ACV BIE Mechelen Kempen

ACV BIE Mechelen Kempen
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Welkom bij ACV bouw - industrie & energie Mechelen & Kempen

ACV bouw - industrie & energie is de grootste vakcentrale voor de arbeiders binnen het grote
ACV.
Op 5 juni 2010 ontstond de nieuwe centrale uit de fusie tussen ACV Energie Chemie en ACV Bouw & Industrie. De centrale heeft bijna 300.000 leden.

ACV BIE heeft in de zone Antwerpen (Provincie) 3 secretariaten

 • Antwerpen (Nationalestraat 111 te Antwerpen)
 • Kempen (Korte Begijnenstraat 20 te Turnhout)  
 • Mechelen (Onder Den Toren 4 A te Mechelen).

Het doel van deze website is om informatie te verstrekken aan onze leden en de werknemersgroep, specifiek voor het beroepsverbond Mechelen en de Kempen.
Verschillende van onze bedrijven uit de verschillende sectoren hebben hun eigen ruimte op deze site. U kan met ze kennismaken via "
onze bedrijven".
Wij wensen u veel surfplezier op onze website en hopen u als trouwe bezoeker regelmatig te mogen ontvangen!


Volg ons ook op facebook (klik op icoon facebook)     
                                                    

Openingsuren:
- Maandag van 9.00 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur;
- Dinsdag van 9.00 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur (tot 18 uur op afspraak);
- Woensdag zijn de kantoren gesloten;

- Donderdag van 9.00 u tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur;

- Vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur
Note: Buiten deze openingsuren kunnen leden ook steeds een afspraak maken!


Sluitingsdagen:
 • Geen actuele sluitingsdag gepland.
Formulieren & Duplicaten
RSS Feed: Klik op het RSS icoon om de app te installeren op je smartphone.


Geef onze website www.acvbiemechelenkempen.org in en ontvang een bericht bij nieuws op jouw GSM .
09/01/2020: Akkoord bij Qualiphar voor arbeiders en bedienden goedgekeurd
De ontwerpakkoorden voor de arbeiders en de bedienden werden goedgekeurd. De CAO's zullen nu worden getekend.
10/01/2020: Ontwerpakkoord bereikt bij MSD voor bedienden en kaderleden
Op vrijdag 10/01/2020 hebben vakbonden en directie bij MSD de onderhandelingen gevoerd voor een nieuwe CAO 2020-2021 voor de bedienden en kaderleden. Er werd een ontwerpakkoord bereikt, maar zolang er geen duidelijke teksten zijn zal er nog geen consultatie plaatsvinden.
06/12/2019: Ontwerpakkoord arbeiders bereikt bij MSD
Op vrijdag 06/12/2019 hebben vakbonden en directie bij MSD de onderhandelingen gevoerd voor een nieuwe CAO 2020-2021 voor de arbeiders. Er werd een ontwerpakkoord bereikt en deze zal de komende week worden voorgelegd aan het personeel.
09/01/2020: Akkoord bij Qualiphar voor arbeiders en bedienden goedgekeurd
De ontwerpakkoorden voor de arbeiders en de bedienden werden goedgekeurd. De CAO's zullen nu worden getekend.
13/12/2019: Akkoord voor arbeiders en bedienden bij EMB
Op donderdag 12/12/2019 hebben de vakbonden de onderhandelingen gevoerd voor een nieuwe CAO 2020-2021. De directie moest een nieuw mandaat moeten zoeken, de arbeiders hebben enkele dagen prikacties gevoerd! Op 12/12 werd eerst een akkoord bereikt voor de arbeiders en later op de avond ook voor de bedienden. Ondertussen werden deze akkoorden door de twee statuten goedgekeurd.
09/12/2019: Geen akkoord mogelijk bij Purna
Op maandag 09/12/2019 hebben de vakbonden onderhandelingen gevoerd ( 3de keer) voor een nieuwe CAO 2020-2021. De directie ging bekijken of een ander mandaat mogelijk was. Probleem is dat de directie haar barema wil invoeren met een mogelijke opslag voor sommigen, maar zeker niet voor iedereen en laat staan zeker niet evenredig. Voor collectieve zaken was er maar weinig ruimte, de directie wil enkel praten over verhoging van de MC met 1 euro. Dit is dus zeker niet voor de grote groep een ivulling van de sectorale toegekende 1,1%.  De werkgever maakte zich sterk dat ze haar partronaal voorstel verkocht krijgt aan de arbeiders. Wij hebben er geen probleem mee dat de werkgever zijn verhaal doet een de arbeiders.
Word ACV kandidaat
 
Wil je je kandidaat stellen?  Heb je nog vragen? Contacteer ons!
 
Dat kan via mail, telefoon of chat:
Bel op het gratis nummer 0800 11 500.   
Je kan ons elke werkdag tussen 8u-20u bereiken.

22/11/2019: PC 314 Kappers, fitness en schoonheidszorgen
Op maandag 18 november 2019 hebben de sociale partners van de sector kappers, fitness en schoonheidszorgen een deel van het protocolakkoord 2019-2020 geconcretiseerd. Voor alle werknemers uit de sector werd er een mooie vooruitgang geboekt. Hieronder vind je de belangrijkste punten uit dit akkoord:
 • Verhoging van € 0,0860/uur of € 14,14/maand voor voltijdsen vanaf 1 januari 2020 op de werkelijke minimumlonen. Nog goed nieuws voor je portefeuille: er zou begin 2020 ook een loonindexering moeten plaatsvinden.
 • >>Kroniek nieuwe lonen vanaf 1 januari 2020.
 • Verhoging van je eindejaarspremie 2019 van 9% naar 9,5%. Deze premie zou tegen het einde van het jaar gestort moeten zijn.
 • Toekenning van een eco-cheque van € 220 voor 2019 voor een voltijdse werknemer die in de referentieperiode een volledige tewerkstelling had. De eco-cheque zal in de loop van de maand januari 2020 bezorgd worden.
 • Verbetering van het anciënniteitsverlof vanaf 2020 op basis van volgend schema:
  • 1 dag verlof vanaf 3 jaar anciënniteit in de onderneming (in plaats van na 5 jaar);
  • 2 dagen verlof vanaf 8 jaar anciënniteit in de onderneming (in plaats van na 10 jaar);
  •         3 dagen verlof vanaf 13 jaar anciënniteit in de onderneming (in plaats van na 15 jaar);
  • 4 dagen verlof vanaf 18 jaar anciënniteit in de onderneming (in plaats van na 20 jaar);
  • 5 dagen verlof vanaf 23 jaar anciënniteit in de onderneming (in plaats van na 25 jaar);
  • Voor elke 5 jaar extra anciënniteit in de onderneming moet een extra verlofdag worden toegevoegd.
06/12/2019: Ontwerpakkoord bij Prayon goedgekeurd met 80%
Het bereikte ontwerpakkoord voor de arbeiders werd met 80% goedgekeurd. De CAO tekst zal nu door de vakbonden worden getekend.
08/10/2019: Akkoord bereikt voor arbeiders en bedienden bij Artilat
Op 8 november 2019 hebben de vakbonden en werkgever bij Artilat uit Nijlen de CAO onderhandelingen 2019-2020 gevoerd voor de arbeiders en bedienden.  Het akkoord werd door de vakbonden getekend.

18/10/2019: Bereikte akkoord goedgekeurd voor de bedienden en kaderleden bij Schulman Plastics
Op 14 oktober 2019 hebben de vakbonden en werkgever bij Schulman Plastics te Bornem de CAO onderhandelingen 2019-2020 gevoerd voor de bedienden en kaderleden. Er werd een ontwerpakkoord bereikt en dit werd ondertussen met zeer grote meerderheid goedgekeurd!

11/10/2019: Bedienden en kaderleden nu ook akkoord bij LONZA
Bij Capsugel (LONZA) werd vrijdag 11/10 onderhandelingen gevoerd om te komen tot een ontwerpakkoord voor de bedienden en kaderleden. Hierdoor is er nu voor alle werknemers een akkoord. Bij de arbeiders werd dit ontwerp ondertussen goedgekeurd met 57%.
Bij de bedienden werd het ontwerp goedgekeurd met 93%.
03/10/2019: Ontwerpakkoord bereikt bij Novartis Puurs voor de arbeiders.
Op 3 oktober 2019 hebben de vakbonden en werkgever van Novartis onderhandelingen gevoerd om te komen tot een collectieve arbeidsovereenkomst 2019-2020 voor de arbeiders. Er werd  een ontwerpakkoord bereikt. Dit ontwerpakkoord werd ondertussen door 93% goedgekeurd.
08/10/2019: Ontwerpakkoorden bereikt bij Alcon Labo Puurs voor arbeiders, bedienden en kaderleden.
Begin oktober 2019 hebben de vakbonden en werkgever van ALCON Labo onderhandelingen gevoerd om te komen tot een collectieve arbeidsovereenkomst 2019-2020 voor de arbeiders, alsook voor de bedienden en kaderleden. Er werd een ontwerpakkoord bereikt voor zowel de arbeiders als voor de bedienden en kaderleden. Het ontwerp voor de arbeiders werd ondertussen goedgekeurd met een zeer overtuigde meerderheid van 93,9%.
01/10/2019: Ontwerpakkoord bereikt bij Novartis Puurs voor de bedienden en kaderleden.
Op 1 oktober 2019 hebben de vakbonden en werkgever van Novartis onderhandelingen gevoerd om te komen tot een collectieve arbeidsovereenkomst 2019-2020 voor de bedienden en kaderleden. Er werd na 2 dagen onderhandelen een ontwerpakkoord bereikt. Dit zal eerstdaags worden toegelicht en ter stemming worden voorgelegd aan de leden.
30/09/2019: Ontwerpakkoord bereikt voor de arbeiders en bedienden bij VINK
Op 30 september 2019 hebben de vakbonden en werkgever bij VINK uit Heist O/D Berg de CAO onderhandelingen 2019-2021 gevoerd voor arbeiders en bedienden. Er werd een ontwerpakkoord bereikt ondanks de zeer moeilijke onderhandelingen. Het ontwerp zal nu worden voorgelegd aan arbeiders en bedienden.

27/09/2019: Ontwerpakkoord bereikt voor de arbeiders bij Schulman Plastics
Op 26 september 2019 hebben de vakbonden en werkgever bij Schulman Plastics te Bornem de CAO onderhandelingen 2019-2020 opgestart voor de arbeiders. Er werd een ontwerpakkoord bereikt en door de arbeiders ondertussen goedgekeurd met 84%.

Laatste update:
10/01/2020
09/09/2019: Nieuwe brochure opleiding voor werknemers
Het ACV lanceert een nieuwe brochure aangaande het opleidingsaanbod voor werknemers, waaronder het nieuwe VOV   als opvolger van het educatief verlof.
Nieuwe ACV Brochures en folder - Klik hier!
ACV BIE Mechelen
Onder Den Toren 4 A
B2800 - Mechelen

015/71 85 30Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu