chemie - Wat vind jij belangrijk?
In het vooruitzicht van de sectorale onderhandelingen 2019-2020 willen wij een enquête voeren om jullie prioriteiten te kennen en beter te kunnen onderhandelen over jullie loon- en arbeidsvoorwaarden. Op basis van de resultaten van deze enquête zullen wij onze eisenbundel opstellen.
Laat ons vóór 21januari 2019 weten waar we voor jou op moeten letten. Dan zetten wij graag jouw verzuchtingen op de agenda van het overleg!
19/09/2018: Kappers, doe het 3 maal per dag!
Elke dag lopen de werknemers van de kapperssector ernstige beroepsrisico's, zoals huidaandoeningen en eczeem aan de handen, doordat ze voortdurend blootgesteld worden aan cosmetica en andere chemische producten.
Er wordt in de sector nog steeds onvoldoende aandacht besteed aan een passende bescherming en verzorging van de huid. Daarom organiseert ACVBIE op 21 september 2018 een nieuwe sensibiliserings- en preventieactie in kapsalons over het hele land.
19/09/2018: Nu of nooit voor wie landingsbaan wil vóór 60 jaar
Wie 55 jaar is en een landingsbaan wil opnemen, moet snel zijn. In het zomerakkoord besliste de federale regering om de leeftijdsgrens voor een landingsbaan voor iedereen op te trekken naar 60 jaar, en dat al vanaf 1 januari 2019.
17/09/2018: Kappers: speel mee en win een opleiding bij Campus Coach!
ACV bouw - industrie & energie organiseert een wedstrijd, exclusief voor kappers en kapsters! Je kan meespelen door het deelnameformulier in te vullen, zo maak je kans op een gratis toegang tot het opleidingsaanbod bij Campus Coach, onze vormingspartner!

13/08/2018: ACV-CSC LGBT neemt deel aan succes editie van de Antwerp Pride op zaterdag 11 augustus!
Het ACV, de grootste vakbond van België, nam op zaterdag 11 augustus deel aan de Antwerp Pride. Samen geven we het signaal dat onze vakbond zich resoluut engageert rond diversiteit op de werkvloer, ook als het gaat over holebi's en transgenders.
Het jonge en dynamische platform ACV CSC LGBT@Work nam in mei van dit jaar al enthousiast deel aan de Belgian Pride in Brussel, nu dus de Antwerp Pride.  Tevens werken we aan een heuse conferentie rond diversiteit en holebi's en transgenders op de werkvloer. Daar hoor je later zeker nog meer over.

09/07/2018: ACV waarschuwt voor toenemende aanvallen op stakingsrecht
Het ACV analyseerde het  vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen in een zaak tegen een afgevaardigde en een leidinggevende van het ABVV. Het ACV hoopt dat dit vonnis in hoger beroep zal worden hervormd. De rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens geeft duidelijk voorrang aan het recht op vrije meningsuiting, ook wanneer die wordt uitgeoefend op de openbare weg.   
29/05/2018: Gelijk loon voor gelijk werk, ook voor gedetacheerde werknemers
Vandaag keurde het Europees Parlement in Straatsburg de herziening van de detacheringsrichtlijn goed. Hiermee is een belangrijke werf voor een socialere interne markt afgerond. ACV bouw - industrie & energie (ACVBIE) feliciteert bij deze Europees Commissaris Marianne Thyssen met haar niet aflatende inzet. Hoewel de richtlijn zeker een aantal positieve elementen bevat, is er nog een lange weg af te leggen als men komaf wil maken met de misbruiken.
25/05/2018: Vakantiewerk: ken je rechten
Veel studenten maken van de zomervakantie gebruik om een centje bij te verdienen. Maar waar moet je op letten als je je contract tekent? En hoeveel mag je verdienen? Hoe zit het met de belastingen en de kinderbijslag? Het antwoord op deze en andere vragen vind je bij ACV-Enter, de jongerenafdeling van het ACV. >> Lees meer

21/05/2018: Samen met het ACV naar de PRIDES in Brussel en Antwerpen
Een aantal enthousiaste personeelsleden van het ACV heeft in het najaar van 2017 de koppen bij elkaar gestoken om een platform te creëren voor werknemers die ‘holebi’ of transgender zijn. ‘ACV loves diversity’ is het motto van dit gloednieuwe platform. Op zaterdag 19 mei 2018 hebben wij deelgenomen aan de Belgian Pride in Brussel.

Pride Antwerpen: Op 11 augustus 2018 is het dan weer de beurt aan de Antwerp Pride, waar we ook zullen mee stappen. Het nieuwe platform ACV CSC LGBT@Work heeft eigenlijk twee doelgroepen. Enerzijds de ACV-personeelsleden en militanten die holebi of transgender zijn. Anderzijds de vele leden van het ACV die tot het doelpubliek behoren.
18/05/2018: Tien belangrijke weetjes over re-integratie
De jongste weken kregen we heel wat klachten binnen van zieken over mistoestanden bij de nieuwe re-integratieprocedure. Dit gaat over de procedures bij een arbeidsgeneesheer waarbij wordt bekeken of je tijdens je ziekte aan het werk kan in eventueel aangepast werk. Daarom zetten we 10 belangrijke weetjes op een rij.
30/04/2018: Werken in de bouwsector is zwaar! Geen verhoging van onze pensioenleeftijd!
Zonder ‘echt’ sociaal overleg werd de pensioenleeftijd opgetrokken naar 67 jaar.
pensioenen bouw Minister Bacquelaine maakt het echt te gortig met meer vragen dan antwoorden over wanneer en hoe een hardwerkende (bouwvak) arbeider kan genieten van zijn welverdiend pensioen!
In de huidige voorstellen krijgt een zwaar beroep amper gewicht: veel te weinig in de leeftijd en amper in het pensioenbedrag. Het is tijd om te strijden voor ‘gunstigere toegangsvoorwaarden’.
Om dit duidelijk te maken aan de regering gaan wij op 16 mei de straat op om talrijk een sterk signaal af te geven. Kom mee betogen voor jouw pensioen!
08/02/2018: Loonsverhoging van 1,1 % vanaf 1 januari 2018
Het sectorakkoord chemie (PC 116 en PC 207) kent de werknemers (arbeiders en baremieke bedienden) uit de sector een loonsverhoging van 1,1 % toe tenzij er in jouw onderneming reeds een cao is afgesloten over de verbetering van de koopkracht.
De forfaitaire ploegenpremie voor arbeiders zal eveneens op 1 januari 2018 met 1,1 % verhoogd worden.
Raadpleeg hier onze nieuwsbrief over deze loonsverhoging voor meer informatie.
15/12/2017: ACVBIE verwelkomt bedienden chemie en petroleum op 1 januari 2018
Vanaf 1 januari 2018 worden de bedienden en kaderleden uit de chemie en petroleum ondergebracht bij ACV bouw - industrie & energie (ACVBIE). ACVBIE en LBC-NVK nemen hiermee een voorsprong in het debat over het gemeenschappelijk statuut voor arbeiders en bedienden.

Voor u betekent het dat u vanaf 1 januari 2018 beroep kan doen op de diensten van ACVBIE, aan uw ACV-lidmaatschap verandert er niets.

We zijn ervan overtuigd dat we uw belangen nog beter zullen kunnen verdedigen door alle werknemers uit deze sectoren onder te brengen onder één vakbondswerking. U mag blijvend op ons rekenen!
17/03/2018: Tussenkomst in de kosten voor kinderopvang
Alle werknemers van een onderneming die deel uitmaakt van het Paritair Comité 314 (kappers, schoonheidszorgen en fitnesscentra) waarvan de kinderen jonger dan 3 jaar naar een erkende kinderopvang gaan, kunnen aanspraak maken op een tussenkomst in de kosten voor kinderopvang.

17/03/2018: BW & SW: actualisatie aanvullend pensioen 2017
In de maatwerkbedrijven (de vroegere beschutte en sociale werkplaatsen) kennen we geen specifiek sectoraal pensioenplan, maar sluiten we ons aan bij het pensioenplan van de Vlaamse non-profit.
Werk je in een maatwerkbedrijf, en dit gedurende minstens 6 maanden aaneensluitend, dan krijg je per trimester een bedrag op je pensioenrekening. Werk je deeltijds, dan wordt er rekening gehouden met de tewerkstellingsbreuk.
Je krijgt het gespaarde bedrag met intrest in één keer uitbetaald als je op pensioen gaat.
04/05/2018: Axalta Coating sluit deuren in Mechelen
Op een bijzondere en extra ondernemingsraad, vandaag 4 mei 2018, heeft de directie van Axalta Coating Systems de sluiting van de productie aangekondigd. Concreet betekent dit het einde van de vestiging in Mechelen. Axalta Coating was een afsplitsing van de verfafdeling van DuPont. Er zijn volgens de directie 276 banen bedreigd. Ondertussen werd een sociaal akkoord gesloten voor zowel de arbeiders als de bedienden.
20/04/2018: 28 april 2018 Focus op arbeidsongevallen
Op 28 april is het naar jaarlijkse gewoonte de Internationale dag voor de veiligheid en gezondheid op het werk. Dan herdenken alle vakbonden wereldwijd de slachtoffers van arbeidsongevallen en beroepsziekten. Volgens het Internationaal arbeidsbureau verliezen jaarlijks 2,2 miljoen werknemers het leven als gevolg van een arbeidsongeval of een beroepsziekte. In een folder die wordt uitgedeeld in heel wat bedrijven, vragen we extra aandacht voor veiligheid en gezond werk. Het ACV zal de regering ook vragen om de wetgeving aan te passen zodat werkgevers verplicht worden om werknemers een kopij te geven van de aangifte can een arbeidsongeval.
09/07/2018: Staking bij ERGON
Bij het betonbedrijf ERGON NV te Lier werd er maandag 9/07/2018 gestaakt. Het bedrijf ging volledig plat na een lange periode van onvrede met het beleid. Vooral met de veiligheid neemt het management een loopje. De werknemers wensen met deze actie een duidelijk signaal te geven!
04/07/2018: Staking bij SANOFI te Geel
27/03/2018: Samen met het ACV naar de PRIDES in Brussel en Antwerpen
Een aantal enthousiaste personeelsleden van het ACV heeft in het najaar van 2017 de koppen bij elkaar gestoken om een platform te creëren voor werknemers die ‘holebi’ of transgender zijn. ‘ACV loves diversity’ is het motto van dit gloednieuwe platform. En op zaterdag 19 mei 2018 gaan we deelnemen aan de Belgian Pride in Brussel. Op 11 augustus 2018 is het dan weer de beurt aan de Antwerp Pride, waar we ook zullen mee stappen. Het nieuwe platform ACV CSC LGBT@Work heeft eigenlijk twee doelgroepen. Enerzijds de ACV-personeelsleden die holebi of transgender zijn. Anderzijds de vele leden van het ACV die tot het doelpubliek behoren.
Bestel hier jouw 4-seizoenenjas ACV BIE
Onze kantoren zijn gesloten op: 10 en 11 mei 2018.
27/03/2018: Pensioen-actie op 16 mei 2018
 
ACV, ABVV en ACLVB zullen op 16 mei een pensioen-actie organiseren in Brussel. Met de verdeling van een miljoen pensioenkranten hebben de vakbonden de voorbije dagen ingezet op het op grote schaal informeren en sensibiliseren voor betere pensioenen. De pensioenactie in mei zal op dit elan verder gaan. Meer info volgt zodra de invulling van deze actie concreter is.
31/01/2018: Belangrijke verbeteringen aan de zorgverloven
Op 29/01/2018 werden de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad (NAR) het eens over drie belangrijke aanpassingen aan de stelsels voor thematische verloven en tijdkrediet. Dit in uitvoering van de afspraken rond welvaartsvastheid in het interprofessioneel akkoord voor 2017-2018. In het voorjaar 2017 was immers beslist om nog 1,6 miljoen euro opzij te houden om pas later een bestemming te geven, na evaluatie van de nieuwe regeling inzake loopbaanonderbreking van alleenstaande ouders met kinderen.
21/11/2017: MyPension - Correcte pensioenraming onmogelijk als puntensysteem wordt ingevoerd
De drie vakbonden zijn tevreden met MyPension, maar met het puntensysteem dat de minister voorstaat, wordt het onmogelijk om het toekomstige pensioenbedrag te ramen.
>> Persbericht vakbonden - 21/11/2017
17/11/2017: Pijler van sociale rechten: een grote stap voor de werknemers
Op 17/11/2017 werd in Göteborg  de Pijler van sociale rechten ondertekend. Een echte kans voor Europa om het bezuinigingsbeleid de rug toe te keren en de werknemers nieuwe hoop te geven in het Europese project. 17 november 2017: download dit persbericht (pdf-bestand)
16/11/2017: Qualiphar gaat groen
De firma Qualiphar gaat in samenwerking met het bedrijf W-kracht twee windturbinus bouwen op de site van Qualiphar. Deze molens zullen achteraan het bedrijf komen. Recentelijk werden op de bezoekersparking ook heel wat plaatsen voorzien voor electro-wagens met een laadpaal. Nu nog een fietsplan en het bedrijf komt in aanmerking voor een groene prijs!
>> Persartikel GVA - 16/11/2017
07/11/2017: Pesten op het werk
ACV BIE en LBC-NVK hebben op 7 november 2017 een informatieve actie opgezet aan de poorten van Alcon, Pfizer en Capsugel.
Het was de bedoeling de werknemers te informeren aangaande de mogelijkheden aangaande pesten. Ook een signaal aan daders dat pesten niet ok is! Ook de werkgevers worden getipt om ernstig om te gaan met pestdossiers en meer daadkracht aan de dag te leggen.

11/10/2017: Kapperssector trekt aan alarmbel
In de schoot van het PC314 (Kapperssector) hebben de vakbonden aan de alarmbel getrokken. Zij hebben een schrijven gericht aan de bevoegde ministers om het probleem aan te kaarten van de mogelijke invoering van de Flexi-jobs in de sector.
10/10/2017: Geen akkoord over zware beroepen, Gezondheid van werknemers in gevaar
In het Nationaal Pensioencomité werd vandaag geen akkoord bereikt over het rapport inzake zware beroepen. We betreuren dat de werkgevers het sociaal overleg over dit voorstel geen kans hebben gegeven.
29/06/2017: Ontwerpakkoorden bereikt bij Alcon en bij Vink
Op de ondernemingen Alcon uit Puurs en bij Vink uit Heist O/D Berg werd recent een ontwerpakkoord afgesloten voor het personeel. De twee ontwerpen zullen nu ter goedkeuring worden voorgelegd aan het personeel.
Op Artilat werd er helaas nog geen akkoord bereikt, ook de tweede poging lukte niet.
27/10/2017: Sociale rechten eerst! Zet de Europese leiders onder druk
De Europese Commissie werkt aan een Europese Pijler van Sociale Rechten. Jij kan de Europese leiders mee onder druk zetten om het niet bij woorden te laten. Stap op 8 november mee op naar het Europese hoofdkwartier!RTV journaal van 7 november 2017
Nationale werfdag Bouw in de regio Mechelen!
27/10/2017: Agenda 2018
Elk jaar krijgen onze leden een agenda  die hen wegwijs maakt binnen de complexe structuur van het grote ACV. Naast het kalendarium vind je er ook een overzicht van onze sectoren, de  adresgegevens van onze centrale, beroepsverbonden en vakantiehuizen  alsook een schoolkalender. Je kan deze agenda gratis krijgen bij jouw secretaris of in één van onze beroepsverbonden.


27/11/2017: Drie hefbomen voor meer gelijkheid volgens Lieve Blancquaert
In haar reportages en portretten toont fotografe Lieve Blancquaert dat waar je geboren wordt voor een groot deel je levensloop bepaalt. Ze hoefde niet lang na te denken toen het ACV haar vroeg om mee te werken aan het congres.

18/09/2017: Ontwerpakkoord bij Axalta Coating in Mechelen
Bij Axalta werd na moeizame besprekingen een ontwerpakkoord bereikt voor de arbeiders. Het ontwerpakkoord zal nu door de vakbonden worden voorgelegd aan de arbeiders ter stemming. In een referendum gaven de arbeiders ondertussen het ontwerp groenlicht met 80%.
28/10/2017: UPDATE: Ontwerpakkoord Pfizer
Op vrijdag 20/10 hebben de vakbonden arbeiders en de directie van Pfizer besprekingen gevoerd om te komen tot een nieuwe CAO 2017-2019.
Er werd een ontwerpakkoord gesloten met inhoud, de vakbonden verdedigen dit ontwerpakkoord expliciet. Ondertussen heeft een referedum het akkoord goedgekeurd met een nipte meederheid van 55%. Het is duidelijk dat een deel werknemers hun ongenoegen hebben geuit over het ontbreken van een blokpremie in het akkoord. Dit signaal zal worden meegegeven aan de directie!18/09/2017: De opzegtermijnen in de bouwsector opnieuw onder druk!
Tijdens het afgelopen zomerreces heeft de regering stilletjes geprobeerd om een reeks van bijzonder pijnlijke maatregelen erdoor te krijgen. Eén van deze maatregelen is een nieuwe poging om het stelsel van de opzegtermijnen voor bouwvakarbeiders te wijzigen.
Door middel van een bewust vage tekst probeert de regering weer een opening te creëren door te stellen dat er een oplossing zal gevonden worden voor het afwijkend stelsel van opzegtermijnen in de bouwsector, en dit met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014. Er is evenwel heel veel onzekerheid over de exacte draagwijdte van deze tekst.
In de maand juni hadden de vakbonden al hun vastberadenheid getoond door hun weigering om terug te komen op het dossier van de opzegtermijnen. Wij hebben deze onjuiste discriminatie aangevochten en gelijk gehaald bij het Grondwettelijk Hof. Vandaag een nieuw afwijkend stelsel invoeren voor de bouwsector is zo goed als een nieuwe discriminatie in het leven roepen. Bovendien zal dit bekeken worden als een frontale aanval op de bouwvakarbeiders.
Het gemeenschappelijk vakbondsfront herinnert eraan dat het geen enkele wijziging van het stelsel m.b.t. de opzegtermijnen in de bouwsector zal aanvaarden. Bouwvakarbeiders zijn volwaardige werknemers, geen tweederangswerknemers.

ACV BIE Mechelen
Onder Den Toren 4 A
B2800 - Mechelen
015/71 85 30      


Terug naar de inhoud