Kort Nieuws - ACV BIE Mechelen Kempen

ACV BIE Mechelen Kempen
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Kort Nieuws

Bibliotheek
11/09/2020: Tijdelijke werkloosheid na 1 september
De RVA aanvaardde tot 31 augustus 2020 dat  tijdelijke werkloosheid die het gevolg is van de coronapandemie  gekwalificeerd werd als overmacht.  Men kondigde aan die bijzondere  regeling voor tijdelijke werkloosheid vanaf 1 september slechts 'selectief' te verlengen.
Ik ben tijdelijk werkloos.  Wat na 1 september?
*Werk je in een zwaar getroffen sector of bedrijf?
  • Je kan in hetzelfde stelsel 'tijdelijke werkloosheid corona' blijven tot 31 december 2020
  • Je hoeft geen nieuwe aanvraag tijdelijke werkloosheid in te dienen! Je uitkering (dagbedrag) blijft ongewijzigd doorlopen.
*Werk  je in een sector of bedrijf die niet erkend zijn als zwaar getroffen,  dan kan je nog altijd tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen  worden. Er zal een nieuw dossier voor je opgesteld moeten worden.
Tijdelijk werkloos en lid van het ACV?
Verandert  jouw situatie, dan zal het ACV zelf contact met je opnemen om je  dossier in orde te brengen. Dat zal vanaf de maand september gebeuren.
Je persoonlijke werkloosheidsdossier kan je ook altijd raadplegen in Mijn ACV.
30/05/2019: Nieuwe brochures

ALLERHEILIGEN - ALLERZIELEN
De vele lichtjes op het kerkhof doen ons deze dag verstillen staan wij aan het graf van degene die ons lief was en leggen bloemen op de steen waarin
hun namen zijn gegrift....

01/09/2020: Vul je C3.2A-kaart terug in vanaf 1 september!
Vanaf 1 september 2020 moeten tijdelijk werkloze bouwvakkers weer in het bezit zijn van een ingevulde C3.2A-controlekaart op hun werkplek.

Jobstudent? Vraag naar ons infopakket!


04/07/2019: CAO bereikt bij KEMISOL
Op 4 juli 2019 hebben de vakbonden en directie van KEMISOL uit Heist O/D Berg onderhandelingen gevoerd om te komen tot een bedrijfsakkoord voor 2019-2020. Er werd een mooi akkoord bereikt.
08/07/2019: Ontwerpakkoord bereikt voor betonindustrie
Op 5 juli 2019 hebben de vakbonden en werkgevers uit de betonindustrie een ontwerpakkoord bereikt voor 2019-2020. Dit akkoord werd reeds toegelicht en geconsulteerd bij ACV BIE en het ontwerp ook hebben goedgekeurd met een ruime meerderheid. Er werden wel een aantal opmerkingen gemaakt die zeker worden meegenomen aan het adres van de werkgevers.
24/06/2019: Ontwerp sectorakkoord Bouw 2019-2020
De sector onderhandelingen hebben geresulteerd in een ontwerpakkoord. Dit ontwerpakkoord zal nu worden voorgelegd aan de achterban.
07/06/2019: Ontwerpakkoord bereikt voor de sector scheikunde
Op 7/06/2019 werd er in de schoot van het partiair comité 116 en 207 een ontwerpakkoord bereikt voor 2019-2020. Het ontwerp zal nu aan de achterban worden voorgelegd ter stemming.
Voor ACV BIE zal de beslissing worden genomen op 20/06/2019.  
Opening nieuw ACV dienstencentrum te Willebroek (N16)
30/05/2019: ACV Jongeren wordt Jong ACV
ACV Jongeren, ACV GO, Enter, ISA, ACV Scholenwerking, Starterservice… het ACV biedt jongeren al heel wat  en we ontwikkelen regelmatig nieuwe initiatieven. Om ervoor te zorgen dat men het bos door de bomen blijft zien, is het belangrijk dat het ACV zich naar jongeren profileert met een duidelijke merknaam. Om een antwoord te bieden aan deze uitdaging werd een heel traject opgezet met de jongerenverantwoordelijken van de deelorganisaties. Al vroeg in het traject bleek dat er een groot draagvlak was voor een naamsverandering: een naam met pit, die meer aansluit bij een nieuwe generatie die zich niet graag in een hokje laat stoppen.
Ook jullie kunnen natuurlijk terecht bij onze Infolijn Studentenarbeid (ISA). Je kan ons bereiken via www.chatmetisa.be, Email: isa@acv-csc.be, of bellen naar 02/244 35 00.
   
