Actualiteit Purna - ACV BIE Mechelen

ACV BIE Mechelen
Ga naar de inhoud

Actualiteit Purna

Mei/2024:  SOCIALE VERKIEZINGEN 2024
De campagne is volop gestart voor de sociale verkiezingen 2024. Deze zullen op PURNA doorgaan op 16 mei 2024.


Sociale Verkiezingen op PURNA
Op Purna zullen de Sociale Verkiezingen doorgaan op 19/11/2020.


09/12/2019: Geen akkoord mogelijk bij Purna
Op maandag 09/12/2019 hebben de vakbonden onderhandelingen gevoerd ( 3de keer) voor een nieuwe CAO 2020-2021. De directie ging bekijken of een ander mandaat mogelijk was. Probleem is dat de directie haar barema wil invoeren met een mogelijke opslag voor sommigen, maar zeker niet voor iedereen en laat staan zeker niet evenredig. Voor collectieve zaken was er maar weinig ruimte, de directie wil enkel praten over verhoging van de MC met 1 euro. Dit is dus zeker niet voor de grote groep een ivulling van de sectorale toegekende 1,1%.  De werkgever maakte zich sterk dat ze haar partronaal voorstel verkocht krijgt aan de arbeiders. Wij hebben er geen probleem mee dat de werkgever zijn verhaal doet een de arbeiders.
22/11/2019: Nog geen ontwerpakkoord bij Purna
Op vrijdag 22 november 2019 hebben de vakbonden de onderhandelingen opgestart voor een nieuwe CAO 2020-2021.
De directie moest een nieuw mandaat zoeken, want op dit ogenblik bleek er weinig ruimte. Er werden nieuwe besprekingen gevoerd op dinsdag 26/11, maar ook ditmaal zonder resultaat. Op 9/12 zitten vakbonden en directie opnieuw samen om hopelijk dan tot een ontwerpakkoord te komen.
De CAO weekendwerk werd wel afgerond en getekend.

September 2018: Slechte sfeer bij Purna te Puurs
De sfeer bij Purna is nooit goed geweest. Medewerkers worden steeds tegen elkaar opgezet en er heerst een klimaat van verraad en intimidatie. Medewerkers die niet tot een bepaalde klik behoren worden zonder genade afgemaakt of weggepest. Het aantal klachten over wanpraktijken nemen specatulair toe. Mensen met heel wat anciënniteit worden zonder enige schaamte opzij gezet en beklad. Lasterpraktijken moeten dan zorgen dat betrokkene zelf aangaat. Dat zulke praktijken nog mogelijk zijn de dag vandaag is onbegrijpelijk. Er is veel verloop van personeel naar andere farmabedrijven op de rijksweg, waar men duidelijk meer kan verdienen en waar vooral de sfeer veel beter is dan bij Purna!
13/02/2018: Ontwerpakkoord goedgekeurd bij Purna te Puurs
De vakbonden (ACV - ABVV- ACLVB) en de directie bij Purna hebben op 13/2 opnieuw een ontwerpakkoord bereikt. Er werd nu 2 x 0,20 € per uur gegeven (totaal 0,40 €) over twee jaar en in 2019 ook nog een stijging van de maaltijdcheques met 1 euro. Tevens is er een engagement om de slechte sfeer aan te pakken.
Dinsdag 20/2 werd het ontwerpakkord goedgekeurd door de arbeiders.


13/02/2018: 2de Ontwerpakkoord bij Purna te Puurs
De vakbonden (ACV - ABVV- ACLVB) en de directie bij Purna hebben op 13/2 opnieuw een ontwerpakkoord bereikt. Er werd nu 2 x 0,20 € per uur gegeven (totaal 0,40 €) over twee jaar en in 2019 ook nog een stijging van de maaltijdcheques met 1 euro. Tevens is er een engagement om de slechte sfeer aan te pakken.
Dinsdag 20/2 zullen de arbeiders hierover kunnen stemmen.09/02/2018: Ontwerpakkoord verworpen bij Purna te Puurs
De vakbonden (ACV - ABVV- ACLVB) en de directie bij Purna hadden op 8/2 een ontwerpakkoord bereikt, maar via een referendum hebben de arbeiders het ontwerp verworpen met 76%. De vakbonden werden opnieuw uitgenodigd door de directie om volgende week weer rond de tafel te zitten.08/02/2018: Ontwerpakkoord bereikt bij Purna te Puurs
De vakbonden (ACV - ABVV- ACLVB) en de directie bij Purna hebben een ontwerpakkoord bereikt. De vakonden hebben het personeel ondertussen toelichting gegeven, vanaf 9/2 kunnen de arbeiders erover stemmen.


25/01/2018: Geen akkoord bereikt bij Purna te Puurs
De vakbonden (ACV - ABVV- ACLVB) en de directie bij Purna hebben op 25/01/2018 onderhandelingen gevoerd aangaande een nieuwe CAO voor 2018-2019. Helaas was het water nog veel te diep tussen de partijen. De directie zal zich nu beraden en er werd een nieuwe onderhandelingsdatum vastgelegd op 8/02/2018.


14/08/2012: Purna heeft liever geen vakbonden
Een aantal bedrijven hebben het er bijzonder moeilijk mee dat er vakbonden actief zijn op het bedrijf. Vooral de bedrijven die veel te verbergen hebben wensen geen pottekijkers. Een vakbond die de leiding van het bedrijf terecht wijst wanneer wettelijke inbreuken worden vastgesteld is voor sommige bedrijfsmanagers te veel. Purna is zo'n type bedrijf dat alle middelen inzet om vakbonden buiten te houden. Helaas zal dit niet lukken, want werknemers wensen nog altijd correct, eerlijk en respectvol te worden behandeld.


ACV BIE Mechelen
Onder Den Toren 4 A
B2800 - Mechelen
015/71 85 30      


Terug naar de inhoud