Archief 4 - ACV BIE Mechelen Kempen

ACV BIE Mechelen Kempen
Ga naar de inhoud

Archief 4

Bibliotheek
11/10/2017: Kapperssector trekt aan alarmbel
In de schoot van het PC314 (Kapperssector) hebben de vakbonden aan de alarmbel getrokken. Zij hebben een schrijven gericht aan de bevoegde ministers om het probleem aan te kaarten van de mogelijke invoering van de Flexi-jobs in de sector.
10/10/2017: Geen akkoord over zware beroepen, Gezondheid van werknemers in gevaar
In het Nationaal Pensioencomité werd vandaag geen akkoord bereikt over het rapport inzake zware beroepen. We betreuren dat de werkgevers het sociaal overleg over dit voorstel geen kans hebben gegeven.
29/06/2017: Ontwerpakkoorden bereikt bij Alcon en bij Vink
Op de ondernemingen Alcon uit Puurs en bij Vink uit Heist O/D Berg werd recent een ontwerpakkoord afgesloten voor het personeel. De twee ontwerpen zullen nu ter goedkeuring worden voorgelegd aan het personeel.
Op Artilat werd er helaas nog geen akkoord bereikt, ook de tweede poging lukte niet.
29/09/2017: CAO-besprekingen afgesprongen bij Schulman Plastics te Bornem, arbeiders leggen het werk neer!
Bij Schulman Plastics te Bornem kon er geen akkoord worden bereikt, daar de directie geen mandaat had gekregen om met de vakbonden te onderhandelen. Het was zeer pover wat op de tafel lag, de vakbonden konden onmogelijk met dit voorstel leven. De arbeiders hebben onmiddellijk het werk neergelegd uit onvrede met de houding van dit management. Ondertussen starten de ploegen niet meer op en keren de arbeiders weer huiswaarts.
>> Artikel GVA - 30/09/2017

07/08/2017: Regering snijdt nog dieper in onze pensioenen
De Regering kondigde aan stevig in de wettelijke pensioenen te gaan besparen.
Op basis van de tekst die pensioenminister Bacquelaine publiceerde op zijn website werd ons duidelijk dat de Ministerraad vorige donderdag besliste de werknemerspensioenen opnieuw te verlagen.
ACV BIE Militantendag op 16/09/2017 in Walibi! een mooi dag met o.m. een optreden van Gene Thomas.
04/09/2017: Fusie Dow en Dupont vanaf 1/9/2017 defintief
Op een bijzondere OR werd de voltooiing van de fusie tussen Dow en DuPont bekendgemaakt. Deze fusie zal fungeren als holding met de naam "DowDuPont" en drie divisies omvatten, Agriculture (landbouw), Materials Science (Materiaalkunde) en specialty Products (gespecialiseerde producten).
DowDuPont heeft de intentie om deze divisies op zeer korte termijn weer te scheiden, zodat ze eigen juridische entiteiten zullen vormen. Deze scheiding zal binnen een termijn gebeuren van 18 maanden. Het is duidelijk dat deze structuur werd opgezet om het geen overnamen te laten zijn. Een fusie en even later een van de partners uit te kleden en vervolgens te laten doodbloeden is louter fiscaal ingegeven. Op deze wijze strijken de grote aandeelhouders meer geld op!

Alle medewerkers en militanten van het ACV zijn vandaag in diepe rouw. Een collega werd vandaag in het dienstencentrum van Diest doodgeschoten. Wij leven mee met haar familie, vrienden en naaste collega's.
Alle medewerkers en militanten van het ACV zijn vandaag in diepe rouw.  Een collega werd vandaag, 21/08/2017, in het dienstencentrum van Diest doodgeschoten.  Wij leven mee met haar familie, vrienden en naaste collega's.
29/06/2017: 7 op 10 werknemers zien koopkracht dalen
De voorbije weken hielp het ACV duizenden werknemers bij het invullen van hun belastingbrief. Het ACV bevroeg 1.700 van hen over hun koopkracht, spaargedrag en belastingen. De resultaten van de bevraging tonen aan dat we de goednieuwsshow van de regering over koopkracht toch best met een flinke korrel zout nemen.
23/06/2017: Te warm om te werken?
Mag je thuisblijven van je werk als een hittegolf het land overspoelt? Nee, maar je werkgever moet wel voorzorgen nemen. Werkgevers moeten zich voorbereiden op warmte en niet wachten tot de eerste hittegolf het land bereikt Hopelijk is jouw werkgever klaar voor de komende hittegolf...

23/06/2017: Ontwerpakkoord voor betonsector
Afgelopen week werd er voor de werknemers in de betonsector een ontwerpakkoord gesloten. Dit ontwerp zal nu aan de achterban worden voorgelegd ter goedkeuring.
>> Lees meer

21/06/2017: Actie tegen de invoering van de E-dienstenkaart
Op 21 juni 2017 voeren ACVBIE en het ABVV opnieuw actie tegen de invoering van de E-dienstenkaart in de bouwsector (maar ook in de metaalbouw, schoonmaak, informatica, enz.).
Deze kaart zal het niet alleen makkelijker maken om grensoverschrijdende diensten te verlenen, maar ook alle nationale controlemechanismen buiten spel zetten, o.a. het Belgische systeem Limosa. De actie vindt plaats op het Luxemburgplein, voor het Europees Parlement van 9u30 tot 11u30. Tegelijkertijd organiseert de Commissie Interne Markt van het Europees Parlement een eerste hoorzitting over dit voorstel, zonder te luisteren naar onze grieven. Wij eisen de intrekking van het voorstel van de E-dienstenkaart!

02/06/2017: Referendum in de petroleumsector
Na de stakingsaanzegging en voorbereiding van de sectorale acties, heeft de Belgische Petroleum Federatie de onderhandelaars van de vakbonden kunnen overtuigen om samen te zitten in een poging om een voorakkoord te bereiken. De vakbondsonderhandelaars eisten dat het mandaat van de werkgevers fundamenteel gewijzigd werd. Na lange onderhandelingen werd er een ‘gemeenschappelijk voorstel van de sociale partners voor de sectorale cao 2017-2018’ bereikt. De stakings(dreiging) heeft dus geloond.
Het voorstel wordt nu in de ondernemingen aan alle leden ter stemming voorgelegd en toegelicht. De telling van de stemmen gebeurt op 21 juni.
01/06/2017: KB tijdskrediet gepubliceerd: dit verandert vanaf 1 juni 2017
Het KB over de uitkeringen voor tijdskrediet is vandaag (eindelijk) gepubliceerd. Het KB kwam er in uitvoering van de nationale cao die de sociale partners afsloten in december 2016. De belangrijkste wijziging is de uitbreiding van tijdskrediet met motief naar 51 maanden.
17/05/2017: Nieuwe CAO voor KEMISOL
Vakbonden en directie hebben bij de isolatieproducent Kemisol uit Heist O/D Berg een nieuwe collectieve overeenkomst gesloten voor 2017-2018.
17/05/2017: Nieuwe Gids voor Schoolverlaters
Het is weer bijna juni en dat betekent dat er naar goede gewoonte een nieuwe editie van de Gids voor schoolverlaters is. Met daarin alle nuttige en actuele info vanaf de inschrijving als werkzoekende tot het vinden van een job. Je vindt er ook veel praktische tips om te solliciteren en belangrijke aandachtspunten voor wie net aan de slag is.
>> Gids 2017 - schoolverlaters
11/05/2017: Geef inspectie toegang tot databank met uitzendcontracten
De Pano-reportage over mensonwaardige excessen van uitzendarbeid bij DHL is schokkend. Maar helaas niet verrassend. Er moet veel sterkere controle komen op het naleven van de regelgeving rond uitzendarbeid.
09/05/2017: Zware beroepen: vakbonden leggen voorstel op tafel van Nationaal Pensioencomité
ACV, ACLVB en ABVV zijn de aanslepende discussies over zware beroepen beu en stelden vandaag in het Nationaal Pensioencomité (NPC) een uniek instrument voor dat toelaat om zware beroepen te definiëren.             
>> Perstekst

09/05/2017: Zware beroepen: vakbonden leggen voorstel op tafel van Nationaal Pensioencomité
ACV, ACLVB en ABVV zijn de aanslepende discussies over zware beroepen beu en stelden vandaag in het Nationaal Pensioencomité (NPC) een uniek instrument voor dat toelaat om zware beroepen te definiëren.             
>> Perstekst

01/03/2017: Sociale zekerheid lijdt onder minderinkomsten door politieke beslissingen
Uit nieuwe ramingen van de inkomsten en uitgaven voor de sociale zekerheid voor 2016 en 2017, blijkt het tekort groter te zijn dan voorzien in december 2016.
Reserveer voor het invullen van uw belastingsaangifte!
10/05/2017: Info-momenten voor chemie kempen
Het ACV BIE zal op twee lokaties in de kempen info vergaderingen inrichten voor de werknemers in de chemische sector.
19/04/2017: Vakbonden: "Koerswending nodig voor meer sociale en fiscale rechtvaardigheid"
De drie grootste vakbonden van dit land eisen een koerswending van de federale regering nu die halfweg haar legislatuur is en voor een cruciale begrotingsopmaak staat.
09/06/2017: Onderhandelingen bouw in het slop!
Ontgoochelende balans na 2 maanden onderhandelen! De eisen van de werkgevers zijn buiten proportie en blokkeren de onderhandelingen!
Werkgevers moeten hun eisen herzien en de rechtvaardige en terechte eisen van de werknemers inwilligen!
10/05/2017: Eindelijk een sectorale overeenkomst voor de chemische sector!
Na 19 lange uren onderhandelen werd uiteindelijk met de nodige volharding een sectoraal ontwerpakkoord bereikt. Ondertussen werd het in alle organisaties voorgelegd en goedgekeurd.  Volgende week zullen de CAO's worden getekend in de schoot van het paritair comité.
28/04/2017: Nieuwe CAO weekendwerk voor MSD getekend
Na verschillende onderhandelingsmomenten werd vandaag, 28/4, de CAO-overbruggingsploegen 2017-2019 getekend door de directie en de vakbonden.
Vanaf 1/5/2017 is de nieuwe CAO van toepassing.


26/04/2017: Besprekingen van de laatste kans voor de chemische sector
De vakbonden en de werkgevers zitten vandaag 26/4 weer samen rond de tafel in een poging om een sectorale overeenkomst te bereiken.
13/04/2017: Nieuwsflash: Geen akkoord bereikt voor de chemische sector!
De ganse dag werd er in de schoot van het paritair comité chemie onderhandelingen gevoerd voor een sectoraal akkoord 2017-2018. Helaas kon er geen akkoord worden bereikt, de staking in de sector op dinsdag 18/4 gaat nu zeker door!
03/04/2017: Ontwerpakkoord Arbeiders Capsugel met 74% goedgekeurd
Op Capsugel in Bornem werd opnieuw een ontwerpakkoord bereikt, nadat de arbeiders het eender bereikt ontwerp hadden verworpen. Het nieuwe ontwerpakkoord werd nu wel goedgekeurd met 74%.
07/04/2017: Sancties voor langdurig zieken nefast voor re-integratie
Het ACV is woedend over de regeringsbeslissing om langdurig zieken met sancties te dwingen tot medewerking aan re-integratietrajecten. Al even betreurenswaardig is de beslissing om nog extra te besparen op tijdkrediet.
01/03/2017: Stap voorwaarts in bescherming tegen kankerverwekkende stoffen op het werk
Na jarenlange vakbondsactie, kwam het Europees Parlement gisteren tot een belangrijk stap voorwaarts in bescherming tegen kankerverwekkende stoffen op het werk.
10/02/2017: Infoavonden rond stress en burn-out
1 op 10 Vlaamse werknemers kan momenteel niet werken door een burn-out. Vooral jonge mensen tussen 25 en 40 zijn vaak het slachtoffer. Hoog tijd voor een radicale verandering. Wil je graag een andere richting inslaan of heb je nog nood aan verduidelijking? Het ACV organiseert de komende maanden heel wat rond stress en burn-out. Bekijk snel de agenda  om een datum en initiatief te vinden dat bij jou past.
10/04/2017: Huidige SWT-stelsels (brugpensioen) bouw verlengd tot 30 april 2017
De sectorale CAO-onderhandelingen 2017-2018 zijn momenteel aan de gang. De onderhandelingen duren een aantal weken. Omdat werknemers niet zouden moeten wachten tot de onderhandelingen zijn afgerond om met SWT te kunnen gaan, werd er beslist alle huidige SWT-stelsels te verlengen (tot 30 april 2017).
24/03/2017: Onderhandelingen sector scheikunde afgesprongen
Na drie dagen onderhandelen, was het de bedoeling om op 24/03/2017 een ontwerpakkoord te bereiken voor alle werknemers uit de scheikunde. Helaas door de houding van de werkgeversfederatie om zelfs de 1,1% loonmarge niet in te vullen voor de niet-geconventioneerde bedrijven of de minimumlonen, was zeer moeilijk te aanvaarden door de vakbonden. De vakbonden zullen nu op bedrijfsvlak starten met de besprekingen. De vakbonden zullen eveneens een campagne starten om de werknemers in de kleine en middelgrote ondernemingen te informeren!
Internationale dag tegen arbeidsongevallen!
Essenscia wil weer praten met vakbonden na actiedag!
10/04/2017: Chemische sector gaat actie voeren!
De vakbonden uit de Chemische sector hebben voor 18/4 een stakingsaanzegging gedaan bij de werkgeversfederatie Essenscia. De acties zijn een duidelijke reactie naar het uitblijven van een sectoraal akkoord voor alle werknemers uit de sector!
30/01/2017: ACV geeft groen licht voor IPA
Ontwerp IPA 2017- 2018
De Algemene Raad van het ACV heeft het IPA-akkoord met 88% goedgekeurd.

De centrale ACV BIE  had het ontwerpakkoord met ruim 91% goedgekeurd.
12/01/2017: De Groep van 10 kwam tot een ontwerp-IPA
Ontwerp IPA 2017- 2018
Perspectief op loonsverhoging, op een betere koppeling van pensioenen en uitkeringen aan de welvaart en op verder sociaal overleg over grote maatschappelijke uitdagingen. Dit zijn de bestandsdelen van dit IPA.
  • De loonmarge voor 2017-2018 wordt vastgelegd op 1,1%.
  • Voor de welvaartvastheid van de uitkeringen wordt 446 miljoen Euro uitgetrokken.
  • Bestaande akkoorden over het SWT en landingsbanen worden verlengd.
  • Er worden 9 engagementen rond maatschappelijke uitdagingen vastgelegd.
De vakbonden zullen dit ontwerp nu toelichten aan hun instanties en ruim consulteren. Op 31/01 weten we defintief of dit ontwerp daadwerkelijk goedgekeurd werd!
20/01/2017: Glasbedrijf AGC uit de Kempen ook op de website
De ACV Kern van AGC uit Mol (Kempen) staan voortaan ook op deze website. De ploeg had al een geruime tijd interesse om haar werking ook via een website te presenteren. Vanaf heden is dit ook werkelijkheid geworden.

07/01/2016: Check je rechten als jobstudent
Veel studenten hebben een leuke werkervaring. Maar jaarlijks komen een aantal jongeren echter teleurgesteld terug van dit ’avontuur’. Het beloofde loon was er niet. Alle uren waren werkuren. Ziek zijn betekende ontslag...Wat moet je dan doen? Deze brochure legt het je haarfijn uit. Aan de hand van een aantal vragen leiden we jou door het kluwen van de jobstudentenwetgeving. In de ACV-brochure Lonend Studentenwerk en een handige infofiche vind je alles over de wetgeving jobstudenten en de 475 uren-teller.
20/12/2016: Nieuwe CAO Tijdkrediet gesloten!
Het tijdkrediet met zorgmotieven breidt fors uit tot 51 maanden, het opnemen van tijdkrediet wordt afgestemd op samenwonenden en op co-ouderschap en de landingsbanen blijven bestaan. Dit zijn de belangrijkste pijlers van CAO 103 ter die de sociale partners in de NAR op 20 december 2016 hebben gesloten. Vermoedelijk zal dit akkoord in het staatsblad verschijnen en afhankelijk van de publicatie ingaan op 1/3/2017.
15/12/2016: Capsugel verkocht aan het Zwitserse Lonza
Op een bijzondere OR, op 15/12/2016, maakte de directie bekend dat de Lonza Group AG de farmaceutische onderneming Capsugel heeft overgenomen voor een bedrag van 5,5 miljard Dollar.
Ondertussen heeft de huidige eigenaar, KKR die Capsugel nu verkoopt, beslist om een  bonus uit te keren aan alle Capsugel medewerkers. Lees meer.
08/12/2016: Actie sociale dumping bouw "gelijk loon voor gelijk werk nu!"
Op 8 december 2016 hebben de vakbonden actie gevoerd aan het rondpunt Schuman, in het hart van Europa. Tegen sociale dumping, voor een sociaal Europa.

18/11/2016: Afbouw gelijkgestelde periodes? Nog minder pensioen!
De regering lanceert een nieuwe besparingsmaatregel. Ditmaal in de  pensioenen. Door de gelijkgestelde periodes af te bouwen ontvangen  werknemers nog minder pensioen. En onze wettelijke pensioenen zijn al  bij de laagste van Europa. Voer mee actie op 28 november om 11u op het plein aan het Egmontpaleis in Brussel.
ACV BIE wenst U een gelukkig en gezond 2017

20/10/2016: Werknemers beter betrekken bij innovatie in de onderneming
ACV ontwikkelde een website met syndicale tools en methodieken die de bijdrage van werknemersvertegenwoordigers aan innovatie moet versterken: www.acv-over-innovatie.be. De website is er voor vakbondsafgevaardigden die in hun onderneming over innovatie willen meepraten.
08/12/2016: Actie sociale dumping bouw "gelijk loon voor gelijk werk nu!"
Op 8 december 2016 hebben de vakbonden actie gevoerd aan het rondpunt Schuman, in het hart van Europa. Tegen sociale dumping, voor een sociaal Europa.

01/11/2016: Accijnzen op benzine, diesel en alcohol stijgen
Vanaf 1 november gaan de accijnzen op alcohol en brandstof omhoog.  De accijnzen op benzine worden vervroegd geïndexeerd, wat neerkomt op een stijging van 0,4 eurocent per liter. Diesel wordt 0,3 eurocent per liter duurder. De regering laat de accijnzen op diesel de komende jaren nog verder stijgen.
Ook de accijnzen op alcohol gaan op 1 november omhoog. Terwijl de effectieve prijsverhoging voor een flesje bier 0,6 eurocent zal bedragen.
28/10/2016: Minister van Pensioenen kampioen in averechtse herverdeling
Zonder blikken of blozen beaamt minister Bacquelaine dat hij de hogere pensioenen zal verhogen ten koste van de andere pensioenen. Want, zegt hij, de lagere pensioenen hebben al genoeg gekregen. Deze redenering rammelt langs alle kanten.
26/10/2016: De beschutte en sociale werkplaatsen betogen mee op 24 november 2016
De Vlaamse regering blijft al maanden doof voor de vele vragen en heeft geen budget voorzien voor een nieuw akkoord 2016-2020!
De beschutte en sociale werkplaatsen betogen mee met de ganse non-profit voor een nieuw sociaal akkoord op donderdag 24 november in Brussel.
>>Download ons pamflet voor meer informatie.

21/10/2016: Directie Axalta Coating wil investeren, maar personeel moet inleveren
De directie van Axalta Coating heeft op 21/10/2016 de vakbonden ontboden voor een mededeling. De vakbondssecretarissen moesten daarbij aanwezig zijn.  De directie heeft een gelijkaardig scenario klaar zoals enkele jaren geleden, met een combinatie van een investeringplan en een inspanning op vlak van flexibiliteit, productiviteit en besparingen in de vaste kosten. De vakbonden hebben ook enkele voorwaarden om verder te praten op tafel gelegd. Daarbij werden heel wat vragen opgelijst waarop het management nu eerst moet beantwoorden. De volgende vergadering ligt nu vast voor 10/11/2016, de tweede is gepland op 16/11/2016.
21/10/2016: Directie Axalta Coating wil investeren, maar personeel moet inleveren
De directie van Axalta Coating heeft op 21/10/2016 de vakbonden ontboden voor een mededeling. De vakbondssecretarissen moesten daarbij aanwezig zijn.  De directie heeft een gelijkaardig scenario klaar zoals enkele jaren geleden, met een combinatie van een investeringplan en een inspanning op vlak van flexibiliteit, productiviteit en besparingen in de vaste kosten. De vakbonden hebben ook enkele voorwaarden om verder te praten op tafel gelegd. Daarbij werden heel wat vragen opgelijst waarop het management nu eerst moet beantwoorden. De volgende vergadering ligt nu vast voor 10/11/2016, de tweede is gepland op 16/11/2016.
31/10/2016: Fiscale amnestiedossiers: belastingadministratie en justitie ondersteunen met voldoende en geschikte technische middelen en mankracht
Het  ACV neemt met verbijstering kennis van de bericht dat de jongste jaren  36 miljard euro zou zijn gewit, afkomstig van 61.546 fiscale  amnestiedossiers. Dit  nadat de regering net een onrechtvaardige en weinig geloofwaardige  begroting heeft afgeleverd. Die begroting laat opnieuw werknemers en  mensen met een sociale uitkering de rekening betalen, terwijl  vermogenden worden ontzien.
            
>> Persbericht ACV                           
Werfdag bouw op 14 oktober 2016
De werknemers uit de bouwsector informeren blijft een prioritaire doelstelling voor ACV bouw - industrie & energie!
Het is zeker geen gemakkelijke opdracht om alle bouwvakkers te bereiken! De sector bestaat immers voor 92% uit kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's) die werkzaam zijn op werven verspreid over het hele land.
Ook al geven we als ACV bouw - industrie & energie elk kwartaal een sectorale nieuwsbrief uit, toch stellen we vast dat die informatie niet altijd tot op de kleine werven geraakt. Daarom gaan we tijdens deze werfdag zelf naar de KMO-arbeiders toe om hen te informeren over hun loon- en arbeidsvoorwaarden. Meer dan 1.000 militanten en personeelsleden van ACV bouw - industrie & energie zullen op elke werf die ze bezoeken een speciale editie van 'Info Bouw' uitdelen, samen met een aantal folders over de loon- en arbeidsvoorwaarden in de sector.
ACV bouw - industrie & energie blijft de strijd aangaan tegen de sociale dumping in de bouw!
De bouwsector heeft nog altijd af te rekenen met buitenlandse deloyale concurrentie. De laatste 3 jaar daalde het aantal werknemers in de bouw met 20 000. Een aantal maatregelen zijn reeds genomen, maar er dienen snel nog belangrijke maatregelen tot stand te komen!  
ACV bouw - industrie & energie maakt van deze werfdag ook gebruik om de steun en actiebereidheid van de werknemers te vragen, mocht de uitvoering van de aangekondigde maatregelen op zich laten wachten.
26/10/2016: Nieuwe website demografiefonds
Het demografiefonds is nu echt van start gegaan in de chemische sector. Vanaf vandaag werd de gloednieuwe website van het demografiefonds van de chemie gelanceerd. U kan deze consulteren op www.demografiefonds.be

Geen plaats voor sociale dumping op de interne markt!
Met zijn “State of the Union” heeft Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker het Europese politieke jaar opnieuw voor open verklaard.
Europa moet socialer, met ook een belangrijke rol voor sterke sociale partners. Juncker zei letterlijk dat er geen plaats kan zijn voor sociale dumping op de interne markt. “Europa is niet de Far West en we kunnen niet toelaten dat werknemers worden uitgebuit en geen sociale bescherming krijgen”. Juncker herhaalt dat “werknemers hetzelfde loon moeten krijgen voor hetzelfde werk op dezelfde werkplek”.
Een Commissievoorzitter die een aloude vakbondsslogan in de mond neemt. Dat kunnen wij uiteraard alleen maar toejuichen.

20/10/2016: Er blijft van alles mis met CETA
"Op vier cruciale domeinen - investeringsbescherming, duurzaamheidsclausules, het ontbreken van een positieve lijst benadering voor de vrijmaking van diensten en de bescherming van publieke diensten – voldoet CETA helemaal niet aan de verwachtingen van de vakbeweging. Het CETA in zijn huidige vorm kan voor het ACV dan ook onmogelijk ondertekend en geratificeerd worden".
Lees het volledige opiniestuk van Renaat Hanssens op Beweging.net.
Ook het ACV blijft zich verzetten tegen CETA.
17/10/2016: Schulman Plastics gaat wereldwijd besparen, 12 functies verdwijnen in Bornem
Nadat de directie van Schulman Plastics de vakbonden informeel had geïnformeerd over een mogelijke herstructurering met jobverlies, werd er op maandag 17/10 meer duidelijkheid gegeven!
De directie wil in het kader van een globale besparingsgolf, 12 functies schrappen in Bornem. Door nog twee openstaande vacatures komt het dus op een netto van 10 functies die worden geschrapt. De vakbonden zullen met de directie nu de komende weken naar oplossingen zoeken.

29/09/2016: 70.000 betogers in Brussel
De vakbonden hebben een duidelijk signaal gegeven aan de regering en de werkgevers, na 2 jaar Michel I is het wel geweest. Ook de werkgevers krijgen een duidelijk signaal aan de vooravond van het sociaal overleg dat moet starten in het najaar.
20/09/2016: Geen algemene staking op 7 oktober
De oproep tot de massabetoging van 29 september werd nogmaals bevestigd. Wat de datum van 7 oktober betreft werd door het gemeenschappelijk vakbondsfront beslist de algemene staking op te schorten.

>> Persbericht
ACV BIE Mechelen
Onder Den Toren 4 A
B2800 - Mechelen
015/71 85 30      


Terug naar de inhoud