Archief 3 - ACV BIE Mechelen Kempen

ACV BIE Mechelen Kempen
Ga naar de inhoud

Archief 3

Bibliotheek
26/03/2019: ACV start consultatie en keurt sociaal akkoord goed!
De Groep van 10 raakte het deze ochtend eens over een ontwerp van sociaal akkoord. Binnen het ACV start nu een proces van consultatie. De Algemene Raad van het ACV heeft op 26 maart het ontwerpakkoord goedgekeurd met 65%.
29/03/2019: SWT op 59 jaar
 
De sectorale cao’s voor arbeiders, bedienden en kaderleden met betrekking tot de toegang tot het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) voor werknemers van 59 jaar met een zwaar beroep en 35 jaar loopbaan werden retroactief verlengd van 1 januari tot 30 juni 2019. Momenteel is enkel SWT zwaar beroep mits 35 jaar loopbaan verlengd.
 
Voor de toegang tot de andere bijzondere stelsels van SWT (zeer lange loopbaan, zwaar beroep 33 jaar en ernstige lichamelijke problemen) moeten er eerst kader-cao’s van de Nationale Arbeidsraad worden gesloten vooraleer de sector hierover afspraken kan maken.
12/07/2017: Sociale partners en Vlaamse Regering sluiten akkoord over opleidingen werknemers
De Vlaamse Regering en de Vlaamse sociale partners hebben een akkoord bereikt over de hervorming van de opleidingsinstrumenten voor werknemers. Met de hervorming moeten werknemers zich meer en beter kunnen ontwikkelen en voorbereiden op de toekomst.
31/08/2016: Definitie zware beroepen. Regering moet de nodige financiering vinden.
Op 30/8 kwamen de sociale partners bijeen binnen het Nationaal Pensioencomité. Ze hebben een tussentijds verslag van de besprekingen rond zware beroepen goedgekeurd. Het verslag wordt doorgegeven aan de regering. Het is nu haar verantwoordelijkheid om een budget vrij te maken.

ACV haalt vlot absolute meerderheid in Vlaanderen en Wallonië
Het  ACV is zeer tevreden met de resultaten van de sociale verkiezingen die  een ruime absolute meerderheid voor het ACV opleveren. Het ACV haalt  maar liefst 55,85% van de zetels voor de ondernemingsraad (OR) en 57,97%  van de zetels voor het Comité Preventie en Bescherming op het Werk  (CPBW). Het ACV behaalt de absolute meerderheid in Vlaanderen en  Wallonië. In Brussel is het ACV ook veruit de grootste bond, maar blijft  de absolute meerderheid net buiten handbereik. Het ACV is zowel in de  profit als in de non profit de grootste vakbond. Zowel bij arbeiders,  bedienden, jongeren en kaders is het ACV de meest representatieve  vakbond.
Arbeiders- en bediendencentrales van ACV klaar voor de toekomst
De  voorzitters van de  centrales  ACV-Voeding en Diensten, ACV  Bouw-Industrie & Energie,  ACV-CSC METEA, ACV-Transcom, CNE en  LBC-NVK hebben een protocol afgesloten om samen een nieuw  organisatiemodel uit te werken. Over de statuten van arbeiders,  bedienden, kaderleden en contractuelen heen en over de verschillende  sectoren van de privésector, zal men de bevoegdheidsverdeling tussen de  ACV-centrales hertekenen tegen eind 2019.
>> Persbericht ACV - 29/07/2016
Salondag kappers: 30 september 2016
Over gans het land trokken ploegen van het ACV BIE op pad om tijdens de salondag 2016, zoveel mogelijk kapperszaken een bezoekje te brengen. De salondag 2016 was succesvol en de ploegen werden overal zeer positief ontvangen, de reacties van de werknemers waren zeer positief!
31/08/2016: Definitie zware beroepen. Regering moet de nodige financiering vinden.
Op 30/8 kwamen de sociale partners bijeen binnen het Nationaal Pensioencomité. Ze hebben een tussentijds verslag van de besprekingen rond zware beroepen goedgekeurd. Het verslag wordt doorgegeven aan de regering. Het is nu haar verantwoordelijkheid om een budget vrij te maken.

Salondag kappers: 30 september 2016
Op 30 september zullen ploegen van ACV BIE, na 2-jaarlijkse traditie, heel wat kapperssalons bezoeken over gans België. Ook in ons beroepsverbond Mechelen-stad, Bornem-Puurs en Heist-op-den-Berg zullen kapperszaken een bezoekje krijgen van het ACV. De werknemers ontvangen dan een pakketje met informatie aangaande de loon-en arbeidsvoorwaarden, als ook een kleine attentie. Bij elke salondag vestigen wij als ACV de aandacht op een veiligheids of gezondheidsrisico binnen de de sector of het kappersberoep.

Op 30/09/2016 vestigen wij de aandacht op het dragen van beschermingshandschoenen bij het kleuren van de haren of het werken met andere chemische/schadelijke producten.

Patrick Vandenberghe wordt de nieuwe voorzitter van ACVBIE
Op 25 juni heeft de Algemene Raad Patrick Vandenberghe aangeduid als nieuwe voorzitter van ACV bouw - industrie & energie (ACVBIE). De interne raadpleging toonde aan dat zijn aanstelling unaniem werd ondersteund.
Op 1 januari 2017 zal hij Stefaan Vanthourenhout opvolgen die met pensioen gaat na een carrière van 40 jaar bij ACVBIE, waarvan 5 jaar als voorzitter.
Patrick Vandenberghe is sinds 1990 actief binnen het ACV. In 2008 trad hij toe tot de leiding van ACVBIE. Hij zal de werking van de centrale ACVBIE ongetwijfeld met overtuiging, passie en gedrevenheid verderzetten.

22/11/2015: ACV BIE hoofdzetel in Europse wijk te Brussel gesloten, personeel kan best thuis werken!
Door het dreigingsniveau 4 voor Brussel en de zeer grote kans op een aanslag, heeft de leiding van ACV BIE beslist om haar hoofdzetel te sluiten! Op dit ogenblik heerst er grote chaos in Brussel en werd een wijk volkomen afgesloten. Alle communicatie is zondagavond stilgevallen wat kan duiden dat men de gezochten terroristen op het spoor is! De situatie zal nu dagelijks moeten opgevolgd worden. Hopende dat de situatie snel weer kan normaliseren, want Brussel lijkt een bezette stad!

27/10/2015: Info-avond tijdskrediet op 13/11/2015
Op vrijdag 13 november 2015 organiseert het ACV Reet een info-avond om 20 uur in het gildenhuis te Reet. U verneemt er alles over tijdkrediet, landingsbanen en de thematische verloven. Gratis voor alle ACV-leden. 
>> Meer info (pamflet)
14/11/2015: Statutair Congres ACV BIE 
Op 20 en 21 november 2015 gaat het 4-jaarlijks congres door van ACV BIE in Houffalize. Op deze 2 dagen zullen honderden militanten en personeelsleden de syndicale krijtlijnen uittekenen voor de komende jaren. Door middel van aangepaste statuten, nieuwe krachtlijnen zal ACV BIE zich klaarmaken voor de volgende jaren. Op dit statutair congres zal de evaluatie van de fusie uit 2010 ook worden afgerond.  Ook heel wat buitenlandse delegaties van over heel de wereld zullen speciaal afreizen voor dit congres. 


16/10/2015: Ontwerpakkoord aanvullende pensioenen en andere dossiers onder voorwaarde gunstig beoordeeld
ACV, ABVV en ACLVB hebben het ontwerpakkoord met betrekking tot de aanvullende pensioenen en andere dossiers onder voorwaarde gunstig beoordeeld. Na lange onderhandelingen werd hierover woensdagavond een akkoord bereikt met de werkgevers. Het gemeenschappelijk vakbondsfront verwacht namelijk van de regering dat zij het resultaat van het sociaal overleg in zijn totaliteit respecteert. 
15/10/2015: UPDATE: Proficos uit Heist ontslaat 100 personeelsleden
Op een bijzondere ondernemingsraad bij Proficos uit Heist O/D Berg werd door de directie en een gerechtsmandataris een gedeeltelijke overname toegelicht. Het bedrijf wordt overgenomen door Airopack (Airolux) of de beheerder achter deze groep die het gedeelte van Proficos zal overnemen onder de naam Airosolution.
Van de 150 personeelsleden worden er dus 100 werknemers ontslagen, 39 arbeiders en 12 bedienden mogen blijven. Toevallig worden ook alle vakbondsafgevaardigden ontslagen. Op 28/9 om 9 uur is het dossier voorgekomen op de rechtbank van koophandel, onmiddellijk gevolgd door de homologatie volgen. Op 1/10 werd het faillisement van Proficos uitgesproken en werd door de rechtbank onmiddellijk een curator aangesteld. De curator heeft ondertussen de ontslagbrieven en C4 verzonden. 
Ondertussen werden door het ACV de meeste schuldvorderingen opgemaakt. Ook de werkloosheidsdossiers werden opgemaakt. Het nieuwe bedrijf heeft ondertussen verschillende ontslagen werknemers opnieuw via een uitzendcontract laten terug komen werken. Dit vinden vele ontslagen werknemers een heuse schande!
07/10/2015: Betoging 7 oktober 2015 te Brussel een succes!
Zo'n 100.000 deelnemers volgens de vakbonden (80.000 volgens de politie) kwamen op straat om te betogen tegen 1 jaar besparingsbeleid. ACV-voorzitter Marc Leemans voelde zich gesterkt door de grote opkomst en vertelde aan de krant de Standaard: "We hebben de voorbije maanden al heel wat kunnen realiseren, bijsturen en afvijlen. En dat kan je alleen maar doen met de steun van zo'n grote achterban". De vakbonden verzetten zich met deze betoging tegen het "onverteerbare" regeerakkoord dat vorig jaar door de regering-Michel werd afgesloten. Ofwel "met kruimels vul je geen brooddoos".
ACV BIE haalt gelijk bij grondwettelijk hof! Klik hier!
02/10/2015: Wereldactiedag Holcim - Lafarge
Respect voor de rechten en de gezondheid van werknemers!
Lafarge-Holcim heeft zich geëngageerd om “veilige, gezonde en inclusieve arbeidsplaatsen” te garanderen. Dit neemt echter niet weg dat meer dan 300 mensen in de voorbije vier jaar zijn gestorven terwijl ze voor Lafarge en Holcim werkten.
Op 7 oktober, ter gelegenheid van de Werelddag voor waardig werk, vragen werknemers en werkneemsters over heel de wereld om een einde te maken aan precaire tewerkstelling.

04/09/2015: Nationale betoging te Brussel op 7 oktober 2015

>>Pamflet ACV (met vervoersafspraken)
Vraag het aan het ACV ?
25/09/2015: Ernstig ongeval bij Prayon
Op het chemie bedrijf Prayon te Puurs/Ruisbroek is een zwaar ongeval gebeurd op vrijdag 25/9. Een 4 arbeiders zouden zwavelzuur over zich heen hebben gekregen. Wat er precies is misgelopen zal nu moeten worden onderzocht, maar veiligheid is een probleem binnen de onderneming. De directie maakte ondertussen bekend heel wat te investeren op gebied van veiligheid en hoopt naar de toekomst nog forser te kunnen investeren in het moderniseren van de fabriek.
24/07/2015: De tax-shift van regering Michel I werd tax-miss(er)
Met een shift binnen de portemonnee van de gewone mensen ontziet Michel I voor de zoveelste maal de portefeuilles van vermogenden. Grote winnaars van deze tax-miss(er) zijn de werkgevers en vermogenden. Werkgevers krijgen nog maar eens lastenverlaging geserveerd, zonder enige voorwaarde van jobcreatie. Vermogenden ontsnappen opnieuw aan een proportionele en solidaire bijdrage. Deze coalitie mist een grote kans inzake rechtvaardige fiscaliteit. Deze liberale tax-shift is een grote sociale tax-miss(er).
15/07/2015: Militantendag in Walibi op 26 september 2015
Ter gelegenheid van de  militantenfamiliedag nodigen ACVBIE en Vayamundo graag de militanten  van ACVBIE uit in Walibi op zaterdag 26 september 2015. Deze uitnodiging is uitsluitend bestemd voor militanten van ACVBIE.
De inschrijving worden afgesloten op 10 september.
NOTE: Om deel te nemen aan dit evenement moet je het online inschrijvingsformulier invullen.
Wij raden u aan om zo snel mogelijk in te schrijven, de plaatsen zijn beperkt!
24/06/2015: Meer dan 5000 betogers tegen sociale dumping en uitbuiting!

25/06/2015: Axalta Coating schrapt 68 banen in Mechelen
                
            
                
            
                    
De verfproducent uit Mechelen maakte, donderdag 25/6, op een bijzondere OR bekend dat er binnen een termijn van 9 maanden 68 banen zullen sneuvelen. De 68 banen zijn allemaal bedienden en verbonden aan het kleurenlabo.

30/06/2015: Ontwerpakkoord bereikt bij VINK in Heist O/D Berg
Op 30/6/2015 bereikten vakbonden van arbeiders en bedienden, een ontwerpakkoord tot CAO 2015-2017, met de directie van VINK. Het ontwerp zal nu worden voorgelegd aan het personeel. 
30/06/2015: Te warm om te werken
Mag je thuisblijven van je werk als een hittegolf het land overspoelt? Nee, maar je werkgever moet wel voorzorgen nemen. Werkgevers moeten zich voorbereiden op warmte en niet wachten tot de eerste hittegolf het land bereikt Hopelijk is jouw werkgever klaar voor de komende hittegolf...
23/06/2015: Akkoord gesloten bij Kemisol in Heist O/D Berg
De vakbonden en directie hebben op Kemisol uit Heist O/D Berg een akkoord gesloten voor 2015-2016. Het akkoord voorziet een opslag van 0,15 € per uur vanaf 1/1/2016. Daarenboven zal de maaltijdcheques worden opgetrokken van 6,70 € per gewerkte dag naar 8 euro. Ook de ploegentoeslag zal worden aangepast met 0,5%
30/03/2015: Syndicale premie Chemie
Attesten syndicale premie voor de scheikunde zijn door het fonds van bestaanszekerheid verzonden naar alle arbeiders die in 2014 tewerkstelling hadden binnen paritair comité 116. Breng uw attest zo snel als mogelijk binnen bij het ACV of geef het aan één van onze afgevaardigden.  
Vanaf 30 april 2015 zal de eerste betaling gebeuren van 110 euro.  Op 1/10/2015 zal nog 25 euro worden betaald. De premie heeft dus een totale waarde van 135 euro

    
            
                             
                    
                
17/04/2015: Uitbetaling vakantiegeld 2015 bouw
            
                
            
                
Op 23 juni 2015 wordt het vakantiegeld uitbetaald aan de bouwvakkers. Dit gebeurt enkel nog via overschrijving. Daarom vraagt het Vakantiefonds van de Bouw aan alle arbeiders die hun rekening nog niet hebben doorgegeven om dit nu te doen! zonder een rekeningnummer kan het Fonds het vakantiegeld niet uitbetalen.
Je kunt jouw rekeningnummer op twee manieren doorgeven:


  • Via www.socialsecurity.be : klik vervolgens op Burger/Mijn vakantierekening (bij online diensten)/ het dossier consulteren. Je moet je wel registreren met je identiteitskaart of token.
  • Via het nieuwe officiële formulier: dit formulier kan je aanvragen via info@vakantiefondsbouw.be of via telefoon: 02/529 80 11.

NOTE: Het formulier moet je wel voor 31/5/2015 opsturen per post naar het Vakantiefonds - Poincarélaan 78 te 1060 Brussel.

ACV-groenschrift de industrie een toekomst geven

Aanzetten voor een vernieuwd industriebeleid
De industrie kampt met een verkeerde beeldvorming en imago. Vraag aan een kind om een fabriek te tekenen en wat krijg je? Juist, ja. Een gebouw met een schoorsteen ernaast, waaruit dikke slierten zwarte rook te voorschijn komen. Maar was enkel maar de beeldvorming een probleem… De werkgelegenheid in de industrie daalde van 29,6% in 1990 naar 16,9% in 2012. En de crisis versnelde deze evolutie. Tussen 2008 en 2013 gingen nog eens 47.750 industriejobs verloren. De teloorgang van de Vlaamse industrie is dus zonder meer dramatisch te noemen.
Als we het tij willen keren, zullen we ons industrieel model fundamenteel moeten herdenken. Het debat over de toekomst van de industrie mogen en willen we niet alleen overlaten aan de captains of industry. Daarom lanceren we dit ACV-groenschrift , met tal van concrete aanbevelingen waarmee de (volgende) Vlaamse Regering aan de slag kan om een nieuw industriebeleid te voeren. Het groenschrift is het resultaat van een lerend netwerk met de vijf ACV-industriecentrales.
Verontwaardiging over en solidariteit met de vele menselijke drama’s bij de bruuske sluitingen van grote industriële ondernemingen en industriële kmo’s was onze drijfveer om dit lerend netwerk, gevoed door inspiratiemomenten met externe deskundigen, op te starten. De term ‘schrift’ is doelbewust gekozen, het zijn ‘eerste ideeën’ waarmee we willen inspireren en uitnodigen tot dialoog en debat.

Nog oudere artikels (archief deel 4)

ACV BIE Mechelen
Onder Den Toren 4 A
B2800 - Mechelen
015/71 85 30      


Terug naar de inhoud