26/04/2019: Belgian pride: All for one
Het ACV werkt positief en constructief aan diversiteit op de werkvloer. Daarom nemen we met het platform ACV-CSC LGBT@Work ook deel aan de Belgian Pride op zaterdag 18 mei onder de slogan ‘All for one’.
Zin om deze kleurrijke manifestatie mee te beleven? Je hoeft geen holebi of transgender te zijn. Iedereen die sympathie heeft voor het initiatief is van harte welkom. Afspraak om 13 u. aan de Ravensteingalerij bij het Centraal Station in Brussel. Meer info over de Belgian Pride vind je op hun website.
Wil je mee je schouders zetten onder het platform ACV CSC LGBT@Work – een groep personeelsleden en militanten van het ACV die de emancipatie van holebi’s en transgenders op de werkvloer belangrijk vinden en willen bevorderen?  Stuur dan een mail naar acvcsc.lgbt.work@gmail.com.

07/06/2019: Militantendag in Walibi op 28 september 2019
Op zaterdag 28 september 2019 is het weer zover. Dan organiseren ACVBIE en Vayamundo een familiedag voor alle militanten van ACVBIE in Walibi.
Programma

   9u30 - 11u: aankomst parking en onthaal
   10u - 18u: vrij bezoek aan het park


De inkom van het park (met uitzondering van Aqualibi), de parking en een verrassing worden je aangeboden. Wens je meer informatie? De uitnodiging kan je hier raadplegen.
Schrijf je snel in via dit inschrijvingsformulier, want de plaatsen zijn beperkt (op is op)!
Tot op de militantendag!
13/05/2019: Na jaren actie eindelijk oplossing voor werkzoekenden met een medische of psychiatrische problematiek
Vijfduizend mensen met  een verminderde arbeidsgeschiktheid of met een medische of psychiatrische problematiek dreigden eind 2016  hun recht op een werkloosheidsuitkering en op aangepaste trajectbegeleiding te verliezen. Het ACV voerde hierover stevig  actie. Minister Peeters verleende toen uitstel én beloofde een structurele oplossing.  Tijdens een overleg met ACV Werkzoekendenwerking deze namiddag kondigde minister Peeters aan dat die oplossing er nu is. Deze werkzoekenden zullen na een screening een beschermd statuut krijgen in de werkloosheid.
Eindelijk”, klinkt het bij Karim Dibas van ACV Werkzoekendewerking. “Het zou onbegrijpelijk zijn dat deze mensen die positief meewerken aan begeleiding naar werk hun uitkering verliezen door een gebrek aan aangepast werk”.
Nu moet overleg en coördinatie met de regio’s volgen om deze structurele oplossing te kunnen toepassen. Bovendien zullen de regio’s ook veel meer werk moeten maken van aangepast werk. De sociale economie heeft hierin een belangrijke rol. En daar liggen nog heel wat mogelijkheden. Een recente studie van het Vlaams ACV wees uit dat in Vlaanderen de sector van de sociale economie klaar is om 5.000 nieuwe banen te creëren. Tegelijk is er ook een wachtlijst van 7.500 mensen voor een baan in de sociale economie. Dat kan dus een perfecte win-win worden als de Vlaamse regering de nodige middelen vrijmaakt. De sociale economie kan verder groeien en meer mensen verwerven via hun baan een stabiel inkomen en versterken hun netwerk en vaardigheden.  Bovendien zouden die 5.000 extra jobs ongeveer vijf miljoen euro goedkoper zijn dan aan diezelfde mensen een werkloosheidsvergoeding uitbetalen.

14/06/2019:  Opleidingskalender
scheikunde
Co-valent lanceerde de nieuwe opleidingskalender van het najaar 2019. Alle opleidingen zijn gratis voor werknemers van PC 116 en 207.

17/04/2019: Uitbetaling vakantiegeld bouw 2019
Op 20 juni 2019 wordt het vakantiegeld uitbetaald aan de bouwvakkers. Dit gebeurt enkel nog door overschrijving.

Het Vakantiefonds Bouw vraagt alle arbeiders die hun bankrekeningnummer nog niet hebben doorgegeven dit nu te doen.

17/04/2019: Aanwezigheidsregistratie verplicht bij betoncentrales
De aanwezigheidsregistratie is ook bij de betoncentrales verplicht vanaf 1 april 2019.


28/03/2019: Novartis en Alcon Labs gaan officieel eigen weg
De laatste gemeenschappelijke OR op 27/03/2019 bekrachtigde de scheiding door het plechtig ondertekenen van de CAO's die garanties geven aan het personeel en de werking van de overlegorganen na de split.
Een dag later werden de logo's van Alcon van de gevel gehaald en vervangen door Novartis. Een tijdperk werd hiermee afgesloten op de Rijksweg te Puurs.


08/04/2019: Xella uit Zwijndrecht sluit zijn afdeling betonplaten
Op een bijzondere OR maakte de directie van Xella de beslissing bekend dat zij de afdeling betonplaten wensen te sluiten tegen 30 april 2019. Door de herstructurering sneuvelen er 20 functies.
Volgens de directie is het door een krimpende markt in België dat de beslissing werd genomen. Op een syndicaal overleg op 2 april j.l. met de vakbonden bleek dat de directie de regels van collectief ontslag nog moeten bekijken.  Op 8 april 2019 hebben de vakbonden en de directie opnieuw rond de tafel gezeten verder overleg.
De directie herbevestigde haar intenties en wenst geen collectief ontslag aan te vragen, gezien ze volgens haar iedere getroffen medewerker kan herplaatsen en er ook medewerkers vrijwillig wensen te vertrekken. Indien zich toch nog problemen zouden stellen zal men op dat ogenblik opnieuw rond de tafel gaan zitten.
Op 26 april zullen vakbonden en directie opnieuw samenkomen voor verder overleg en zal de lijst zijn vastgelegd van iedere getroffen werknemer die al dan niet werd geplaatst in een nieuwe functie, als ook zijn eventueel loonverschil. De vakbonden eisen hier compensaties, de directie meent dat het verlies van de ploegentoeslag of weekendwerk niet kan worden gecompenseerd.
Vernieuwde website ACV: www.hetacv.be

11/07/2019: Antwerp Pride op 10 augustus: ga mee met onze ACV ploeg!
 
Binnenkort is het weeral zover! Op zaterdag 10 augustus 2019 nemen we met het ACV voor de 2de keer deel aan Antwerp Pride. Kom je mee onze ACV-groene delegatie versterken?  Wij nemen het met onze vakbond op voor gelijke kansen voor holebi's en transgenders, ook op de werkvloer!
 
We willen jullie daarom allemaal warm oproepen om mee te gaan en andere collega’s, vrienden en sympathisanten te overtuigen om met ons mee te gaan naar de Antwerp Pride.  Iedereen is welkom!
 
Wie graag met ons meegaat, kan ons vooraf mailen op acvcsc.lgbt.work@gmail.com of klik hier om online in te schrijven!
 

 
Tot binnenkort in Antwerpen!
 
De ploeg van ACV CSC LGBT@Work
07/06/2019: Cao-onderhandelingen Bouw 2019-2020
De onderhandelingen voor de cao 2019-2020 in de bouwsector zijn volop bezig.
Intussen zijn de cao’s voor SWT (het vroegere brugpensioen) verlengd tot en met 30 juni 2019.
Arbeiders uit de bouw die in de periode van 1 januari tot en met 30 juni 2019 59 jaar of ouder worden, kunnen eventueel met SWT gaan.
Is dit bij jou het geval? Neem dan snel contact  op met het secretariaat van ACVBIE in jouw buurt om na te gaan of je aan de voorwaarden voldoet.
Wat zijn de mogelijkheden?
  • SWT vanaf 59 jaar bij ongeschiktheid tot voorzetting van de beroepsactiviteit (33 jaar beroepsloopbaan)
  • SWT vanaf 59 jaar bij loopbaan van 40 jaar
  • SWT vanaf 62 jaar
Opening nieuw ACV dienstencentrum te Willebroek (N16)
ACV BIE PLUS - Klik hier!
ACV BIE Mechelen
Onder Den Toren 4 A
B2800 - Mechelen
015/71 85 30      


Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu