Covid 19 - ACV BIE Mechelen Kempen

ACV BIE Mechelen Kempen
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Covid 19

Bibliotheek
Met eindejaar voor de deur was niet helemaal duidelijk wat de impact zou zijn op de eindejaarspremie voor tijdelijk werklozen. Dankzij de vakbonden komt de federale regering nu over de brug met een 'beschermingspremie'. Dat is een supplement op de eindejaarspremie voor wie in 2020 minstens 53 dagen tijdelijk werkloos was.

Bij het sociaal overleg had het ACV samen met de andere vakbonden sterk aangedrongen op een oplossing.  Voor de vele werknemers die de voorbije maanden noodgedwongen thuis zaten, dreigde immers een serieus inkomensverlies. Dat sociaal overleg loont bewijst deze beschermingspremie. Werknemers die langer tijdelijk werkloos waren worden alsnog gecompenseerd. Een welgekomen eindejaarsgeschenk in deze toch wel barre tijden.

De RVA kent de toeslag of beschermingspremie toe aan werknemers die:
 • In de periode van 1 maart tot 30 november;
 • voor minstens 53 volle of halve dagen;
 • een uitkering als tijdelijk werkloze kregen omwille van overmacht (corona) of economische redenen.
De regeling geldt voor werknemers in alle sectoren.
Tellen niet mee:  dagen van tijdelijke werkloosheid omwille van andere redenen zoals bijvoorbeeld slecht weer, technische storing, staking of arbeidsongeschiktheid.

Die premie bedraagt 150 euro, verhoogd met 10 euro per dag boven de 67 dagen.  Werk je deeltijds, dan krijg je minstens 75 euro, vermeerderd met 5 euro per dag tijdelijke werkloosheid.

Hou rekening met 15% bedrijfsvoorheffing op je premie.

De vakbonden en de Hulpkas kregen de opdracht zo snel als mogelijk uit te betalen. Je moet als werknemer niets doen. Het ACV krijgt van de RVA de nodige informatie om je premie te berekenen.

Je ontvangt de premie in 2 delen:

   Een eerste en het grootste deel wordt vanaf half december uitbetaald. Voor het tweede deel is het wachten tot de RVA alle uitkeringen gecontroleerd heeft. Naar verwachting zal dit deel na mei/juni 2021 uitbetaald kunnen worden.
Opgelet: bereik je de 53 vereiste dagen pas na 31 oktober, dan krijg je de toeslag (deel 1 + 2) in de tweede ronde uitbetaald.

