Kort Nieuws - ACV BIE Mechelen Kempen

ACV BIE Mechelen Kempen
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Kort Nieuws

Bibliotheek
24/06/2020: Te warm
De wet beschermt werknemers tegen ongezonde of oncomfortabele arbeidsomstandigheden door een te warme werkplek. De wetgeving legt ‘actiewaarden voor blootstelling aan warmte’ of afhankelijk van de fysieke werkbelasting vast.  Vroeger was enkel de maximumtemperatuur voor een bepaalde zwaarte van werk vastgelegd. Intussen houdt men ook rekening met andere factoren zoals luchtvochtigheid en stralingswarmte.  Alles samen genomen spreekt men van de WBGT-index.  Die moet gemeten worden met een specifiek toestel.  De WGTB-index is bijna altijd lager dan de temperatuur gemeten met een gewone thermometer.
21/05/2020: Rerum Novarum 2020: kiezen voor de vernieuwing van dingen
Covid-19 zorgt voor een keerpunt. Velen beseffen opnieuw hoe belangrijk sociale bescherming is. Van gezondheidszorg, over werkloosheidsvergoeding en arbeidsbescherming, tot steun aan zelfstandigen met een kleine zaak. Men ziet weer hoe essentieel het is om een krachtige, doeltreffende overheid te hebben.
"Maar ik ben niet naïef. Twaalf jaar terug moest de overheid banken en economie redden en de rekening belandde bij de gewone mens. Met besparingen en hogere facturen, met privatisering en commercialisering."Wij kiezen voor solidariteit en herverdeling. Elk inkomen moet zijn juiste fiscale bijdrage leveren. Een euro is een euro. Zelfs de grote meerderheid van de experten in de Hoge Raad voor Financiën komt tot die conclusie. Weg met de fiscale koterijen die weinig nemen van wie veel heeft of die veel geven aan wie al veel heeft. Als de sterkste schouders een correcte last dragen, kunnen de andere schouders wat minder overladen worden. Alleen als elk fair zijn bijdrage betaalt kunnen we ziekenhuizen financieren, de vergrijzing opvangen, de planeet leefbaar houden.

Daarom moet er snel een vermogensbelasting komen: 1% op vermogen boven de 1 miljoen euro. Elk bedrijf dat nu overheidssteun krijgt, moet eerlijk belastingen betalen. Op elk inkomen uit arbeid moet een juiste bijdrage aan de sociale zekerheid betaald worden, door werkgevers en door werknemers. Die bijdragen zijn uitgesteld inkomen en vormen onze sociale verzekering. Ze vervangen of steunen ons inkomen bij tegenslag zoals ziekte, werkloosheid of bij ouderdom. Wie die zekerheid van inkomen wil, moet er ook aan bijdragen.

Als nu 180.000 mensen bedreigd zijn met ontslag, moeten ze kunnen rekenen op de bescherming en steun van onze sociale zekerheid. We moeten dringend maatregelen uitwerken en middelen voorzien om deze gigantische schok op te vangen. De beschikbare arbeid herverdelen, via een crisistijdskrediet en met aanmoedigingspremies om de arbeidsduur te verkorten.

Ik maak me geen illusies, net als bij elke herstructurering en faling, zullen de oudste werkers het eerst moeten gaan. Voor hen komt er best een crisis-SWT, want hun kansen om in deze context een nieuwe baan te vinden zijn helaas erg klein.

Zekerheid en bescherming, dat zijn nu de echte zorgen van mensen. The times, they are a-changing, zong Bob Dylan 50 jaar geleden. Dat is nu weer zo. De richting van verandering, die hangt af van de weg die wij kiezen. Laat ons kiezen voor de vernieuwing van dingen.

11/05/2020: Veiligheid moet primeren bij het openen van kappers-en fitnesszaken
Bij het begin van de Covid-19 crisis schreeuwden de werkgevers, om veiligheidsredenen, om de kapperszaken en firnesszaken te sluiten en zich ook op de sluitingspremie te kunnen beroepen. De vakbonden ondersteunden de vraag van de werkgevers. Vandaag vragen de werkgevers, zonder de werknemers te consulteren, om weer open te mogen vanaf 18/05.  Het ACV betreurt deze eenzijdige vraag van de werkgevers zonder overleg. Tevens is het niet aan werkgevers om te beslissen of dit kan, de vakbonden wensen hierin het advies te kennen van de experten en de beslissing van de veiligheidsraad. Voor het ACV staat de veiligheid van de werknemers voorop. Om deze redenen kunnen wij de vraag van werkgevers niet ondersteunen.
05/06/2020: Kappers- en schoonheidssalons weer open vanaf 18/5, Fitness mag weer vanaf 8 juni (fase 3)
De veiligheidsraad heeft beslist dat de kappers- en schoonheidssalons terug open mogen gaan vanaf 18 mei 2020. Voor het ACV blijft de eerste prioriteit omdit in alle veiligheid te kunnen doen, dit zowel voor personeel als voor de klanten. Het kan enkel op afspraak en de wettelijke regels blijven gelden. Fitnesszaken zouden in het kader van fase 3 (exitplan) weer open mogen vanaf 8 juni 2020, mits het respecteren van de bijzondere maatregelen en douches en kleedkamers blijven gesloten.
02/04/2020: Vabonden sector scheikunde sturen open brief naar Premier.
De vakbonden hebben na verschillende besprekingen met werkgeversorganisatie "Essenscia" gvoerd aangaande het opstellen van een prioriteitslijst van vitale ondernmeingen binnen de scheikunde. Nu prijkt nog gans de sector op de lijst van essentiële ondernemingen, maar dit is absurt. De werkgever nemen een foute en lakse houding aan, wat de vakbonden betreuren! Lees hier de open brief aan de Eerste Minister!

De sociale partners vergaderden gisteren, op 17 maart, over de huidige situatie in ons land en de gevolgen voor het verdere verloop van de sociale verkiezingen. Het coronavirus en de maatregelen om de opmars ervan te stoppen, maken een normaal verloop van de verdere procedure en een goede organisatie van de sociale verkiezingen in mei 2020 bijzonder moeilijk.
De sociale partners maakten een aantal afspraken:
  1. Ze engageren zich om het overleg in de bestaande overlegorganen onverminderd verder te zetten in afwachting     van de komende sociale verkiezingen.
  2. Ze vragen dat de procedure voor de sociale verkiezingen van mei 2020 tijdelijk wordt opgeschort vanaf dag x+36.  De procedures zullen in het najaar hervat worden op een nader te bepalen datum.
  3. Met het oog op de rechtszekerheid voor werknemers en werkgevers zullen wel nog de lijsten ngediend worden tot dag x+35, m.a.w.  tussen 17 maart en 30 maart 2020 (afhankelijk van de gekozen kiesdatum in de bedrijven).  Hierdoor zijn de nieuwe kandidaten gekend en is er rechtszekerheid over de ontslagbescherming. Geen enkel bedrijf gaat nu over tot de aanplakking  of elektronisch ter beschikking stellen van de kandidatenlijsten. Werkgevers en kandidaten zullen met volle respect voor elkaar de verdere procedure afwerken. De kiescampagne wordt na het zomerreces verdergezet.
  4. Dit alles snel technisch en juridisch sluitend uit te werken binnen de Nationale Arbeidsraad. Ondertussen vragen wij aan de minister van werk en het parlement om het wetgevend kader in die zin aan te passen en dit voor 20 maart 2020.
06/04/2020: Actiedag Europees netwerk "witte lakens" op 7/4

30/05/2019: Nieuwe brochures

09/09/2019: Nieuwe brochure opleiding voor werknemers
Het ACV lanceert een nieuwe brochure aangaande het opleidingsaanbod voor werknemers, waaronder het nieuwe VOV   als opvolger van het educatief verlof.
Jobstudent? Vraag naar ons infopakket!


08/07/2019: Ontwerpakkoord bereikt voor betonindustrie
Op 5 juli 2019 hebben de vakbonden en werkgevers uit de betonindustrie een ontwerpakkoord bereikt voor 2019-2020. Dit akkoord werd reeds toegelicht en geconsulteerd bij ACV BIE en het ontwerp ook hebben goedgekeurd met een ruime meerderheid. Er werden wel een aantal opmerkingen gemaakt die zeker worden meegenomen aan het adres van de werkgevers.
04/07/2019: CAO bereikt bij KEMISOL
Op 4 juli 2019 hebben de vakbonden en directie van KEMISOL uit Heist O/D Berg onderhandelingen gevoerd om te komen tot een bedrijfsakkoord voor 2019-2020. Er werd een mooi akkoord bereikt.
24/06/2019: Ontwerp sectorakkoord Bouw 2019-2020
De sector onderhandelingen hebben geresulteerd in een ontwerpakkoord. Dit ontwerpakkoord zal nu worden voorgelegd aan de achterban.
07/06/2019: Ontwerpakkoord bereikt voor de sector scheikunde
Op 7/06/2019 werd er in de schoot van het partiair comité 116 en 207 een ontwerpakkoord bereikt voor 2019-2020. Het ontwerp zal nu aan de achterban worden voorgelegd ter stemming.
Voor ACV BIE zal de beslissing worden genomen op 20/06/2019.  
Opening nieuw ACV dienstencentrum te Willebroek (N16)
30/05/2019: ACV Jongeren wordt Jong ACV
ACV Jongeren, ACV GO, Enter, ISA, ACV Scholenwerking, Starterservice… het ACV biedt jongeren al heel wat  en we ontwikkelen regelmatig nieuwe initiatieven. Om ervoor te zorgen dat men het bos door de bomen blijft zien, is het belangrijk dat het ACV zich naar jongeren profileert met een duidelijke merknaam. Om een antwoord te bieden aan deze uitdaging werd een heel traject opgezet met de jongerenverantwoordelijken van de deelorganisaties. Al vroeg in het traject bleek dat er een groot draagvlak was voor een naamsverandering: een naam met pit, die meer aansluit bij een nieuwe generatie die zich niet graag in een hokje laat stoppen.
Ook jullie kunnen natuurlijk terecht bij onze Infolijn Studentenarbeid (ISA). Je kan ons bereiken via www.chatmetisa.be, Email: isa@acv-csc.be, of bellen naar 02/244 35 00.
   
26/04/2019: Belgian pride: All for one
Het ACV werkt positief en constructief aan diversiteit op de werkvloer. Daarom nemen we met het platform ACV-CSC LGBT@Work ook deel aan de Belgian Pride op zaterdag 18 mei onder de slogan ‘All for one’.
Zin om deze kleurrijke manifestatie mee te beleven? Je hoeft geen holebi of transgender te zijn. Iedereen die sympathie heeft voor het initiatief is van harte welkom. Afspraak om 13 u. aan de Ravensteingalerij bij het Centraal Station in Brussel. Meer info over de Belgian Pride vind je op hun website.
Wil je mee je schouders zetten onder het platform ACV CSC LGBT@Work – een groep personeelsleden en militanten van het ACV die de emancipatie van holebi’s en transgenders op de werkvloer belangrijk vinden en willen bevorderen?  Stuur dan een mail naar acvcsc.lgbt.work@gmail.com.

07/06/2019: Militantendag in Walibi op 28 september 2019
Op zaterdag 28 september 2019 is het weer zover. Dan organiseren ACVBIE en Vayamundo een familiedag voor alle militanten van ACVBIE in Walibi.
Programma

   9u30 - 11u: aankomst parking en onthaal
   10u - 18u: vrij bezoek aan het park


De inkom van het park (met uitzondering van Aqualibi), de parking en een verrassing worden je aangeboden. Wens je meer informatie? De uitnodiging kan je hier raadplegen.
Schrijf je snel in via dit inschrijvingsformulier, want de plaatsen zijn beperkt (op is op)!
Tot op de militantendag!
13/05/2019: Na jaren actie eindelijk oplossing voor werkzoekenden met een medische of psychiatrische problematiek
Vijfduizend mensen met  een verminderde arbeidsgeschiktheid of met een medische of psychiatrische problematiek dreigden eind 2016  hun recht op een werkloosheidsuitkering en op aangepaste trajectbegeleiding te verliezen. Het ACV voerde hierover stevig  actie. Minister Peeters verleende toen uitstel én beloofde een structurele oplossing.  Tijdens een overleg met ACV Werkzoekendenwerking deze namiddag kondigde minister Peeters aan dat die oplossing er nu is. Deze werkzoekenden zullen na een screening een beschermd statuut krijgen in de werkloosheid.
Eindelijk”, klinkt het bij Karim Dibas van ACV Werkzoekendewerking. “Het zou onbegrijpelijk zijn dat deze mensen die positief meewerken aan begeleiding naar werk hun uitkering verliezen door een gebrek aan aangepast werk”.
Nu moet overleg en coördinatie met de regio’s volgen om deze structurele oplossing te kunnen toepassen. Bovendien zullen de regio’s ook veel meer werk moeten maken van aangepast werk. De sociale economie heeft hierin een belangrijke rol. En daar liggen nog heel wat mogelijkheden. Een recente studie van het Vlaams ACV wees uit dat in Vlaanderen de sector van de sociale economie klaar is om 5.000 nieuwe banen te creëren. Tegelijk is er ook een wachtlijst van 7.500 mensen voor een baan in de sociale economie. Dat kan dus een perfecte win-win worden als de Vlaamse regering de nodige middelen vrijmaakt. De sociale economie kan verder groeien en meer mensen verwerven via hun baan een stabiel inkomen en versterken hun netwerk en vaardigheden.  Bovendien zouden die 5.000 extra jobs ongeveer vijf miljoen euro goedkoper zijn dan aan diezelfde mensen een werkloosheidsvergoeding uitbetalen.

14/06/2019:  Opleidingskalender
scheikunde
Co-valent lanceerde de nieuwe opleidingskalender van het najaar 2019. Alle opleidingen zijn gratis voor werknemers van PC 116 en 207.

17/04/2019: Uitbetaling vakantiegeld bouw 2019
Op 20 juni 2019 wordt het vakantiegeld uitbetaald aan de bouwvakkers. Dit gebeurt enkel nog door overschrijving.

Het Vakantiefonds Bouw vraagt alle arbeiders die hun bankrekeningnummer nog niet hebben doorgegeven dit nu te doen.

17/04/2019: Aanwezigheidsregistratie verplicht bij betoncentrales
De aanwezigheidsregistratie is ook bij de betoncentrales verplicht vanaf 1 april 2019.


28/03/2019: Novartis en Alcon Labs gaan officieel eigen weg
De laatste gemeenschappelijke OR op 27/03/2019 bekrachtigde de scheiding door het plechtig ondertekenen van de CAO's die garanties geven aan het personeel en de werking van de overlegorganen na de split.
Een dag later werden de logo's van Alcon van de gevel gehaald en vervangen door Novartis. Een tijdperk werd hiermee afgesloten op de Rijksweg te Puurs.


08/04/2019: Xella uit Zwijndrecht sluit zijn afdeling betonplaten
Op een bijzondere OR maakte de directie van Xella de beslissing bekend dat zij de afdeling betonplaten wensen te sluiten tegen 30 april 2019. Door de herstructurering sneuvelen er 20 functies.
Volgens de directie is het door een krimpende markt in België dat de beslissing werd genomen. Op een syndicaal overleg op 2 april j.l. met de vakbonden bleek dat de directie de regels van collectief ontslag nog moeten bekijken.  Op 8 april 2019 hebben de vakbonden en de directie opnieuw rond de tafel gezeten verder overleg.
De directie herbevestigde haar intenties en wenst geen collectief ontslag aan te vragen, gezien ze volgens haar iedere getroffen medewerker kan herplaatsen en er ook medewerkers vrijwillig wensen te vertrekken. Indien zich toch nog problemen zouden stellen zal men op dat ogenblik opnieuw rond de tafel gaan zitten.
Op 26 april zullen vakbonden en directie opnieuw samenkomen voor verder overleg en zal de lijst zijn vastgelegd van iedere getroffen werknemer die al dan niet werd geplaatst in een nieuwe functie, als ook zijn eventueel loonverschil. De vakbonden eisen hier compensaties, de directie meent dat het verlies van de ploegentoeslag of weekendwerk niet kan worden gecompenseerd.
Vernieuwde website ACV: www.hetacv.be

11/07/2019: Antwerp Pride op 10 augustus: ga mee met onze ACV ploeg!
 
Binnenkort is het weeral zover! Op zaterdag 10 augustus 2019 nemen we met het ACV voor de 2de keer deel aan Antwerp Pride. Kom je mee onze ACV-groene delegatie versterken?  Wij nemen het met onze vakbond op voor gelijke kansen voor holebi's en transgenders, ook op de werkvloer!
 
We willen jullie daarom allemaal warm oproepen om mee te gaan en andere collega’s, vrienden en sympathisanten te overtuigen om met ons mee te gaan naar de Antwerp Pride.  Iedereen is welkom!
 
Wie graag met ons meegaat, kan ons vooraf mailen op acvcsc.lgbt.work@gmail.com of klik hier om online in te schrijven!
 

 
Tot binnenkort in Antwerpen!
 
De ploeg van ACV CSC LGBT@Work
07/06/2019: Cao-onderhandelingen Bouw 2019-2020
De onderhandelingen voor de cao 2019-2020 in de bouwsector zijn volop bezig.
Intussen zijn de cao’s voor SWT (het vroegere brugpensioen) verlengd tot en met 30 juni 2019.
Arbeiders uit de bouw die in de periode van 1 januari tot en met 30 juni 2019 59 jaar of ouder worden, kunnen eventueel met SWT gaan.
Is dit bij jou het geval? Neem dan snel contact  op met het secretariaat van ACVBIE in jouw buurt om na te gaan of je aan de voorwaarden voldoet.
Wat zijn de mogelijkheden?
  • SWT vanaf 59 jaar bij ongeschiktheid tot voorzetting van de beroepsactiviteit (33 jaar beroepsloopbaan)
  • SWT vanaf 59 jaar bij loopbaan van 40 jaar
  • SWT vanaf 62 jaar
Opening nieuw ACV dienstencentrum te Willebroek (N16)
ACV BIE PLUS - Klik hier!
ACV BIE Mechelen
Onder Den Toren 4 A
B2800 - Mechelen
015/71 85 30
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu