Actualiteit Novartis - ACV BIE Mechelen

ACV BIE Mechelen
Ga naar de inhoud

Actualiteit Novartis

Onze bedrijven > NOVARTIS PUURS
Mei/2024:  SOCIALE VERKIEZINGEN 2024
De campagne is volop gestart voor de sociale verkiezingen 2024. Deze zullen op NOVARTIS PUURS doorgaan op 23 en 24 mei 2024.22/11/2022: Novartis: Staking opgeschort tot alle punten zijn opgelost!
De vakbonden en directie zaten na de stakingsaanzegging samen om nog een oplossing te vinden voor de ganse malaise bij Novartis. Het personeel en de vakbonden vonden dat de directie alles maar op zijn beloop liet en alle items die belangrijk zijn voor het personeel werden op de lange baan geschoven. Op 22/11 gaf de directie aan dat het haar menens is om de pijnpunten allemaal aan te pakken. Er werd geluisterd naar de vakbonden. Er moeten nog heel wat punten worden aangepakt, maar een eerste belangrijke aanzet werd gegeven. Het engagement werd door de directie op een newsflach gezet! Op 15/12 voeren vakbonden en directie opnieuw besprekingen.
15/12/2022: Novartis: directie en vakbonden bereiken akkoord over aanpak
De vakbonden en directie zaten na de stakingsaanzegging opnieuw samen voor het tweede deel van de problemen bij Novartis Puurs. De directie heeft voorstellen op de tafel gelegd voor de aanpak van o.m. werkdruk, loonbeleid bedienden, nepstatuten, vaste nachtploeg en weekendwerk...
De vakbonden kunnen tevreden zijn dat de directie toegeeft dat er problemen zijn en daar ook nu een plan op tafel ligt om ze daadwerkelijk aan te pakken. De vakbonden zullen dit nu strikt opvolgen en waar nodig bijsturing vragen!
>> Newsflach Novartis - 15/12/2022
09/11/2022: Stakerspost bij Novartis flyeren aan de poorten tijdens de natioanle staking van 9/11/2022.
De vakbonden bij Novartis Puurs hebben pamfletten uitgedeeld aan de poorten om de werknemers te informeren aangaande de doelstelling van de nationale stakingsdag!
Vier jaar lang nul euro opslag voor een bedrijf dat vele winsten maakt lijkt ons geen optie!

19/10/2022: Het rommelt bij Novartis met mogelijk staking op 25/11/2022.
De vakbonden bij Novartis Puurs hebben genoeg van het wanbeleid. Alles loopt zowat fout en alle arbeiders, bedienden en kaderleden zijn het beu. Vakbonden vragen nu een plan van aanpak.
30/06/2022: Novartis wil 8000 werknemers wereldwijd ontslaan!
De vakbonden hebben vernomen dat de directie de intentie heeft om wereldwijd een 8000 banen te willen schrappen. Dit om een besparing te realiseren van ongeveer 1 miljard €. De vakbonden hebben hun bezorgheid met het management gedeeld en zullen op de komende EOR meer duudelijkheid eisen.
14/12/2021: Akkoord afgesloten bij Novartis Puurs voor de arbeiders, bedienden en kaderleden!
Op 09/12/2021 werd een ontwerpakkoord bereikt voor de arbeiders en voor de bedienden en kaderlden op dinsdag 14/12 voor 2021-2023. Het ontwerpakkord werd ondertussen met een ruime meerderheid goedgekeurd.
02/04/2021: Delokalisatie van 21 functies bij Novartis Puurs
Geruime tijd terug kondigde de directie aan dat er een 21 functies zouden worden geschrapt bij Novartis Puurs, dit in het kader van een global beslissing om een aantal activiteiten te centraliseren in Oost-Europa.
De bespreking om te komen tot een volledig pakket, wanneer er voor de betroffen werknemers geen oplossing intern kan worden gevonden, zat tot voor kort geblokkeerd.
Na enkele gesprekken om de discussie te ontmijnen, zit er terug evolutie in de onderhandelingen. Na de paasvakantie zal er terug overleg zijn tussen vakbonden en directie. Er is goede hoop om een definitieve landing in te zetten. Wordt zeker vervolgd....
ACV heeft met grote droefheid het overlijden van Marleen Senecaut vernomen
Op 24/10/2020 is onze afgevaardigde Marleen Senecaut overleden. Wij wisten dat Marleen ernstig ziek was en het er niet goed uitzag. Maar zolang er hoop is bleef iedereen er in geloven! Dat straalde Marleen ook steeds uit, hoop en positief blijven geloven!

Marleen staat bij haar collega's en vrienden bij Novartis/Alcon, bij haar collega's ACV afgevaardigden gekend als een vrolijke, enthousiaste, vriendelijke en goedlachse collega. ze stond altijd klaar voor iedereen. Zo zal ze bij iedereen, die het geluk mocht hebben om haar te hebben gekend, omschreven staan!

Marleen wou bij de opmaak van de kandidatenlijst voor de sociale verkiezingen 2020, begin 2020, nog zeker de ploeg van het ACV blijven steunen. Daarom prijkt ze nog op de kandidatenlijst, wij vonden dit als ACV ploeg een grote eer en genoegen.

Wij willen hierbij als ACV BIE onze oprechte medeleven overmaken aan de familie, haar vrienden.
Sociale Verkiezingen op NOVARTIS
Op Novartis zullen de Sociale Verkiezingen doorgaan op 17-18-19/11/2020.


04/09/2020: Delokalisatie van 21 functies bij Novartis Puurs
Begin september heeft de directie van Novartis haar plannen ontplooid tegenover de vakbond om een 21 functies te gaan delokaliseren naar een voormalig oostblok land. Het gaat vooral om financiële functies in boekhouding. Deze activiteiten wenst Novartis te gaan centraliseren. Het bedrijf zegt om performanter te kunnen werken, uiteraard is het geen geheim dat het daar gewoon veel goedkoper is. Novartis wil samen met de vakbonden bekijken om ontslagen te vermijden door medewerkers elders te herplaatsen. Men heeft hiervoor tijd tot einde 2022.
03/10/2019: Ontwerpakkoord bereikt bij Novartis Puurs voor de arbeiders.
Op 3 oktober 2019 hebben de vakbonden en werkgever van Novartis onderhandelingen gevoerd om te komen tot een collectieve arbeidsovereenkomst 2019-2020 voor de arbeiders. Er werd  een ontwerpakkoord bereikt. Dit zal eerstdaags worden toegelicht en ter stemming worden voorgelegd aan de werknemers.
01/10/2019: Ontwerpakkoord bereikt bij Novartis Puurs voor de bedienden
Op 1 oktober 2019 hebben de vakbonden en werkgever van Novartis onderhandelingen gevoerd om te komen tot een collectieve arbeidsovereenkomst 2019-2020 voor de bedienden en kaderleden. Er werd na 2 dagen onderhandelen een ontwerpakkoord bereikt. Dit zal eerstdaags worden toegelicht en ter stemming worden voorgelegd aan de leden.
13/09/2019: Onderhandelingen gestart bij Novartis Puurs voor de bedienden
Op 13 september 2019 hebben de vakbonden en werkgever van Novartis onderhandelingen gevoerd om te komen tot een collectieve arbeidsovereenkomst 2019-2020 voor de bedienden en kaderleden. De besprekingen eindigden vrijdag omstreeks 18 u, waarbij zowel de werkgever als de vakbonden geen mandaat meer hadden! Novartis legt een fundamentele keuze op de tafel, de keuze tussen een dentalplan voor alle bedienden of koopkracht. De vakbonden gaan consulteren, maar ook de werkgever moet zich beraden en een bijkomend mandaat vragen voor een grotere enveloppe. Op 1 oktober 2019 worden de onderhandelingen verdergezet.
28/03/2019: Novartis en Alcon Labs gaan officieel eigen weg
De laatste gemeenschappelijke OR op 27/03/2019 bekrachtigde de scheiding door het plechtig ondertekenen van de CAO's die garanties geven aan het personeel en de werking van de overlegorganen na de split.
Een dag later werden de logo's van Alcon van de gevel gehaald en vervangen door Novartis. Een tijdperk werd hiermee afgesloten op de Rijksweg te Puurs.


06/07/2018: Novartis laat Alcon los
Op een bijzondere EOR in Praag en daarna op 6/7/2018 een bijzondere OR op Alcon in Puurs, werd het scenario dat ter studie lag, bevestigd. Het Pharma gedeelte van Alcon zal definitief Novartis worden, wat concreet betekent dat de huidige locatie van Alcon in Puurs een Novartissite zal worden. Het gedeelte Warehouse en Custum Pack zal worden ondergebracht onder een nieuwe vennootschap Alcon. Deze nieuwe Alcon zal een 385 medewerkers tellen. In het eerste kwartaal van 2019 zal de operatie moeten afgerond zijn. Novartis garandeerd alle medewerkers wereldwijd garanties op loon-en arbeidsvoorwaarden tot 2021. Samengevat wordt het huidige Alcon opgeslitst in twee legale entiteiten. De directie beloofde permanent overleg met de vakbonden en zullen op alle vragen antwoorden!
03/07/2018: Novartis met of zonder Alcon?
Op 25/05/2018 werd er door Novartis een bescheiden communicatie gedaan aan het personeel aangaande de beslissing om Alcon los te koppelen van Novartis. De productie-activiteiten zouden bij Novartis blijven en verpakking en distrubutie als ook het magazijn Bornem zou onder een aparte Alcon structuur resulteren. De werknemers van de afdelingen magazijn Bornem en Custum Pack zijn uiteraard zeer ongerust over hun toekomst! De directie zegt dat niet direct gevolgen heeft, maar de vakbonden delen daar een andere mening. Vandaar dat de vakbonden een extra ondernemingsraad hebben geeist voor verder overleg en informatie. Dat dit scenario ter studie op de tafel lag, wisten de vakbonden. Nu de directie in Bazel blijkbaar een beslissing hebben genomen moeten vakbonden en werknemers naar behoren worden ingelicht over de gevolgen op korte en lange termijn! Op de bijzondere OR heeft de directie de boodschap van de vakbonden goed begrepen en zullen verder open communiceren over de stappen die zullen worden gezet in dit proces. De directie gelooft dat dit proces de positie van Alcon zal versterken, dit werd gezegd op een bijzondere OR van 28/5, de vakbonden denken eender aan een scenario van Novartis om alle magazijn en distributie-activiteiten onder Alcon te duwen en dan te verkopen aan een distributie en transport speler.
Update: Op vrijdag 6/7 is er opnieuw een extra OR gepland, Novartis heeft blijkbaar de beslissing genomen om bepaalde activiteiten onder Alcon te verkopen. Verdere detail zal vrijdag duidelijk worden!
25/05/2018: Bijzondere OR gepland op 28/05/2018 bij Alcon
Op 25/05/2018 werd er door Novartis een bescheiden communicatie gedaan aan het personeel aangaande de beslissing om Alcon los te koppelen van Novartis. De productie zou bij Novartis blijven en verpakking en distrubutie als ook het magazijn Bornem zou onder een aparte Alcon structuur resulteren. De werknemers van de afdelingen magazijn Bornem en Custum Pack zijn uiteraard zeer ongerust over hun toekomst! De directie zegt dat niet direct gevolgen heeft, maar de vakbonden delen daar een andere mening. Vandaar dat de vakbonden een extra ondernemingsraad hebben geeist voor verder overleg en informatie. Dat dit scenario ter studie op de tafel lag, wisten de vakbonden. Nu de directie in Bazel blijkbaar een beslissing hebben genomen moeten vakbonden en werknemers naar behoren worden ingelicht over de gevolgen op korte en lange termijn!
ACV actie #stoppestennu!

Op 7/11/2017 heeft ACV BIE en LBC-NVK een actie gevoerd aan de poorten van Alcon, Pfizer en Capsugel. Deze informatieve actie had tot doel om de werknemers de wettelijke mogelijkheden uit te leggen bij pesten. De boodschap is duidelijk aan de pesters "#stoppestennu!" en het is absoluut niet cool. De gepeste werknemer moet weten er niet alleen voor te staan.16/06/2015: Akkoord gesloten op ALCON en goedgekeurd
Op Alcon werd er tussen vakbonden en directie een ontwerpakkoord 2015-2017 gesloten voor de arbeiders. De vakbonden noemen het een zeer goed akkoord en verdedigen dit op het referendum. Maandag 15/6 werd dit ontwerp voorgelegd en 98% van de arbeiders keurden dit akkoord goed.
 

26/09/2014: Vakbonden en directie ALCON overleggen over andere aanpak uitzendarbeid!

De vakbonden zijn al enkele maanden in overleg met de directie van Alcon om een oplossing te vinden voor de manier waarop er wordt omgegaan met uitzendarbeid op het bedrijf. De vele uitzendkrachten en de lange periode zonder vooruitzicht op een vastcontract storen de vakbonden. Ook aan de aanvraagprocedure schort er ernstig iets, vandaar dat de vakbonden afspraken wensen te maken waarbij er duidelijke regels bestaan en de werknemers weten waar ze staan! Tegen november 2014 zouden de regels moeten vastgelegd zijn! Op 26/9 kon men nog niet tot een akkoord komen.

22/01/14: Novartis zal vele miljoenen investeren in Puurs

Novartis gaat enkele tientallen miljoenen euro investeren in de vestiging van divisie Alcon, in Puurs. Dat zei eerste minister Elio Di Rupo woensdag op het World Economic Forum in Davos. Bij het farmabedrijf is te horen dat het gaat om een investering in biofarmaceutica, waarvoor extra productielijnen moeten worden opgestart.

Di Rupo heeft pas donderdag 23/1/2014 een gesprek met Felix R. Ehrat, een van de toplui van het Zwitserse bedrijf, maar wou woensdag al kwijt dat Novartis een aanzienlijke investering plant in Puurs. Die fabriek is momenteel wereldleider voor de productie van oogmedicijnen en dat zal worden uitgebreid met biofarmaceutica, geneesmiddelen die worden aangemaakt met gebruik van levende cellen. De ontwikkeling van biofarma loopt parallel met de ontcijfering van ons dna.

Novartis bevestigt dat het om een aanzienlijke investering gaat, maar kan nog niets kwijt over het precieze bedrag of de impact op de werkgelegenheid in de Antwerpse gemeente.

Joe Jimenez, ceo van Novartis, maakte in mei vorig jaar bekend dat de uitbreiding van de productielijnen werd bestudeerd. Hij bracht toen een bezoek aan de vestiging met Vlaams minister-president Kris Peeters, in diens woonplaats Puurs. Ook Peeters heeft donderdag een ontmoeting met Felix Ehrat.

ACV BIE Mechelen
Onder Den Toren 4 A
B2800 - Mechelen
015/71 85 30      


Terug naar de inhoud