De regeling is nog maar net bekend en goedgekeurd.  Het ACV stelt alles in het werk om het eerste deel zo snel mogelijk uit te betalen, maar hou er rekening mee dat het even kan duren voor je je premie ontvangt.
30/10/2020: COVID-19: Overlegcomité gaat over tot verstrengde lockdown
Bron: Belgium.be
De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben op 30/10 in het Overlegcomité beslist om over te gaan tot een verstrengde lockdown. De strengere regels zijn nodig om de toenemende druk op onze ziekenhuizen een halt toe te roepen en de besmettingscurve zo snel en radicaal mogelijk om te buigen.
Sociaal leven
Elk gezinslid heeft recht op 1 knuffelcontact. Gezinnen mogen maar één knuffelcontact tegelijk thuis uitnodigen. Men kan geen ander bezoek thuis ontvangen. Er is een uitzondering voor mensen die alleen wonen: zij mogen naast hun knuffelcontact nog ! persoon uitnodigen, maar niet tegelijkertijd.
Samenkomsten buiten: regel van vier, op veilige afstand
Begrafenissen met maximaal 15 aanwezigen. Zonder maaltijd of receptie achteraf.
Gebedshuizen open, maar zonder eredienst. Bijeenkomsten van maximaal 4 personen, met mondmasker en op veilige afstand.
De grenzen worden niet gesloten conform Europese afspraken, maar buitenlandse reizen worden ten stelligste afgeraden.
Huwelijken vinden enkel plaats in aanwezigheid van de echtgenoten, de getuigen en de ambtenaren van de burgerlijke stand.
Economisch leven
Telewerk is verplicht, overal waar het kan. Waar telewerk niet mogelijk is, zijn  mondmaskers en ventilatie verplicht. Bedrijfskantines gaan dicht.
De vakantieparken en campings worden in hun integraliteit gesloten vanaf dinsdagochtend 3 november. In vakantieparken worden indoor- en outdooractiviteiten gestopt tot dan. Zwembaden, restaurants en bars worden gesloten.  Maaltijden worden genuttigd in de vakantiehuisjes, per gezin.
Hotels en B&Bs blijven open, maar de restaurants en bars gaan dicht. Maaltijden worden genuttigd op kamer.
Niet-essentiële winkels sluiten, maar kunnen wel afhaal en thuislevering organiseren van goederen die op voorhand werden besteld. Geen toegang tot de winkel bij afhaling.
Om een gelijk speelveld te bewaren, beperken supermarkten en markten (< 200 personen) hun aanbod tot wat in de essentiële winkels wordt aangeboden.
Garages en fietswinkels voeren enkel nog herstellingen uit.
Niet-medische contactberoepen (inclusief kappers, grimeuses, wellness, massage, schoonheidssalons) sluiten. Bedrijven en landbouwbedrijven blijven open, mits naleving van de verplichtingen inzake telewerk, mondmasker en social distancing. Dierenparken sluiten.
Scholen
Voor alle onderwijsniveaus worden de lessen opgeschort op 12 en 13 november. De lessen hervatten op maandag 16 november.
Voor het secundair onderwijs gaan de leerlingen van de tweede en derde graad over op maximaal 50% contactonderwijs en dit tot 1 december. Vóór 1 december evalueren we of tot 100% contactonderwijs opnieuw mogelijk is.
Voor het hoger onderwijs wordt afstandsonderwijs gegeven:
Voor de eerstejaars: tot 1 december wanneer zij opnieuw contactonderwijs kunnen volgen.
Voor de ouderejaars minstens tot het einde van het kalenderjaar.
Leerkrachten vergaderen online; dat geldt ook voor pedagogische studiedagen. Geen fysieke teambuildings
Begin- en einddatum
De maatregelen gaan van kracht over het hele grondgebied vanaf maandag 2 november 2020.
De maatregelen gelden voor anderhalve maand, tot en met zondag 13 december 2020. Voor de niet-essentiële winkels gebeurt er op 1 december een evaluatie door het Overlegcomité.
1 oktober 2020 TW regeling ouders, bij sluiting school of créches!
Sluit de school of crèche van je kinderen omwille van het  coronavirus? Moet je met je kinderen in quarantaine? Dan kan je vanaf nu  gebruikmaken van tijdelijke werkloosheid.  Deze maatregel gaat van kracht op 1 oktober 2020 en loopt voorlopig tot 31 december 2020.
Recht om van het werk afwezig te zijn
Je krijgt vanaf nu als werknemer het recht om van het werk afwezig te zijn:
 • wanneer je minderjarig kind thuis moet blijven omdat het kinderverblijf, de klas of de school gesloten wordt om de verspreiding van het coronavirus te beperken
 • wanneer je gehandicapt kind, ongeacht de leeftijd, niet naar het centrum voor opvang van gehandicapte personen kan gaan omdat dit om voormelde reden gesloten wordt.  
Je  kan van het werk afwezig blijven en tijdelijke werkloosheid opnemen  zolang je kind niet naar het kinderdagverblijf, de school of het centrum  voor opvang van gehandicapte personen terug kan gaan.
Werkgever op hoogte brengen
Breng in dat geval meteen je werkgever op de hoogte en bezorg hem het attest van kinderdagverblijf, school of het centrum voor opvang van gehandicapte personen.   
Dit  attest bevestigt dat     de sluiting een gevolg is van een maatregel om de verspreiding van  het coronavirus tegen te gaan, en vermeldt de termijn van de sluiting.
Tijdelijke werkloosheid
Heb je dit in orde gebracht, dan heb je voor de periode van sluiting recht op tijdelijke werkloosheid. Voor de dagen dat je afwezig bent van het werk ontvang je in plaats van je loon een werkloosheidsuitkering.  
Alle info over tijdelijke werkloosheid en hoe je dit kan aanvragen vind je op www.hetacv.be/tijdelijkewerkloosheid.  

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht
We proberen alle genomen beslissingen zo snel als mogelijk hieronder weer te geven om u correct te informeren over de maatregelen in het kader van tijdelijke werkloosheid.

Tijdelijke werkloosheid na 1 september

De RVA aanvaardde tot 31 augustus 2020 dat tijdelijke werkloosheid die het gevolg is van de coronapandemie gekwalificeerd werd als overmacht.  Men kondigde aan die bijzondere regeling voor tijdelijke werkloosheid vanaf 1 september slechts 'selectief' te verlengen.  

Ik ben tijdelijk werkloos.  Wat na 1 september?
Werk je in een zwaar getroffen sector of bedrijf?
 • Je kan in hetzelfde stelsel 'tijdelijke werkloosheid corona' blijven tot 31 december 2020
 • Je hoeft geen nieuwe aanvraag tijdelijke werkloosheid in te dienen! Je uitkering (dagbedrag) blijft ongewijzigd doorlopen.
   Werk je in een sector of bedrijf die niet erkend zijn als zwaar getroffen, dan kan je nog altijd tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen worden. Er zal een nieuw dossier voor je opgesteld moeten worden.
>> LEES MEER (Procedure vanaf 1/09/2020)Tijdelijk werkloos én lid van het ACV?
⚠️ Verandert jouw situatie, dan zal het ACV zelf contact met je opnemen om je dossier in orde te brengen.  Dat zal vanaf de maand september gebeuren. Je persoonlijke werkloosheidsdossier kan je ook altijd raadplegen in Mijn ACV.Verlenging tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Na 31 augustus komt er een selectieve verlenging van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht vanaf 1 september tot 31 december voor sectoren en ondernemingen die zwaar getroffen blijven.

De Minister van Werk publiceerde intussen de lijst met zwaar getroffen sectoren. Opgelet:  in deze lijst kunnen zich nog wijzigingen voordoen.
Onder zwaar getroffen ondernemingen vallen bedrijven die in het tweede kwartaal voor hun werknemers minstens 20% van het aantal gewerkte dagen tijdelijke werkloosheid (zowel wegens overmacht, als wegen economische redenen) hebben ingeroepen.  

Werk je als uitzendkracht in een onderneming of sector die erkend is als zwaar getroffen? Dan heb je ook recht op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Voor werknemers met een quarantaineattest wordt een uitzondering gemaakt. Heb je een quarantaineattest gekregen en is het niet mogelijk om thuis te telewerken, dan kan je ook beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.  Dit geldt dus ook als je in een bedrijf of sector werkt die niet 'zwaar getroffen' is.  

Lees verder over de aanvraag, uitbetaling en voorwaarden tijdelijke werkloosheid wegens overmacht/corona .

Versoepeling tijdelijke werkloosheid om economische redenen

Voor de sectoren die vanaf 1 september geen gebruik meer kunnen maken van de coronawerkloosheid heeft de regering een versoepeld stelsel van economische werkloosheid ingevoerd.  

Wat houdt deze versoepeling in?

De uitkering zou ook bij tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen naar 70% van het begrensde loon worden gebracht (i.p.v. 65%). Daar komt ook nog het supplement van minimum 2 euro per dag van de werkgever of het sectorfonds bovenop. De verlaagde bedrijfsvoorheffing van 15% is voorlopig slechts voorzien voor de uitkeringen die voor het einde van het jaar worden betaald (dus nog niet voor de uitkeringen van december, want die worden begin 2021 betaald).
Verder wordt ook de versoepeling van de toegangsvoorwaarde, 1 dag tewerkstelling volstaat, behouden tot het einde van dit jaar.
Voor bedienden blijft de voorwaarde van de cao of ondernemingsplan gehandhaafd, samen met de voorwaarde dat het zakencijfer met 10% moet zijn gezakt.

Voordat je gebruik kan maken van de tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen, moet je eerst je inhaalrust opgebruikt hebben.

Hou er ook rekening mee dat de regeling verder niet helemaal hetzelfde voor arbeiders en bedienden.

Arbeiders

Bij arbeiders kan de uitvoering van de arbeidsovereenkomst volledig worden geschorst gedurende 8 weken, in plaats van de huidige 4 weken.  Er kan een regeling van gedeeltelijke arbeid worden ingevoerd voor een maximale duur van 18 weken, in plaats van de huidige 3 maanden.  Onder gedeeltelijke arbeid begrijpt men minder dan 3 werkdagen per week of minder dan 1 werkweek op 2 weken.

Deze periodes van maximum 8 weken of 18 weken beginnen opnieuw te lopen wanneer er een voltijds arbeidsstelsel gedurende een volledige week is ingevoerd.

Het blijft wel mogelijk om nog andere sectorale regels te voorzien, met inbegrip van de maximale werkloosheidsduur.

De werkloosheidsuitkering bedraagt uitzonderlijk 70% van het laatste begrensde gemiddelde bruto dagloon. De werkgever moet de werknemer bovendien een toeslag betalen van minimum  2 EUR per dag.

Bedienden

Bij bedienden kan een werkgever de uitvoering van de arbeidsovereenkomst schorsen als hij kan aantonen dat hij in het kwartaal voorafgaand aan zijn aanvraag, in vergelijking met hetzelfde kwartaal van 2019, een substantiële daling van ten minste 10% van de omzet of de productie heeft gekend.

Bovendien moet de werkgever de bedienden die in economische werkloosheid worden geplaatst 2 vormingsdagen per maand aanbieden.  

De maximale duur van economische werkloosheid is verhoogd: het maximum van 16 en 26 kalenderweken per kalenderjaar stijgt met 8 kalenderweken.

Naast de werkloosheidsuitkering die uitzonderlijk 70% van het laatste begrensde gemiddelde bruto dagloon bedraagt, moet de werkgever een toeslag betalen van minimum  2 euro per dag (bij cao) of minimum 5 euro per dag (bij ondernemingsplan).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maart/2020: Het kan zijn dat je door het coronavirus tijdelijk werkloos bent wegens overmacht of economische redenen. Om je dossier zo snel mogelijk in orde te brengen,  werd zopas een vereenvoudigde procedure afgesproken met de overheid. Heb je   al een aanvraag ingediend via de normale procedure? Dan wordt die sowieso behandeld en is het niet nodig een nieuwe aanvraag te doen via de vereenvoudigde procedure.
    
Hoe dien je een aanvraag tijdelijke werkloosheid in via de vereenvoudigde procedure?
    

       
Wat gebeurt er daarna?
Als je aanvraag in orde is, sturen we je dossier naar de RVA. Is je dossier onvolledig, dan krijg je van ons een e-mail of telefoon. We krijgen erg veel vragen en we doen er alles aan om die zo snel mogelijk te beantwoorden. Verzend je aanvraag geen tweede keer, dat vertraagt ons werk en de verwerking van je dossier.
    
Wanneer en hoe ontvang je je uitkering?
We kunnen de uitbetaling uitvoeren zodra je werkgever of zijn sociaal secretariaat de werkloosheidsgegevens van de afgelopen maand aan de overheid heeft bezorgd. Dit kan ten vroegste vanaf het begin van volgende maand (voor maart 2020 is dat dus vanaf begin april 2020). We doen er alles aan om je zo snel mogelijk uit te betalen.
    

Hoeveel zal je uitkering bedragen?
Of je nu werkt als arbeider of als bediende, je inkomensverlies door de coronacrisis zal gedeeltelijk gecompenseerd worden door een werkloosheidsuitkering die overeenkomt met 70% van je begrensd brutoloon + 5,63 euro per dag, dus + 146 euro op basis van 26 dagen per maand.
    

Een vraag?
Voor vragen over de impact van de coronacrisis, kijk op: http://www.hetacv.be/coronavirus of op http://www.hetacv.be/tijdelijkewerkloosheid. Je vindt daar ook specifieke informatie over de sector waarin je werkt, over het arbeidsrecht of over veiligheid en welzijn op het werk.
    
We volgen de situatie op de voet en blijven beschikbaar om op al je vragen te antwoorden en kwalitatieve dienstverlening te garanderen.
           

Procedure
Nieuwe procedure (beslissing van de regering op 20/03/2020)
 
Er heerst heel wat onduidelijkheid omtrent de tijdelijke werkloosheid. In deze mail proberen we wat duidelijkheid te scheppen met de juiste informatie die we vandaag hebben.  Alle werkloosheid formules zullen onder 1 noemer vallen, namelijk “overmacht”. Dit voor zowel arbeiders als bedienden.
 • Werknemers (zowel arbeiders al bedienden) die door corona in tijdelijke werkloosheid komen, krijgen een werkloosheidvergoeding.
 • Is het langer dan 3 jaar geleden of heb je nog nooit tijdelijke werkloosheid ontvangen? Lees hieronder hoe je tijdelijke werkloosheid aanvraagt.
 • Heb je minder dan een jaar geleden nog vergoedingen ontvangen en je rekeningnummer en werkgever is nog steeds hetzelfde, dan moet je niets ondernemen.
 • Niemand hoeft een controlekaart (dopkaart) binnen te brengen.
 
Ben je nog geen lid? Of ken je mensen die nog geen lid zijn?  (Maak dit snel in orde via):
 • https://www.hetacv.be/word-lid
 • of via 02/244.30.00

Hoe breng je je aanvraag tijdelijke werkloosheid in orde als het lang gelden is of als je nog nooit gestempeld hebt?
Om zo snel mogelijk je dossier te kunnen regelen werd met de overheid een vereenvoudigde procedure uitgewerkt. Volg onderstaande stappen om je tijdelijke werkloosheid aan te vragen.

Indien je online geen registratie kan doen!

1. Vul het formulier C.3.2. Werknemer corona in.
2. Handteken het formulier;
 • Handteken het formulier zelf:  print het uit, maak er een scan van en maak het digitaal aan ons over (stap 3)
 • Plaats je geen handtekening, dan geef je als lid van het ACV impliciet volmacht aan ons. Maak het document rechtstreeks en digitaal over aan ons (stap 3)
3. Stuur het formulier via mail naar corona.demande-aanvraag@acv-csc.be
 • Gebruik volgende onderwerp regel: Naam + rijksregisternummer + postcode  (Bijvoorbeeld : Jan Pieters – 660318-254-12 – 8820)
 • BELANGRIJK:  stel geen andere vragen in je mail, we zullen die niet kunnen beantwoorden.  Heb je vragen? Bel dan 02/244.30.00

Lukt het je niet om je aanvraag per mail te verzenden?
 • Volg stap 1 en 2 en deponeer het ingevulde en ondertekende formulier in een ACV-brievenbus.       
 • Kan je het document niet uitprinten, neem dan zo snel mogelijk telefonisch contact op via het ACV-contactenter van je regio.

Vroeg je reeds tijdelijke werkloosheid aan volgens de oude procedure, geen zorgen: ook jouw dossier wordt overgemaakt aan de RVA.
De vergoedingen voor tijdelijke werkloosheid is dezelfde voor alle vormen van tijdelijke werkloosheid. (Economische werkloosheid, overmacht….) Enkel   de aanvullende vergoeding kan een klein beetje verschillen.
  
Bijkomende beslissingen:

 • De water-, gas- en elektriciteitsfactuur van huishoudens met gezinsleden die tijdelijk/technisch werkloos worden ten gevolge van de COVID-19-maatregelen worden gedragen door de Vlaamse overheid voor de periode van 1 maand. Dit bedrag wordt berekend op basis van 1/12de van de vorige jaarfactuur van het gezin.
 • Als de COVID-19 crisis langer aanhoudt dan de periode van 1 maand, zal de Vlaamse Regering, rekening houdend met de budgettaire beperkingen, een stelsel van uitstel van betaling uitwerken voor de gezinnen waarvan 2 of meerdere gezinsleden in het stelsel van technische  werkloosheid terechtkomen.
 • Zolang de strikte COVID-19-maatregelen van kracht zijn, zullen er geen afsluitingen gebeuren van water, gas of elektriciteit.
 • Uitstel van betaling woonkrediet!

1 september 2020
 
Tijdelijke werkloosheid vanaf de maand september. Deze werkloosheid valt niet langer onder de speciale coronamaatregelen omdat de onderneming waarin je werkt niet werd erkend als ‘hard getroffen onderneming’.
Als een onderneming niet voorkomt op de lijst van de erkende ‘hard getroffen ondernemingen’, wordt de normale procedure bij tijdelijke werkloosheid toegepast of hernomen.

Wat betekent dit dan voor jouw situatie?
   
 • Je moet een nieuwe aanvraag voor tijdelijke werkloosheid indienen bij de RVA. Verderop in deze mail lees je hoe je dat moet doen.
 •  
 • Je moet in het bezit zijn van een controlekaart C3.2A (deze kaart krijg je van je werkgever).
 •  
 • Deze controlekaart C3.2A moet je ons bezorgen op het einde van de maand.
 •  
 • Je verliest de coronatoeslag van 5,63 euro per dag (die de voorbije maanden bovenop je uitkering werd uitbetaald).
 
Hoe een nieuwe uitkeringsaanvraag opstarten?
 
Je doet dit bij voorkeur online via Mijn ACV waar je duidelijke instructies vindt om je dossier na te kijken en een aangifte van werkloosheid bij het ACV te doen.  
 
   
 • Met je eID en een kaartlezer of via Itsme kan je inloggen bij ‘Mijn ACV’.
 •  
 • Onderteken, scan en stuur het formulier C3.2 werknemer (dat je ontving van je werkgever) door. Ontving je geen formulier C3.2 werknemer van je werkgever? Stuur ons dan een ondertekende kopie van je controlekaart C3.2A.
 •  
 • Valideer je persoonlijke gegevens.
 •  
 • Na  ontvangst van je aangifte zal het ACV-dienstencentrum je een ingevuld document C1-gezinstoestand ter ondertekening opsturen.
 •  
 • Scan daarna het getekende document C1 in en stuur het door via Mijn ACV.
 •  
 • Het is mogelijk dat een medewerker van het dienstencentrum contact met je opneemt. Bezorg ons een geldig mailadres en telefoonnummer zodat we je indien nodig kunnen contacteren.
 
Lukt het niet via Mijn ACV?
   
 • Onderteken het formulier C3.2 werknemer (dat je ontving van je werkgever). Ontving je geen formulier C3.2 werknemer van je werkgever? Stuur ons dan een ondertekende kopie van je controlekaart C3.2A.
 •  
 • Download en print het niet-ingevulde Formulier C1-gezinstoestand (dit is een pdf van de RVA-website).
 •  
 • Vul het formulier C1-gezinstoestand in en onderteken beide documenten.

Je mag ze ook per post opsturen of in de brievenbus van een ACV-dienstencentrum steken.
Het is mogelijk dat een medewerker van het dienstencentrum contact met je opneemt. Bezorg ons een geldig mailadres en telefoonnummer zodat we je indien nodig kunnen contacteren.

Problemen?
 
Lukt het niet via Mijn ACV of via mail/brievenbus, contacteer dan een dienstencentrum in de buurt of maak (online) een afspraak. Je vindt de contactgegevens op ACV.be.

Meer informatie?
 
Je vindt heel wat bijkomende informatie op onze website.
Voor informatie over je persoonlijk dossier log je best in op in Mijn ACV.

3 augustus 2020 Vlaamse overheid verlengde éénmalige premie voor energiefactuur

De  Vlaamse overheid geeft aan werknemers in tijdelijke werkloosheid, die  gedomicilieerd zijn in het Vlaams gewest,  een éénmalige tegemoetkoming  voor de water- en energiekosten. Deze bedraagt 202,68 €.  Oorspronkelijk moest deze premie aangevraagd worden ten laatste op 17/08/2020. Deze datum is nu verplaatst naar 17/11/2020.

Voor  de werknemers die in het Vlaams gewest gedomicilieerd zijn en er  werken, gebeurt de toekenning automatisch en is de premie, die eenmalig  is, wellicht reeds gestort. Het kan gewoon nog nuttig zijn voor de  inkomende en uitgaande grensarbeiders voor zover ze de premie nog niet  zouden aangevraagd hebben. De periode waarin men tijdelijk werkloos moet  zijn (20/03 – 17/07/2020) blijft momenteel ongewijzigd. Alle overige  regels blijven ook ongewijzigd.
3 augustus 2020 RVA publiceerde verlenging TW overmacht Covid-19

Tijdens de periode van 13.03.2020 tot en met 31.08.2020 wordt het begrip overmacht soepel geïnterpreteerd en mogen alle situaties van tijdelijke werkloosheid die het gevolg zijn van het coronavirus worden beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Dat is ook het geval als ze het gevolg zijn van werkgebrek wegens economische redenen en het bv. nog mogelijk is om enkele dagen per week te werken. Ook de procedure voor het indienen van tijdelijke werkloosheid werd sterk vereenvoudigd, zowel voor de werkgevers als voor de werknemers.

Vanaf 01.09.2020 kunnen de sectoren en de werkgevers die bijzonder hard getroffen zijn door de crisis nog steeds gebruik maken van die vereenvoudigde procedure (geen mededelingen verzenden aan de RVA en vrijstelling van de controlekaart C3.2A). Zij kunnen dat doen tot en met 31.12.2020.

Voor de andere sectoren zijn vanaf 01.09.2020 de gewone regels opnieuw van toepassing als ze een beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of economische redenen (arbeiders en bedienden). Voor het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen zijn tot en met 31.12.2020 wel nog overgangsmaatregelen van toepassing.
17 juli 2020 17/07/2020: Bijkomende toeslag groeipakket - kinderbijslag

De Vlaamse regering heeft beslist een bijkomende toeslag te voorzien voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben. Het gaat om een éénmalige toeslag van 120 euro, uitbetaald in 3 maandelijkse schijven van 40 euro.
Je kan de COVID-19-toeslag aanvragen als:
 • je een Groeipakket ontvangt (de oude kinderbijslag)
 • je gezinsinkomen onder de inkomensgrens van 2.213,30 euro zit (inclusief vakantiegeld en eindejaarspremie)
 • je een inkomensverlies van minstens 10%  had in maart, april, mei of juni   in vergelijking met de maanden januari of februari 2020
De uitbetaling gebeurt niet automatisch. Je vraagt de toeslag aan bij de uitbetaler van je Groeipakket. Dat kan van 15 juni tot en met 31 oktober 2020. Je zal de nodige bewijsstukken moeten voorzien. Je kan hiervoor een attest "bewijs werkloosheid" bij jouw vakbond bekomen.

Ga naar www.groeipakket.be voor meer info over de COVID-19-toeslag.
17 juli 2020 Aanmoedigingspremie voor werknemers bij een onderneming in moeilijkheden door Corona

Voor de huidige crisis bestond er in Vlaanderen al een aanmoedigingspremie voor werknemers in ondernemingen in moeilijkheden. De definitie hiervan wordt nu uitgebreid tot ondernemingen met een substantiële daling (-20% in de maand voorafgaand aan de onderbreking) van hun activiteiten ten gevolge van de coronavirusmaatregelen.
De premie is enkel van toepassing als er sprake is van arbeidsduurvermindering. Een daling van je contractuele arbeidstijd dus en niet een tijdelijke opschorting, zoals bij tijdelijke werkloosheid.
Wanneer een onderneming geen vlotte doorstart kan maken, kan arbeidsduurvermindering een mogelijke oplossing zijn om werknemers aan boord te houden. Om het inkomensverlies te compenseren geeft de Vlaamse overheid dan een specifieke premie.
Werknemers die in het kader van een herstructurering hun arbeidsduur verminderen met ten minste 10% van de voltijdse arbeidsregeling en nog minstens 50% van de voltijdse arbeidsregeling blijven werken, kunnen zo een extra Vlaamse aanmoedigingspremie krijgen.  Deze gaat van 152 euro netto voor wie meer dan 75% werkt en naar een volume van 50% gaat, tot 62 euro voor wie van 60% naar 50% gaat.
16 juli 2020 Horeca consumptiecheque

Werkgevers kunnen tot 31 december aan hun werknemers consumptiecheques uitdelen ter waarde van maximum 300 euro.
Deze cheques zijn vrijgesteld van belastingen en sociale bijdragen.  Ze moeten besteed worden in een Belgische horecazaak of in de culturele  of sportsector. Normaalgezien zullen ze tot 8 juni 2021 gebruikt  kunnen worden.
ACV BIE Mechelen
Onder Den Toren 4 A
B2800 - Mechelen
015/71 85 30      


Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu