Archief 2 - ACV BIE Mechelen Kempen

ACV BIE Mechelen Kempen
Ga naar de inhoud

Archief 2

Bibliotheek
05/06/2015: Regering beslist: pensioenleeftijd naar 67
De onderhandelaars van de regering Michel beslisten tijdens de regeringsonderhandelingen de wettelijke pensioenleeftijd op te trekken. Van 65 naar 66 jaar in 2025. En 67 jaar vanaf 2030. De regering heeft het licht nu definitief op groen gezet. Wars van verkiezingsbeloften. Los van enig sociaal overleg, toch cruciaal voor een gedragen pensioenhervorming. Ook de leeftijden voor vervroegd pensioen worden opgetrokken. 

GEWIJZIGDE SITUATIE:

Door de Covid 19 Pandemie en rekening houdende met de regeringsmaatregelen, werd beslist om onze kantoren gesloten te houden voor het publiek. Toch kan u een afspraak maken voor dringende zaken! Wij zijn telefonisch bereikbaar of via email. Alvast dank voor uw begrip!

12/06/2015: België ratificeert de Conventie 189
Op 10 juni heeft federaal minister van werk Kris Peeters de Belgische ratificatie van de Conventie 189 betreffende waardig werk voor huispersoneel overhandigd aan de Directeur-Generaal van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). 
Hij deed dat in het kader van de 104de sessie van de IAO in Genève. Deze ratificatie is een eerste belangrijke stap naar waardig werk voor huispersoneel in België.
05/06/2015: ACV BIE geeft groenlicht voor sectorakkoord chemie
ACV BIE heeft zich te Brussel op 8 juni 2015 gebogen over het ontwerp sectorakkoord chemie voor 2015-2016.
Na een ruime consultatie in de gewesten heeft ACV BIE het sectorakkoord met 90% goedgekeurd.
05/06/2015: Qatar ter verantwoording geroepen op arbeidsconferentie van de IAO
Er is binnen de commissie van de normen van de IAO een akkoord bereikt over de landen die zich op de lopende Internationale Arbeidsconferentie in Genève moeten verantwoorden voor overtredingen van de internationale arbeidsregels. Een bont gezelschap. Opvallend is dat Qatar, dat de voorbije maanden al vaak in de actualiteit was wegens de onmenselijke omstandigheden bij de bouw van voetbalstadia voor het WK, zich hiervoor op de arbeidsconferentie moet verantwoorden. Ook opvallend: Spanje en Italië, bij de grootste economieën van Europa, moeten zich verantwoorden voor overtreding van de conventie over het werkgelegenheidsbeleid. Opvallend veel landen ook met schendingen van de vakbondsrechten of van het verbod op kinderarbeid. 

29/05/2015: Ontwerpakkoord chemiesector 
Op 27 en 28 mei 2015 hebben vakbonden van arbeiders & bedienden en de werkgevers uit de chemiesector onderhandelingen gevoerd om te komen tot een sectoraal akkoord 2015-2016De onderhandelingen gingen door op het Ministerie van Arbeid te Brussel.
Er werd een ontwerpakkoord bereikt dat nu zal worden voorgelegd aan de instanties van alle vakbondsorganisaties, op 8 juni 2015

22/05/2015: 28 mei: Tax Justice Day
Op 28 mei organiseren de vakbonden, onder de vleugels van het Financieel Actie Netwerk (FAN), al voor de vijfde keer de Tax Justice Day. We vragen op die dag aandacht voor een rechtvaardige spreiding van de belastingdruk. Meer dan ooit staat het idee van de 'tax shift' op de politieke agenda. Maar de voorstellen van de verschillende partijen zijn niet rechtvaardig. Daarom blijven we druk uitoefenen voor een eerlijke tax shift. Op 28 mei delen actievoerders daarom pamfletten uit in de verschillende stations. Om 11 uur is er ook nog een actiemoment aan de Financietoren in Brussel.

23/04/2015: ACV-congres: "Een sleutelmoment voor zeggenschap"
900 deelnemers luisterden naar de openingsspeech van ACV-voorzitter Marc Leemans: "Via de IAO (Internationale Arbeidsorganisatie) zetten de werkgevers de aanval in op het stakingsrecht; op Europees niveau is er de aftakeling van centrale, solidaire akkoorden onder sociale partners. De Europese sociale dialoog ligt op apegapen. De Europese Commissie investeert er niet langer in. Erger, met de zogenaamde Refit-agenda voor 'better regulation' wil men nieuwe regels via sociaal overleg ongedaan maken. Waarbij zelfs wordt geweigerd Europese sectorale akkoorden over veiligheid en gezondheid te bekrachtigen"...


Klik hier voor affiche actie 15/06/2015
01/05/2015:  Plak de pleister en steun de campagne
5 miljard mensen hebben onvoldoende toegang tot sociale bescherming. Ziek worden en je behandeling niet kunnen betalen. Je job of oogst verliezen en geen inkomen hebben. Heel je leven werken en geen pensioen krijgen. Voor ¾ van de wereld is dit geen fictie! Bij de minste tegenslag komen zij in de problemen. Sociale bescherming garandeert iedereen een menswaardig leven. Wij supporteren voor sociale bescherming voor iedereen. Doe mee en plak de pleister!
 

Benchmark uw onderneming! Tool van het ACV!
17/04/2015: Wegenbouwer graaft eigen graf
Het Agentschap Wegen & Verkeer (AWV) is gestart met een campagne die de automobilisten aanmaant om hun snelheid aan te passen bij wegenwerken. Op de affiches langs de autosnelwegen staat een wegenwerker afgebeeld die zijn eigen graf delft. ACV BIE juicht deze campagne toe, maar pleit ook voor een drastischere maatregelen. Elke dag opnieuw riskeren duizenden wegenwerkers hun leven op werven aan onze autosnelwegen.  ACV BIE hoort wekelijks verhalen van wegenwerkers die voorbijgeraasd worden door auto's en vrachtwagens die veel te snel rijden. De campange van het AWV is dan ook een goede zaak, maar het is een eerste stap.
>> Het volledige artikel treft u in Visie nr 8 van 17/4/2015.

30/03/2015: Mei 2015: Sociale bescherming on tour
Meer dan 5 miljard mensen zijn niet beschermd tegen risico’s als ziekte, werkloosheid of arbeidsongevallen en komen in levensgrote problemen bij de minste tegenslag. Wat betekent dit concreet in het leven van die mensen? En wat gebeurt er in Afrika, Azië en Latijns-Amerika om dit aan te pakken? Dit kom je te weten op de tour 'sociale bescherming' begin mei. Een initiatief van ACV, CM en Wereldsolidariteit (klik op de desbetreffende websites).


21/03/2015: Beschutte & sociale werkplaatsen worden vanaf 1 april 2015 maatwerkbedrijven
Werkgevers van Beschutte & Sociale Werkplaatsen krijgen subsidies van de Vlaamse Overheid. Tot 30 maart 2015 zijn de subsidies voor een Beschutte Werkplaats anders dan deze voor een Sociale Werkplaats.
Dit verandert!
Vanaf 1 april 2015 komt er één subsidieregeling voor deze werkplaatsen en krijgen zij ook een naamsverandering.  Voortaan noemen we ze ‘Maatwerkbedrijven’.

>>Download onze nieuwsbrief hieromtrent voor meer informatie.
18/02/2015: Kapper? Word cadet of laureaat van de arbeid
Je bent jong en gemotiveerd en wil een carrière in de sector “Kapsel” uitbouwen?
Of, je bent zo geboeid door het beroep dat je je geroepen voelt om je kennis te delen en je beroep te verdedigen.
Herkenbaar? Misschien verdien jij dan wel de erkenning van “Starter” (cadet van de arbeid), “Future”, “Bachelor” of “Master” (laureaat van de arbeid).

27/04/2015:  VBO over tax shift: Nooit genoeg en altijd meer 
Pieter Timmermans, de baas van het VBO, hield in de media een pleidooi om de opbrengst van de aangekondigde tax shift door te sluizen naar de ondernemingen. Waarmee hij dan wellicht de aandeelhouders bedoelt. Dit is ongehoord. Het is blijkbaar nooit genoeg voor een VBO dat altijd meer wil. Het ACV wil een bredere belastingbasis; door een faire bijdrage van iedereen. Zodat de belastingdruk omlaag kan voor wie nu méér dan zijn deel doet. De ideetjes die het VBO lanceerde voldoen niet aan deze criteria. 
Rerum Novarum 2015
23/01/2015: CAO-weekendploeg afgerond bij Pfizer
De vakbonden en de directie van Pfizer zijn reeds weken aan het onderhandelen om te komen tot een CAO-weekendwerk. Vlot liepen deze besprekingen niet, maar sinds de directie met teksten is boven gekomen werden belangrijke stappen gezet in de goede richting. De CAO werd ondertussen getekend door het ACV. Volgens de directie kan de weekendploeg pas tegen april operationeel zijn!

30/03/2015: Syndicale premie Chemie
Attesten syndicale premie voor de scheikunde zijn door het fonds van bestaanszekerheid verzonden naar alle arbeiders die in 2014 tewerkstelling hadden binnen paritair comité 116. Breng uw attest zo snel als mogelijk binnen bij het ACV of geef het aan één van onze afgevaardigden.  
Vanaf 30 april 2015 zal de eerste betaling gebeuren van 110 euro.  Op 1/10/2015 zal nog 25 euro worden betaald. De premie heeft dus een totale waarde van 135 euro

Bezorg ACV BIE uw attest syndicale premie 2014 Chemie! Betaling op 30/4/2015!
08/04/2015:   Fusie Holcim - Lafarge
Geen fusie zonder vrijwaring van de werknemersrechten!
De werknemersvertegenwoordigers en hun organisaties zullen deze boodschap dan ook ook overmaken aan de algemene aandeelhoudersvergadering van Holcim die doorgaat op 13 april 2015 om 9u aan het Hallenstadion van Zürich-Oerlikon.

03/04/2015:   Nieuwe aanslag op loon van jongeren
Uit "De Tijd" verneemt ACV dat N-VA en Open VLD de begrotingscontrole misbruiken om de minimumlonen van jongeren beneden de 21 jaar te verlagen. Dit terwijl de sociale partners de discriminatie van jongeren van 18 tot 21 jaar inzake minimumlonen (de zgn. jeugdlonen) nog maar net, op 1 januari 2015, ongedaan hebben gemaakt met een cao van de Nationale Arbeidsraad.Het ACV laat niet toe dat opnieuw lagere minimumlonen voor jonge werknemers worden ingevoerd. Want dit is een zoveelste aanslag op het inkomen van jongeren, na de indexsprong die ze voor hun volledige loopbaan meesleuren. 

28 april 2015 - Internationale dag tegen arbeidsongevallen! ACV voert ook dit jaar actie!
18/02/2015: Oudere werklozen pesten is echt niet de juiste weg
Als de regering van Charles Michel haar plannen doordrukt, moeten oudere werklozen zowel ‘passief’ als ‘actief’ langer beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt. Tot hun 65ste in de meeste gevallen. Maar kruiwagens vol sollicitatiebrieven volstaan vaak niet om weer aan het werk te geraken. Oudere werkzoekenden kunnen er van mee spreken. Regering en werkgevers moeten dan ook hun verantwoordelijkheid opnemen. SWT-ers oproepen is verspilling van overheidsmiddelen en zeer dom.


Teken de petitie nu!
11/03/2015: Ruim 9.000 militanten bliezen verzamelen op het Muntplein
"De strijd is nog niet gestreden". Dat was de centrale boodschap op de militantenmeeting van 11 maart. Het gemeenschappelijk vakbondsfront protesteerde tegen het asociale beleid van de regering Michel. Onder meer tegen de indexsprong en voor een rechtvaardige fiscaliteit. Nieuwe acties zijn in de maak. Volgende week is er een meeting van de vakbonden die de openbare diensten vertegenwoordigen, 29 maart steunen de vakbonden de parade van Hart boven Hard. De week voor Pasen zullen provinciale acties op touw worden gezet.

05/03/2015: Passend job-aanbod: kans op werk voor 55plussers zeer klein
De getuigenissen in de media over werkzoekende 55plussers en hun kruistocht bij het zoeken naar werk zijn overduidelijk. Het gepaste job-aanbod waarover VDAB-topman Fons Leroy spreekt, is niet te vinden. Noch in de databestanden van de VDAB, noch op de arbeidsmarkt. Hoe ouder de werkzoekende, hoe kleiner de kans op werk. Cijfers van de VDAB bevestigen dit.


Ik kom mij aanbieden? Heb jij werk?
Muntplein Brussel - 11/03/2015
26/02/2015: Prioriteit aan sterke eerste pensioenpijler
Verbijsterd verneemt het ACV dat verzekeringskoepel Assuralia het gewaarborgd rendement op aanvullende pensioenen wil terugschroeven van 3,25 naar 0,4 %. Bepaalde aanvullende pensioenen zouden op die manier tot de helft gereduceerd worden. Naast de geplande indexsprong van de regering - die alle werknemers zal treffen - bedreigt Assuralia op haar beurt de koopkracht van toekomstig gepensioneerden met een aanvullend pensioen. In het pensioendebat de komende maanden zal het versterken van de eerste pensioenpijler dan ook dé prioriteit zijn voor het ACV.13/03/2015: Begroting en tax shift hangen samen
Het gat in de sociale zekerheid heeft voor een groot deel te maken met inkomsten die zwaar achterop blijven door loonmatiging, terugval van consumptie en de zwakke groei van de werkgelegenheid. En met de vaststelling dat aan inkomens uit vermogen nauwelijks of geen inspanningen word gevraagd. Deze vlieger kan niet langer opgaan. Daarom moet het begrotingsdebat gaan over een grondige tax shift.

17/04/2015: Krijg ik een dag verlof voor de communie van mijn kind?
Doet je oogappel binnenkort zijn communie? Voor deze bijzondere gebeurtenis heb je wettelijk recht op een dag verlof, via de regeling "klein verlet".
Je hebt dus recht op 1 betaalde dag "klein verlet" als je kind zijn/haar plechtige communie doet of of een feest voor de vrijzinnige jeugd heeft. 

 • Plechtige communie van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e): de dag van de plechtigheid (wanneer deze samenvalt met een zondag, feestdag, of gewone inactiviteitsdag: de gewone activiteitsdag die onmiddellijk aan de gebeurtenis voorafgaat of erop volgt);

 • Deelneming van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e) aan het feest van de vrijzinnige jeugd daar waar dit feest plaatsvindt:
de dag van het feest (wanneer dit samenvalt met een zondag, feestdag of gewone inactiviteitsdag: de gewone activiteitsdag die onmiddellijk aan de gebeurtenis voorafgaat of erop volgt)
27/03/2015: Betoging te Mechelen
Op 1 april 2015 (geen grap) zullen de vakbonden van de provincie Antwerpen betogen te Mechelen tegen het beleid van deze regering. Vanaf 10.30 u zal de betoging starten vanaf het station van Mechelen, de betoging zal dan eindigen op "de grote markt" van Mechelen

Manifestatie 1 april 2015 te Mechelen
07/03/2015: hogere maaltijdcheque krijgt groen licht
De ministerraad heeft vrijdag ingestemd met de bepalingen uit het sociaal akkoord over de verhoging van het bedrag van de maaltijdcheques en van de resulaatsgebonden bonus aan werknemers. Daardoor mag het bedrag van de maaltijdcheque met 1 euro verhogen tot 8 euro. De persoonlijke bijdrage van de werknemer van 1,09 euro verhoogt niet. De resultaatsgebonden bonus - een collectieve bonus - is een financieel voordeel dat een werkgever aan zijn werknemer mag uitbetalen, bijvoorbeeld als het bedrijf winst heeft gemaakt of bijzondere besparingen heeft kunnen doorvoeren. De bonus wordt niet belast, maar werknemers betalen er wel een sociale bijdrage op. Het betalen van een bonus hangt af van de loononderhandelingen per sector en in elk bedrijf. Beide maatregelen gaan in vanaf 1 januari 2016.
07/02/2015: BTW verhogen om vermogenden opnieuw te ontzien
De verklaring van minister van Overtveldt dat een tax shift eerst én vooral een BTW-verhoging moet zijn, tart ieder gevoel voor rechtvaardigheid. Het gaat niet op om de tax shift in te vullen met een hogere bijdrage van diegenen die nu al het meest bijdragen. Lage en doorsnee inkomens mogen niet getroffen worden door de tax shift. En dat is het geval met BTW-verhogingen. De regering moet werk maken van een rechtvaardige en substantiële tax shift richting een grotere bijdrage van vermogenden. De wil om vermogenden te ontzien is blijkbaar sterker dan de zin voor fiscale en sociale rechtvaardigheid.
05/02/2015: Check je rechten als jobstudent
Veel studenten hebben een leuke werkervaring. Maar jaarlijks komen een aantal jongeren echter teleurgesteld terug van dit ’avontuur’. Het beloofde loon was er niet. Alle uren waren werkuren. Ziek zijn betekende ontslag...Wat moet je dan doen? Deze brochure legt het je haarfijn uit. Aan de hand van een aantal vragen leiden we jou door het kluwen van de jobstudentenwetgeving. In de ACV-brochure Lonend Studentenwerk en een handige infofiche vind je alles over de wetgeving jobstudenten en de 50 dagen-teller.
22/03/2015: Parade Hart boven Hard
Op zondag 29 maart trekt een feestelijke stoet van Hart  boven hard door de Brusselse straten. Ook het ACV stapt enthousiast mee op. Met de Grote Parade willen we ons samen met duizenden andere burgers en organisaties verzetten tegen de besparingen van de Vlaamse en de Belgische regering. De aanpak van de regeringen getuigt van een al te economische kijk op onze samenleving. Er is geen alternatief? Er is wél een alternatief!

Het ACV is al jaren groot pleitbezorger van een rechtvaardige fiscaliteit. Een eerlijke fiscaliteit, die de mensen die meer bezitten, die een groter inkomen hebben, meer doet betalen. Want de rijkste gezinnen bezitten meer dan 60% van het vermogen in België.  Maar ze dragen niet overeenkomstig bij aan de belastingen. Het huidige belastingsysteem is niet rechtvaardig. Arbeid wordt erg zwaar belast. Financieel inkomen zoals dividenden, meerwaarden en renten worden nauwelijks of niet belast. De inkomsten uit arbeid vormen meer dan 50% van de belastinginkomsten. Vermogens nog geen 10%.   Dat willen we veranderen. Want het ACV wil dat de sterkste schouders de zwaarste lasten gaan dragen. 
18/02/2015: Internationale actiedag: stakingsrecht is een mensenrecht
Het in sommige kringen bon ton om het stakingsrecht aan te vallen. En bijgevolg het bestaan van vakbonden in vraag te stellen. Het stakingsrecht is echter een drukkingsmiddel dat hoort bij de werking van de democratie en dat nodig is om artikel 23 van de Rechten van de Mens te waarborgen. De schendingen van syndicale rechten blijven zorgwekkend. Geweld en moord zijn geen uitzondering. Daarom nemen de drie Belgische vakbonden, IVV, EVV en de Liga voor de Mensenrechten deel aan de internationale actiedag ter verdediging van de vakbondsvrijheid en het stakingsrecht als fundamenteel mensenrecht. Als men het stakingsrecht aanvalt, valt men alle grondrechten aan. 


12/02/2015: Militantenconcentratie Gemeenschappelijk Vakbondsfront in Brussel op 11 maart
Het Gemeenschappelijk Vakbondsfront organiseert een militantenconcentratie in Brussel op 11 maart, vanaf 11u tot 13u. Met die militantenconcentratie wil het Gemeenschappelijk Vakbondsfront de druk op de regering verhogen aangaande: 
1. Rechtvaardige fiscaliteit en de tax shift. 
2. De regeringsmaatregelen in de werkloosheidsverzekering, de beschikbaarheid en de pensioenhervorming voor de privé- en openbare sector. 
3.De koopkracht en de indexsprong. 
4.De verdediging van kwalitatieve openbare diensten en de onderhandelingen voor de werknemers in de openbare sector en het onderwijs. Meer info volgt...

Tijd voor een tax shift!<br />België is wereldkampioen in het belasten van arbeid maar een slechte leerling in het belasten van andere inkomens. Tijd voor een tax shift! Het ACV pleit voor een vermogensbelasting. Een vermogenswinstbelasting kan een tussenfase zijn. Check de video...
18/02/2015: Innovatie centraal in de chemiesector
Op het paritair comité van de scheikunde werd woensdagmorgen 18/2 een CAO getekend die innovatie in de sector onderdeel maakt van het sociaal overleg.

>> Lees meer (bericht essenscia)
>> CAO PC116 Innovatie


10/02/2015:  Sociaal akkoord: eerste stappen gezet, nog reuzenstappen te gaan
De algemene raad van het ACV keurde op 10 februari met een nipte meerderheid van iets meer dan 52% het ontwerp sociaal akkoord goed. Het akkoord met de werkgevers kwam er enkel dankzij stevige syndicale druk. Het akkoord zorgt ervoor dat vakbonden en werkgevers het overleg in handen houden. Dat we het niet moeten overlaten aan de rechtse regering. Maar ondanks belangrijke realisaties in het sociaal overleg met de werkgevers, blijven er nog veel onrechtvaardige en asociale regeringsmaatregelen. Het ACV gaat verder in verzet. 

16/01/2015: Alcon geeft 125 uitzendarbeiders een vaste tewerkstelling
Na verschillende vergaderingen en druk vanuit de vakbonden om de wet van uitzendarbeid correct toe te passen op Alcon, is de directie van Alcon uit Puurs met een oplossing gekomen. Na overleg met de hoofdzetel in de USA, werd een bijsturing van het beleid beslist. Het laatste jaar was de verhouding vaste medewerkers en uitzendkrachten zo scheef gegroeid dat een totale ontsporing dreigde. Met de verstrenging van de wetging in september 2013 was de directie zich bewust dat zij wettelijk niet meer in regel waren. De vakbonden eisten nu maatregelen om dit te regelen! In het voorstel zouden een 125 uitzendkrachten in de loop van 2015 een contract van onbepaalde duur verwerven. vanaf april 2015 zou niemand meer, langer dan 2 jaar, een tijdelijk contract mogen hebben op Alcon, maar een contract van onbepaalde duur.  In de toekomst zou een tijdelijke situatie slecht nog maar 2 jaar mogen duren. Daarna zal dit een contract van onbepaalde duur betekenen, mits een positieve beoordeling.

14/01/2015: Akkoord bereikt bij Capsugel voor CAO 2015-2016 en ondertussen goedgekeurd!
Op 14 januari 2015 werd de ganse dag besprekingen gevoerd tussen vakbonden en directie om te komen tot een nieuwe CAO 2015-2016. In de vooravond werd een ontwerpakkoord bereikt wat de vakbonden nu gaan verdedigen bij de arbeiders. Vrijdag 16/1 zal de uitslag van het referendum gekend zijn!
Update: De arbeiders hebben het ontwerp goedgekeurd met 55%.
07/01/2015: Cassatie-uitspraak zaak Crown succes voor vakbonden 
ACV en ABVV boeken een belangrijk succes in de juridische strijd tegen het gebruik van eenzijdige verzoekschriften om collectieve acties te breken. In de zaak Crown oordeelt nu ook het Hof van Cassatie dat een eenzijdig verzoekschrift van de werkgever niet gegrond was. Met dit arrest, dat nu werd bekend gemaakt, brengt het Hof van Cassatie opnieuw een zware klap toe aan de praktijk om met eenzijdige verzoekschriften van werkgevers collectieve acties te breken. Het Europees Comité voor de Sociale rechten veroordeelde al eerder deze praktijken. Inmenging in collectieve acties door een eenzijdig verzoekschrift voldoet niet aan de voorwaarden die het Europees Sociaal Handvest oplegt aan mogelijke beperkingen op het recht op collectieve actie. 
Ontwerpakkoord voor privésector
Het sociaal overleg heeft geleid tot een ontwerp van akkoord. De sociale partners hebben dit ontwerpakkoord voorgelegd aan de regering.
Het ACV heeft zo ver mogelijk onderhandeld binnen het sociaal overleg om het onderste uit de kan te halen. Vanuit onze overtuiging dat we op deze manier betere resultaten behalen dan wanneer deze dossiers opnieuw op de regeringstafel belanden.
Het ACV zal over dit ontwerpakkoord consulteren tijdens de Algemene Raad op 10 februari. (Pamflet ACV)
De belangrijkste onderdelen van het ontwerpakkoord zijn:
 • Verdeling van de enveloppe welvaartsvastheid:
 • Volledige besteding van de enveloppe.
 • Alle minima (pensioenen, ziekte, werkloosheid) worden verhoogd met 2%
 • Daarnaast zijn er nog tal van verbeteringen. Bijvoorbeeld invaliden die langer dan twee jaar lang arbeidsongeschiktheid zijn, krijgen een extra premie van 160 euro per jaar.

Loononderhandelingen:
Er is ruimte voor loononderhandelingen met een marge van 0,5% bruto en 0,3% netto. Sectoren en bedrijven moeten dit verder invullen.

Beschikbaarheid van oudere werklozen en SWT-ers
De sociale partners onderhandelen volgende week over nieuwe regels inzake beschikbaarheid van SWT-ers en oudere werklozen .

Verlenging van bestaande afspraken:
Afspraken over inspanningen voor risicogroepen op de arbeidsmarkt, medisch SWT, innovatie worden verlengd. Binnen het sociaal overleg was er geen bereidheid bij de werkgevers om over de indexsprong te onderhandelen. De werkgevers stellen dat dit een regeringsbeslissing is. Het ACV zal bij de regering blijven wijzen op de onrechtvaardigheid en ondoelmatigheid van de indexsprong. Dit is immers een eenzijdige inlevering van werknemers die de koopkracht aantast op een moment dat de economie kampt met deflatie.
Ook over andere maatregelen (inschakelingsuitkeringen, IGU voor deeltijdsen,…) gaat het ACV voluit voor bijsturingen. Net zoals we druk blijven zetten om de substantiële en rechtvaardige tax-shift, die dankzij onze acties op de regeringsagenda staat, zo snel mogelijk hard te maken.
Tijdens het contact met de regering herhaalde premier op aandringen van het ACV dat er snel een substantiële tax-shift naar andere inkomens komt.
RTV Nieuws 15/12/2014
15/12/2014: Het ganse land gaat plat!
In vergelijking met de provinciale stakingen wordt er in veel meer bedrijven en instellingen actie gevoerd. In veel overheidsbedrijven ligt het werk stil. Ook wordt er meer actie gevoerd in ziekenhuizen, scholen, kinderdagverblijven en de buitenschoolse opvang. Studenten en vakbonden slaan de handen ineen in bijvoorbeeld Leuven en Gent. Ook worden er samen met Hart boven Hard initiatieven ontplooid. De havens van Gent en Antwerpen zijn geblokkeerd, het openbaar vervoer en het luchtverkeer liggen plat. Veel (filter)blokkades bij industrie- en kantoorzones. Verder zijn veel grootwarenhuizen dicht en werken gezondheids- en welzijnsinstellingen met een minimumbezetting. Kortom, de nationale staking wordt massaal opgevolgd. 
VOKA kan vertellen wat ze wil, het zal voor iedereen duidelijk zijn dat het leven in België zo goed als volledig stil lag! De industriezones van Puurs en Bornem lagen volledig stil. Voorzittter Marc Leemans bezocht in de vroege uurtjes de stakersposten van Puurs en Bornem.

06/11/2014: 120.000 mensen betogen in Brussel! Zeer duidelijk signaal aan adres van regering Michel 1.
De vakbonden kunnen zeer tevreden zijn, meer dan 120.000 betogers waren er in Brussel. Velen geraakten gewoon niet in Brussel doordat de capaciteit van het spoor bereikt werd. Ook vele bussen werden ingezet maar ook daar was de grens bereikt. Het signaal is nu wel gegeven aan deze rechtse regering. Als de regering nu niet wil luisteren naar de werknemers zullen de komende acties enkel nog extremer zijn. De vakbondsleiders worden om 17 u verwacht bij het kernkabinet.
19/12/2014: Mini-compromis is geen doorbraak in bijsturing onevenwichtig beleid
De sociale partners hebben gisterenavond een mini-compromis bereikt rond enkele losse eindjes van de eenmaking van het statuut arbeiders-bedienden. Die betreffen voornamelijk compensaties voor werkgevers. De sociale partners raakten het daarbij ook eens over een aantal bijkomende bijsturingen van de overgangsmaatregelen inzake SWT en landingsbanen voor zware beroepen en bedrijven in moeilijkheden. 
  >> Lees meer    
  Mes in zorgkrediet
  De voorbije weken was er een breed maatschappelijk debat over de combinatie van werk en zorg. Dat is toe te juichen, want voor veel mensen is of wordt werk en zorg een heel moeilijke combinatie. Almaar harder en langer werken. En almaar meer zorgbehoevenden die thuis blijven, omdat de instellingszorg almaar duurder wordt. Almaar meer gezinnen waar beide partners uit werken (moeten) gaan. Almaar meer werknemers die er alleen voor staan. Almaar duurdere kinderopvang. En almaar meer wachtlijsten voor kinderopvang en ouderenopvang. Blijkbaar is dit debat de federale regering volledig ontgaan. Dat blijkt uit de plannen van deze regering met het zorgkrediet. 

  Uit analyse van de ontwerp KB's (Koninklijke Besluiten) die voorgelegd werden aan het beheerscomité van de RVA blijkt dat het mes in het ‘zorgkrediet’ gaat. Voor de duidelijkheid, zorgkrediet is tijdkrediet met de volgende motieven:
  • zorg voor kind tot 8 jaar
  • of zorg voor een kind met een beperking
  • of een zwaar ziek kind
  • of palliatieve zorgen
  • of zorg voor zwaar zieke gezinsleden

  De mogelijkheid om het eerste jaar zorgkrediet via deeltijdarbeid uit te smeren over meerdere jaren verdwijnt. Ofwel zorgkrediet opnemen door 2 jaar halftijds of 5 jaar 1/5 te gaan werken. Hetgeen dus betekent dat het recht op in totaal 8 jaar 1/5 zorgkrediet naar 4 jaar 1/5 zorgkrediet gaat. Een halvering dus. En het huidige recht op 5 jaar halftijds zorgkrediet zakt naar 4 jaar halftijds zorgkrediet. En dat terwijl het zorgkrediet vooral deeltijds worden opgenomen, 4/5 of halftijds. 
  Druk op werknemers neemt toe
  Opvallend is dat dit verder gaat dan regeerakkoord, waarin het bedoeling leek het zorgkrediet te handhaven. Meer nog, de regering ging er prat op dat het gemotiveerde tijdkrediet zou worden uitgebreid met een jaar. Dat klopt dus niet voor de meest gebruikte formules, 4/5 of halftijds. Bovendien ging voor sommige werkgeversorganisaties de hervorming van het tijdkrediet nog niet ver genoeg. 
  Dit alles zal de druk op werknemers die zorgtaken opnemen nog verder verhogen. Niet alleen de combinatie van werk en zorg voor kinderen wordt moeilijker. In een vergrijzende samenleving wordt de zorg voor ouderen ook alsmaar vaker opgenomen door werkende kinderen. Of nog werkende broers en zussen. De mogelijkheden om dit te combineren met deeltijds werken worden nu sterk ingeperkt. Terwijl uit recent onderzoek bleek dat meer dan 1 op 4 mantelzorgers (28%) van terminaal zieke patiënten in België lichamelijk of emotioneel overbelast zijn. 

  Vrouwonvriendelijk
  Deze maatregel treft zowel vrouwen als mannen en vrouwen. We klaagden al eerder hoe vrouwonvriendelijk deze regering is, met de verarming van de onvrijwillig deeltijds werkenden met inkomensgarantie-uitkering (igu). 79% van hen zijn vrouwen. Opnieuw een maatregel die vooral vrouwen raakt. Uit de huidige uitgaven voor de thematische verloven voor zorg is af te leiden dat 73.2%  van deze brute besparing vrouwen treft. Zij nemen nog steeds de meeste zorgtaken op. En worden nu twee keer geraakt. In de eerste helft van hun loopbaan, wanneer de kinderen opgroeien. En later nog eens wanneer ze worden geconfronteerd met vragen naar mantelzorg en thuiszorg. En nog meer naarmate de gemeenschappen, ook om besparingsredenen, almaar meer willen inzetten op dit soort zorg. En beginnen te besparen op de professionele zorg en/of de prijs van die zorg de hoogte injagen. Met in Vlaanderen ook nog eens de dreiging van een aanslag op de aanmoedigingspremies voor zorg bovenop.
  14/11/2014: P&G sluit deal met Berkshire Hathaway aangaande verkoop Duracell
  Zoals al een geruime tijd in de lucht hing werd op een speciale Europaforum van P&G op vrijdag 13 november 2014, bekend gemaakt dat Duracell zal worden verkocht aan Berkshire Hathaway. Dit zal plaatsvinden vanaf de tweede helft van 2015, waarbij alle productievestigingen van Duracell zullen overgaan naar de nieuwe eigenaar. 
  Berkshire Hathaway is een Amerikaanse holding met haar hoofdkantoor in Omaha. De holding, met als CEO Warren Buffett beheert een groot aantal bedrijven in meerdere sectoren, van verzekeraars tot bouwbedrijven. 
  10/10/2014: Nieuwe regering pleegt woordbreuk aangaande Arco-waarborg! Staatsgarantie is blijkbaar waardeloos!
  Door slecht 40% te waarborgen van de inbreng, komt deze regering terug op haar gegeven staatswaarborg. Deze zwakke regeling is volledig toe te wijzen aan de houding van de NVA. Het is nu wel duidelijk dat deze partij neerkijkt op werknemersbelangen!
  09/10/2014: Zweedse coalitie hakt in op werknemers!
  Bereken hoeveel een indexsprong jou kost op www.indexo.be

  03/07/2014: Handels- en investeringsakkoord met de VS (TTIP) ondergraaft het Europees welvaartsmodel
  Het ACV vraagt de onmiddellijke opschorting van de onderhandelingen en een democratisch debat over het onderhandelingsmandaat.
  Het ACV wil niet dat de bouwstenen van het Europees sociaal model als pasmunt gebruikt worden in onderhandelingen over vrijhandel, door EU-ambtenaren die hiervoor geen mandaat hebben.

  27/06/2014: Procedure tegen discriminatie van bouwvakkers gestart
  Bouwvakker Robby De Ridder dient vandaag, gesteund door ACV BIE en het ACV en samen met de andere vakbonden een vordering in bij het Grondwettelijk Hof tegen de aanhoudende discriminatie van bouwvakkers bij ontslag. Bouwvakkers hebben een veel kortere opzegtermijn dan andere werknemers. Deze discriminatie zit bovendien voor onbepaalde duur ingebakken in de wet op het eenheidsstatuut. We vragen aan het Grondwettelijk Hof om deze structurele discriminatie te vernietigen. Ook de Raad van State liet zich in zijn advies van 6 november 2013 al bijzonder negatief uit over deze discriminatie.

  19/06/2014: Nieuwe loonclassificatie getekend in het paritair comité 314
  Op 19/6 werd eindelijk het langverwachte nieuwe functieclassificatie getekend in het PC314. De barema is van toepassing voor de Fitness, zonnecentra en sauna's. Zosnel als mogelijk zullen de tekst en nieuwe barema worden gepubliceerd.

  14/06/2014: ACW wordt omgevormd tot beweging.net
  De christelijke werknemersbeweging ACW wordt omgevormd tot beweging.net, een netwerk van christelijke en sociale organisaties. Dat is zaterdag 14/6 bekendgemaakt in Antwerpen.
  Elf organisaties zullen onder de vlag van beweging.net vallen. Naast de zes huidige organisaties, zoals de vakbond ACV en de Christelijke Mutualiteiten (CM), zullen ook Familiehulp en Wereldsolidariteit deel uitmaken van het nieuwe platform.

  Bron Nieuwsblad

  06/06/2014: Sociaal voordeel voor bouwvakkers
  Vanaf 10 juni 2014 verstuurt het Fonds voor Bestaanszekerheid de syndicale premiekaart voor 2014. De premie wordt betaald vanaf maandag 23 juni en bedraagt maximaal € 135 of € 0,62 per gepresteerde of gelijkgestelde dag en dit voor de periode van 1 april 2013 tot en met 31 maart 2014. Geef jouw premiekaart af in een ACV-dienstencentrum of beroepsverbond van ACV bouw – industrie & energie, wij zorgen dan voor de betaling. Zorg dat je in orde bent met de betaling van jouw syndicale bijdrage en noteer je rekeningnummer op de premiekaart.

  06/06/2014: Syndicale premie betonindustrie
  Werk je in de Betonindustrie en ben je aangesloten bij het ACV, dan wordt vanaf maandag 16 juni jouw syndicale premie uitbetaald. Deze premie bedraagt maximaal € 135 als je gewerkt hebt tussen 1 april 2013 en 31 maart 2014 of € 11,25 per maand. Ook bruggepensioneerden hebben recht op deze premie. Noteer op de premiekaart die je krijgt van de werkgever je rekeningnummer en let erop dat je in orde bent met de betaling van jouw ledenbijdrage. Geef de kaart dan af in één van onze ACV dienstencentra of jouw regionaal beroepsverbond bij ACV bouw - industrie & energie.

  09/05/2014: Verkiezingen 2014: de moeite waard om goed over na te denken
  Op 25 mei kies je mee het beleid dat vijf jaar jouw leven en werk zal bepalen. Als werknemer heb je alle belang bij een sociaal beleid. Sommige politieke partijprogramma's zetten de sociale zekerheid op het spel en morrelen aan het arbeidsrecht. Waar kies jij voor?
  >>
  Pamflet vakbonden mei 2014

  2/04/2014: Papieren maaltijdcheques verdwijnen vanaf 1 januari 2016
  eind maart 2014 kwamen de sociale partners in de NAR tot een gezamenlijke advies om papieren maaltijdcheques vanaf 1 januari 2016 volledig te vervangen door elektronische maaltijdcheques. De laatste papieren maaltijdcheques zullen betrekking hebben op prestaties geleverd in september 2015. Ze zullen gelden tot uiterlijk 31 december 2015. “We zijn tevreden met deze regeling” zegt Mathieu Verjans, nationaal secretaris van het ACV en onderhandelaar in de NAR.

  Van 7 april t/m 18 april 2014 brengt een ACV-delegatie een officieel bezoek aan China!
  Op uitnodiging van ACFTU en na jaren overleg tussen deze officiele staatsvakbond van China en het ACV, volgde het verzoek om een officieel bezoek.
  Gedurende het bezoek zal de ACV-top de steden Guanghzou, Shenzhen, Shanghai, Suzhou en als slot Beijing (Peking) bezoeken. Er staan vele bedrijfsbezoeken, meetings met lokale overheden op de agenda. In Beijing zal er een ontmoeting zijn met Belgische werkgevers, de Belgische ambassade en ook Belgische journalisten.
  De Belgische delegatie bestaat uit: Marc Leemans (voorzitter ACV), Marie-Helene Ska (Algemeen nationaal secretaris), Mathieu Verjans (nationaal secretaris), Ferre Wijckmans (voorzitter LBC-NVK), Pia Stalpaert (Voorzitter ACV voeding & diensten), Chantal Doffiny (ACV-CSC Charleroi), Michel Claes (Nationaal secretaris Transcom), Jan Callaert (Nationaal secretaris ACV Metea), Yves Giets (ACV Voeding & diensten Internationale dienst), Jan Franco (ACV BIE - Internationale dienst), Paul Schoeters (ACV BIE - regionaal secretaris), Philippe Samek (CNE), Chris Serroyen (juridisch adviseur en hoofd studiedienst ACV), Stijn Sintubin (Hoofd internationale dienst ACV), Tjhoi NG Sauw (journalist VRT).

  03/04/2014: Arbeiders Axalta aanvaarden flex-CAO nipt!
  Met een zeer krappe meerderheid van 56 stemmen voor en 51 tegen, werd de Flex CAO goedgekeurd. Het is duidelijk dat dit opnieuw veel spanning zal brengen door deze uitslag. Het ACV zal de CAO niet tekenen, gezien wij er van het begin niet mee akkoord waren!

  03/04/2014: Schulman Plastics gaat bijna 5 miljoen euro investeren in Bornem
  Op een bijzondere OR heeft de Europese directie samen met de lokale directie te Bornem de grootste investering in de geschiedenis van Schulman aangekondigd. Bijna 5 miljoen euro zal de directie op tafel leggen om van de site in Bornem een hoge kwaliteitsfabriek te maken inzake productie. Anderzijds wil de multinational de site in Bornem ook het centrum maken van ontwikkeling en onderzoek. Schulman wil zich ook toeleggen op verpakking voor de farma-industrie. Op termijn zullen er ook jobs bijkomen. Voor het ACV komt de directie op dit ogenblik haar belofte na om de nodige investeringen te doen die broodnodig waren voor de toekomst van de site.

  31/03/2014: Eindelijk een akkoord in de bouw

  Dankzij de vastberadenheid van ACVBIE zijn we erin geslaagd om tot een ontwerp van sectoraal akkoord te komen die door alle partijen ondertekend werd ondanks de houding van het ABVV.
  Dit ontwerp van akkoord is volledig conform onze afspraak in het vakgroepcongres, zelfs met een aantal extra verbeteringen.
  Het ontwerp omvat 2 luiken: het Strategisch plan in het kader van de strijd tegen sociale dumping om zodoende de tewerkstelling veilig te stellen en het akkoord zelf met als grote lijnen: de beperking van de flexibiliteit, werkbaar werk en landingsbanen, de verhoging van het aanvullend pensioen, de verbetering van de verplaatsingskosten, brugpensioen gegarandeerd in 2014 (alle stelsels), de verbetering van statuut Syndicale Delegatie in het kader van de strijd tegen sociale fraude.

  Tegen eind deze week mag je onze nieuwsbrieven verwachten. Een eerste staat in het teken staat van dit ontwerp van sectoraal akkoord en de nieuwe minimumlonen en een tweede m.b.t. de aanwezigheidsregistratie, wetgeving die ingaat vanaf 1 april 2014.

  Vanaf 1 april verplichte elektronische aanwezigheidsregistratie in de bouw
  De elektronische aanwezigheidsregistratie op grote werven is eindelijk een feit. Vanaf 1 april moeten alle werknemers die bouwwerkzaamheden uitvoeren op bepaalde grote werven zich elektronisch registreren. Deze registratie moet ervoor zorgen dat men een beter zicht krijgt op de werknemers die op de werven aan het werk zijn. Deze nieuwe maatregel zal niet alleen bijdragen tot meer veiligheid op de werven, maar zal ook de strijd tegen sociale fraude in de bouwsector opvoeren.

  28/03/2014: Syndicale premie scheikunde
  De attesten syndicale premie voor de scheikunde (arbeiders) worden op dit ogenblik per post aan de werknemers, tewerkgesteld in de sector, verzonden vanuit het FBZ. De attesten worden best zo snel als mogelijk overgemaakt aan het ACV voor de betaling tegen eind april 2014. Er werden door een probleem bij de drukker blijkbaar voor sommigen dubbele attesten verzonden, helaas is slecht één attest voldoende en kan slecht één attest worden geregistreerd.

  28/03/2014: Nationale actiedag Kappers
  "Doe het 3 maal per dag! Jouw rug is het waard."
  40 % van de kappers en kapsters geven aan dat ze bij de uitoefening van hun beroep pijn hebben aan het bovenlichaam en de nek. 30 % klaagt ook over rugpijn . Oorzaak van die pijn is het lange rechtstaan, de gebogen rug en hoofd, opgerichte elleboog…
  Op vrijdag 28 maart organiseren wij onze nationale sensibiliseringsactie om werknemers uit de kapperssector te adviseren om regelmatig te pauzeren om zo de druk op de spieren wat te verminderen.
  Al voor de tweede keer gaan onze regionale ploegen op pad om meer dan 3.000 werknemers uit de kapperssector te informeren over de risico’s op het werk en dit jaar meer bepaald op het oplopen van musculoskeletale aandoeningen.
  In totaal gaan onze ploegen +/- 500 kapsalons bezoeken.
  Er worden infopakketten uitgedeeld met een brochure over de rechten van werknemers in de kapperssector, een brochure van de FOD Werk over het voorkomen van musculoskeletale aandoeningen, een speciale publicatie ‘Doe het 3 maal per dag!’ en een massagebloempje.
  Met deze actiedag wil ACVBIE nogmaals het belang van een echt nationaal en Europees veiligheids- en gezondheidsbeleid in de kapperssector in de verf zetten, zeker gezien het grote aantal KMO’s in deze sector.

  15/03/2014: Van medische enkelband naar medisch huisarrest
  Ook al was dit geheel niet voorzien in de compromistekst van 5 juli 2013 over het eenheidsstatuut, toch meende de federale regering de werkgevers – bovenop de 80 miljoen euro lastenverlaging - een extra compensatie te moeten geven voor de afschaffing van de carensdag.
  In ruil zouden de werkgevers bij CAO of arbeidsreglement aan ziekgevallen werknemers kunnen opleggen dat ze zich per dag vier ononderbroken uren beschikbaar moeten houden voor de controlegeneesheer, hetzij thuis, hetzij op een plaats meegedeeld aan de werkgever. Het eerste model van arbeidsreglement is inmiddels al opgedoken, vanuit het sociaal secretariaat SD Worx. SD Worx stelt in dit model de volgende bepaling voor wanneer bedrijven niet in een afwijkende bepaling voorzien: thuis zijn voor de controlearts tussen 13u en 17u. Tijdens de eerste 30 kalenderdagen van de arbeidsongeschiktheid. Zaterdag en zondag inbegrepen. Het ACV wil dat deze ontsporingen aangepakt worden.

  Bezwaar aantekenen

  Word je als werknemer of militant met zo'n modeltekst van SD Worx geconfronteerd?. Teken bezwaar aan. Een bezwaar bij de sociale inspectie is anoniem voor individuele klagers. Maak gebruik van de
  typebrief. Het ACV staat je ook effectief bij tijdens de procedure.

  07/03/14: Geen akkoord in de bouw, conflictsituatie dreigt!

  Gisteren (6/03/14) verliepen de onderhandelingen in de bouwsector opnieuw zeer moeizaam. Na meer dan 17 uur onderhandelen werd zelfs geen mini-akkoord (overgangscao) bereikt om zo het statuut van de bouwvakkers en rust in de bouwsector te vrijwaren. De extreme eisen van werkgevers inzake flexibiliteit wegen niet op tegen het huidige voorstel voor onze bouwvakkers.
  Wij eisen een werkbare loopbaan voor onze bouwvakkers. Werkbaar werk moet ook in de bouw mogelijk zijn. Een fysische dagtaak opdrijven tot 10 uur per dag in weer en wind, zonder rekening te houden met het extra lange woon-werk verkeer in de bouw, is niet realistisch. Deze extreme flexibiliteitseisen van werkgevers zonder daartegenover een evenwichtig akkoord voor onze bouwvakkers kunnen wij gewoonweg niet aanvaarden. Voor veel bouwvakkers is werkbaar werk de enige mogelijkheid om hun fysisch zware job in de bouw vol te houden. Het is dan ook noodzakelijk om hiermee rekening te houden.
  Op 20 maart leggen wij een stand van zaken voor aan ons vakgroepcongres. De kans op een stakingsaanzegging in de bouw met daaropvolgend mogelijke acties is reëel.

  06/03/14: Zijn vakbonden tegen langer werken?

  Naar aanleiding van de stakingsacties bij Afga Gevaert en de verwerping van de cao bij Arcelor Mittal in Gent, verschenen tal van artikels over brugpensioen (Stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag - SWT) in de pers. Vakbonden zouden elk debat over langer werken blokkeren en blijven eisen dat arbeiders kunnen uitstappen op 56 jaar. Het brugpensioen zou te duur zijn en zet een rem op de politiek van de overheid die aanstuurt op langer werken. Er worden exuberante bedragen genoemd, alsof arbeiders uit voornoemde multinationals naar huis gestuurd worden met een zak geld. Dit debat vraagt enige nuance.
  Vervroegd uitstappen gaat niet over leeftijd, maar over de duur en densiteit van de loopbaan. Dit vraagt wellicht een meer individuele aanpak van de eindeloopbaan problematiek maar het ACV is daartoe bereid. Het ACV is niet tegen langer werken maar vraagt dat dit gekaderd wordt in een loopbaanbeleid. Daarbij moet men oog hebben voor de situatie van oudere arbeiders waar SWT vaak de enig uitweg is uit een zware, gestreste en belastende beroepsactiviteit. Het is toch begrijpelijk dat arbeiders daarvoor het werk willen neerleggen. Het is zelfs opvallend dat jongere arbeiders solidair zijn. Zij zien een dergelijke carrière niet zitten. Een reden te meer om vandaag reeds werk te maken van werkbaar werk.

  04/03/14: Arbeiders MSD verwerpen patronaal voorstel tot CAO 2014-2015 met 67,4%!

  Bij MSD uit Heist O/D Berg hebben de arbeiders het voorstel van de werkgever met 67,4% verworpen. Vakbonden en directie geraakten het niet eens over de CAO inhoud en daarom werd het laatste werkgeversvoorstel voorgelegd in een referendum. De vakbonden steunden het voorstel niet! Dit standpunt werd nu ook gevolgd door de arbeiders. Het ACV zal nu aan de directie vragen om de besprekingen terug aan te vatten op ondernemingsvlak, zo niet zal de verzoening moeten worden aangevraagd.

  Nog oudere artikels (archief deel 3)

  ACV BIE Mechelen
  Onder Den Toren 4 A
  B2800 - Mechelen
  015/71 85 30      


  Terug naar de inhoud