Sociale Verkiezingen - ACV BIE Mechelen Kempen

ACV BIE Mechelen Kempen
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Sociale Verkiezingen

Bibliotheek

Sociale verkiezingen

Van 11 tot en met 24 mei 2020 zijn er sociale verkiezingen. Dan kiezen werknemers in heel België hun afgevaardigden voor het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk (Comité PB) en de Ondernemingsraad (OR).
Beide overlegorganen zijn paritair samengesteld. Dit betekent dat ze uit evenveel werkgevers- als werknemersvertegenwoordigers bestaan. De werkgeversvertegenwoordigers worden aangeduid door de directie. De werknemersvertegenwoordigers worden verkozen voor een mandaat van 4 jaar en worden voorgedragen door de vakbonden die aanwezig zijn in het bedrijf. De verkiezingen leggen de krachtsverhoudingen tussen de verschillende vakbonden bloot. Het ACV is al jaren de grootste vakbond.

Wil je al aan de slag rond sociale verkiezingen?
Sociale verkiezingen

Om de 4 jaar vinden in België sociale verkiezingen plaats in de ganse privé-sector. Op alle bedrijven vanaf 50 werknemers worden dan verkiezingen georganiseerd.  De laatste sociale verkiezingen dateren vanaf mei 2016.


ACV haalt vlot absolute meerderheid in Vlaanderen en Wallonië
Het  ACV is zeer tevreden met de resultaten van de sociale verkiezingen 2016 die  een ruime absolute meerderheid voor het ACV opleveren. Het ACV haalt  maar liefst 55,85% van de zetels voor de ondernemingsraad (OR) en 57,97%  van de zetels voor het Comité Preventie en Bescherming op het Werk  (CPBW). Het ACV behaalt de absolute meerderheid in Vlaanderen en  Wallonië. In Brussel is het ACV ook veruit de grootste bond, maar blijft  de absolute meerderheid net buiten handbereik. Het ACV is zowel in de  profit als in de non profit de grootste vakbond. Zowel bij arbeiders,  bedienden, jongeren en kaders is het ACV de meest representatieve  vakbond.

ACV Campagne Sociale verkiezingen 2016


  
02/12/2015: ACV met nummer 3 naar sociale verkiezingen
ACV trekt met lijstnummer 3 naar de sociale verkiezingen in mei 2016. Daar besliste een onschuldige kinderhand over. Over de resultaten van deze verkiezingen beslissen de werknemers in de ondernemingen. 

Werknemers kiezen dan hun vertegenwoordigers voor de ondernemingsraad en het comité preventie en bescherming op het werk.

Sociale verkiezingen 2012

Definitieve Resultaten Sociale verkiezingen 2012

Het ACV kreeg de meeste stemmen en zetels bij de sociale verkiezingen van 2012. Dat wisten we al. Maar nu zijn de cijfers helemaal definitief en officieel. En ze zijn nog beter dan gedacht voor het ACV. Sinds de voorlopige uitslagen van 21 mei werden nieuwe uitslagen en correcties toegevoegd voor een saldo van 2828 bijkomende zetels. Hieronder stellen we u de definitieve resultaten voor.De inzameling van en correcties op de uitslagen sociale verkiezingen is officieel afgesloten op 12 oktober. Sinds de voorlopige uitslagen van 21 mei die door de minister werden bekendgemaakt werden nog nieuwe uitslagen en correcties toegevoegd voor een saldo van 2828 bijkomende zetels. Talrijke fouten van werkgevers bij het doorgeven van resultaten, laattijdige communicatie van resultaten en een aantal uitgestelde verkiezingen leidden tot deze omvangrijke aanvullingen en correcties. Het ACV maakte een analyse van de definitieve resultaten. Ten opzichte van de voorlopige resultaten van 21 mei vertonen de eindcijfers een aantal merkwaardige wijzigingen en vaststellingen.

Het ACV haalt 59,01% (-0,48%) van de comitézetels en 56,14%(-0,82%) van de zetels voor de ondernemingsraden. Voor het ABVV is dit respectievelijk 33,64% (-0,71%) en 34,31% (-0,44%). Voor het ACLVB respectievelijk 7,34% (+1,18%) en 7,93% (+1,34%). Voor het ACV is het kleine verlies in zetelpercentage ten opzichte van de voorlopige uitslagen van eind mei dus nog meer dan gehalveerd. In absolute cijfers is het verschil tussen nationale winst- en verliescijfers bijzonder klein. De verliescijfers van het ACV slaan op 169 zetels ondernemingsraad (op een totaal aantal zetels van 20.061) en 131 comitézetels (op een totaal van 27.367 zetels).

Nooit telde het ACV zoveel effectief verkozen ondernemingsraadsleden: met 11.262 effectieven in de ondernemingsraden van grote ondernemingen en nog eens 807 in ondernemingsraden van ondernemingen tussen 50 en 100 werknemers wordt het historisch record van 2008 (totaalcijfer van 11.132) fors overschreden. Bij de comités telt het ACV 16.150 effectief verkozenen, dit is op een zucht van het historische record van 2008, toen we 16.218 effectieve ACV-verkozenen telden.
Winst bij de kaders

Het ACV boekt ook een winst van 1,86% bij de kaders. Het ACV is en blijft met 48,93% van alle zetels veruit de meest representatieve kaderorganisatie (ACV 894 kaderzetels, ABVV 376 kaderzetels, ACLVB 231 kaderzetels). Met 170 zetels blijft het NCK (Nationale Confederatie van het Kaderpersoneel) de minst representatieve kaderorganisatie. De huislijsten zijn hekkensluiters met 156 kaderzetels.

In stemmenpercentage behaalt het ACV 52,47% (-0,98%) van alle stemmen voor de comités. Het ABVV haalt voor de comités 36,38% (-0,35%). Het ACLVB haalt bij de comités 11,15% (+1,33%) van de stemmen. Voor de ondernemingsraden haalt het ACV 51,66% (-0,82%), het ABVV 35,63% (-0,60%) en het ACLVB 11,20% (+1,53%) van de stemmen. Het ACV haalt dus meer zetels dan stemmen, bij ABVV en ACLVB is dat andersom. De betere prestaties van het ACV in kleinere ondernemingen (waar per zetel minder stemmen nodig zijn dan in grote ondernemingen) en het groot aantal ACV-verkozenen bij gebrek aan tegenkandidaten verklaren dit verschil.

62.670 ACV-kandidaten

Het ACV had volgens de officiële cijfers 62.670 kandidaten (volgens de officiële cijfers in 2008 63.806). Dat is in dezelfde grootteorde als het totaal aantal kandidaten van alle Belgische politieke partijen samen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 (64.289). Voor het ABVV werden 48.490 kandidaten geregistreerd (volgens de officiële cijfers in 2008 49.211), voor het ACLVB 17.988 kandidaten (volgens de officiële cijfers in 2008 16.229). Van alle ACV kandidaten werd 43,74% effectief verkozen, bij het ABVV 33,18% en bij het ACLVB 20,02%.

ACV BIE Mechelen
Onder Den Toren 4 A
B2800 - Mechelen

015/71 85 30Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu