ACV BIE Mechelen Kempen

ACV BIE Mechelen Kempen
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Welkom bij ACV bouw - industrie & energie Mechelen & Kempen

ACV bouw - industrie & energie is de grootste vakcentrale voor de arbeiders binnen het grote
ACV.
Op 5 juni 2010 ontstond de nieuwe centrale uit de fusie tussen ACV Energie Chemie en ACV Bouw & Industrie. De centrale heeft bijna 300.000 leden.

ACV BIE heeft in de zone Antwerpen (Provincie) 3 secretariaten

  • Antwerpen (Nationalestraat 111 te Antwerpen)
  • Kempen (Korte Begijnenstraat 20 te Turnhout)  
  • Mechelen (Onder Den Toren 4 A te Mechelen).

Het doel van deze website is om informatie te verstrekken aan onze leden en de werknemersgroep, specifiek voor het beroepsverbond Mechelen en de Kempen.
Verschillende van onze bedrijven uit de verschillende sectoren hebben hun eigen ruimte op deze site. U kan met ze kennismaken via "
onze bedrijven".
Wij wensen u veel surfplezier op onze website en hopen u als trouwe bezoeker regelmatig te mogen ontvangen!

Volg ons ook op facebook (klik op icoon facebook)     
                                                    Openingsuren:
- Maandag van 9.00 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur;
- Dinsdag van 9.00 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur (tot 18 uur op afspraak);
- Woensdag zijn de kantoren gesloten;

- Donderdag van 9.00 u tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur;

- Vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur
Note: Buiten deze openingsuren kunnen leden ook steeds een afspraak maken!


Sluitingsdagen:
  • Maandag 2 november 2020
  • Woensdag 11 november 2020

GEWIJZIGDE SITUATIE:

Door de Covid 19 Pandemie en rekening houdende met de regeringsmaatregelen, werd beslist om onze kantoren gesloten te houden voor het publiek. Toch kan u een afspraak maken voor dringende zaken! Wij zijn telefonisch bereikbaar of via email. Alvast dank voor uw begrip!

RSS Feed: Klik op het RSS icoon om de app te installeren op je smartphone.


Geef onze website www.acvbiemechelenkempen.org in en ontvang een bericht bij nieuws op jouw GSM .
28/09/2020: Agenda's 2021 ACV BIE
De agenda's 2021 van ACV BIE zijn gearriveerd, als ook muismatjes met kalender 2021!
Wil je graag een agenda of een muismatje, vraag er naar bij je afgevaardigde of geef ons een seintje!
NIEUWE ACV Brochure PC314
Onze nieuwe sectorbrochure loon- en arbeidsvoorwaarden in de sector kappers, fitness en schoonheidszorgen.
11/09/2020: Tijdelijke werkloosheid na 1 september
De RVA aanvaardde tot 31 augustus 2020 dat tijdelijke werkloosheid die het gevolg is van de coronapandemie gekwalificeerd werd als overmacht.  Men kondigde aan die bijzondere regeling voor tijdelijke werkloosheid vanaf 1 september slechts 'selectief' te verlengen.
Ik ben tijdelijk werkloos.  Wat na 1 september?
*Werk je in een zwaar getroffen sector of bedrijf?
  • Je kan in hetzelfde stelsel 'tijdelijke werkloosheid corona' blijven tot 31 december 2020
  • Je hoeft geen nieuwe aanvraag tijdelijke werkloosheid in te dienen! Je uitkering (dagbedrag) blijft ongewijzigd doorlopen.
*Werk je in een sector of bedrijf die niet erkend zijn als zwaar getroffen, dan kan je nog altijd tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen worden. Er zal een nieuw dossier voor je opgesteld moeten worden. >> Lees meer aangaande procedure!
Tijdelijk werkloos en lid van het ACV?
Verandert jouw situatie, dan zal het ACV zelf contact met je opnemen om je dossier in orde te brengen. Dat zal vanaf de maand september gebeuren.
Je persoonlijke werkloosheidsdossier kan je ook altijd raadplegen in Mijn ACV.

01/09/2020: Vul je C3.2A-kaart terug in vanaf 1 september!
Vanaf 1 september 2020 moeten tijdelijk werkloze bouwvakkers weer in het bezit zijn van een ingevulde C3.2A-controlekaart op hun werkplek.

04/09/2020: Delokalisatie van 21 functies bij Novartis Puurs
Begin september heeft de directie van Novartis haar plannen ontplooid tegenover de vakbond om een 21 functies te gaan delokaliseren naar een voormalig oostblok land. Het gaat vooral om financiële functies in boekhouding. Deze activiteiten wenst Novartis te gaan centraliseren. Het bedrijf zegt om performanter te kunnen werken, uiteraard is het geen geheim dat het daar gewoon veel goedkoper is. Novartis wil samen met de vakbonden bekijken om ontslagen te vermijden door medewerkers elders te herplaatsen. Men heeft hiervoor tijd tot einde 2022.
Ondertussen is er permanent overleg gaande tussen directie en vakbonden.
14/08/2020: Ontslagen bij TOYO INK Europe door de crisis!
Op 10 augustus 2020 werd bekend gemaakt door de directie van Toyo Ink uit Niel dat men 10 medewerkers wensten te ontslaan. Er werd overleg gepleegd met de afvaardiging van arbeiders en bedienden. Het gaat om 8 arbeiders en 2 bedienden. De directie stelt dat er door de corona crisis veel minder volume moet worden geproduceerd en men daarom minder personeel nodig heeft. De lijst van medewerkers die werden ontslagen werd bepaald door de directie op basis van o.m. veelvuldig ziek, afwezigheiden enz...
De vakbonden waren niet opgezet met de manier van aanpak, er was geen afdoende tijd om deftig overleg te organiseren op deze korte tijd, zeker gezien de verlofperiode. De clausule van de scheikunde aangaande werkzekerheid werd geschonden. Dit zal nog een staartje krijgen. De directie verschuilt zich achter het feit dat ze niet onder de wettelijke regel vallen van collectief ontslag waarbij 10 % van het personeel moet ontslagen worden, maar dit zijn twee gescheiden zaken. Ondertussen werden de 10 medewerkers reeds ingelicht en onmiddellijk ontslagen!
17/07/2020: Bijkomende toeslag groeipakket - kinderbijslag
De Vlaamse regering heeft beslist een bijkomende toeslag te voorzien voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben. Het gaat om een éénmalige toeslag van 120 euro, uitbetaald in 3 maandelijkse schijven van 40 euro.
Je kan de COVID-19-toeslag aanvragen als:
  • je een Groeipakket ontvangt (de oude kinderbijslag)
  • je gezinsinkomen onder de inkomensgrens van 2.213,30 euro zit (inclusief vakantiegeld en eindejaarspremie)
  • je een inkomensverlies van minstens 10%  had in maart, april, mei of juni in vergelijking met de maanden januari of februari 2020
De uitbetaling gebeurt niet automatisch. Je vraagt de toeslag aan bij de uitbetaler van je Groeipakket. Dat kan van 15 juni tot en met 31 oktober 2020. Je zal de nodige bewijsstukken moeten voorzien. Je kan hiervoor een attest "bewijs werkloosheid" bij jouw vakbond bekomen.

Ga naar www.groeipakket.be voor meer info over de COVID-19-toeslag.
19/06/2020: Nabevallingsrust, de kogel is door de kerk
Ondanks tegenkanting van de NV-A keurde het parlement het wetsvoorstel van Nahima Lanjri, Evita Willaert en Anja Vanrobaeys goed dat zwangere werkneemsters die ziek vallen, op tijdelijke of volledige werkloosheid terugvallen of van het werk verwijderd worden, recht geeft op hun volledige nabevallingsrust. Periodes van ziekte, tijdelijke of volledig werkloosheid en werkverwijdering net voor de bevalling, verminderen door deze nieuwe wet niet langer de nabevallingsrust. Werkneemsters in dergelijke situaties kunnen er nu dus voor kiezen de volledige periode van 14 weken nabevallingsrust te nemen. In geval van de geboorte van een meerling, hebben werkneemster in dergelijke situaties nu recht op 16 weken nabevallingsrust.
De wet treedt in werking op 1 maart 2020 voor onbepaalde duur. Nieuwe mama’s waarvan de bevalling plaatsvond na 1 maart, kunnen periodes van ziekte, volledige of tijdelijke werkloosheid en werkverwijdering die plaatsvond tussen 1 maart en de datum van de bevalling, dus toch opnemen na de bevalling. Periodes voor 1 maart, blijven wel verloren.
Nieuwe ACV Brochures en folder - Klik hier!
Laatste update:
17/10/2020
ACV BIE Mechelen
Onder Den Toren 4 A
B2800 - Mechelen
015/71 85 30      


Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu