Kandidatenformulier SV 2020 - ACV BIE Mechelen

ACV BIE Mechelen
Ga naar de inhoud

Kandidatenformulier SV 2020

Bibliotheek
kandidaatstelling Sociale Verkiezingen 2020

Ondernemingsraad (OR)
Comité preventie en bescherming (CPB)
Syndicale delegatie (SD)
OR en CPB
OR/CPB en SD

 Arbeiders
 Bedienden
 Jongeren (-25 jaar)
 Kaderleden


Als ACV-kandidaat bij de sociale verkiezingen waarborgt het ACV mij: - Het recht op vorming met betrekking tot mijn mandaat - Informatie en documentatie over relevante wetgeving en bevoegdheden - Ondersteuning en begeleiding van de syndicale kernwerking door de vakbondssecretaris - Inspraak bij het tot stand komen en onderhandelen van cao’s - Inspraak en medebeslissingsrecht over de standpunten van het ACV - Grondige kennismaking met de bestaande acv-dienstverlening en procedures - Recht op bescherming, deskundige ondersteuning en rechtsbijstand bij de mandaat uitoefening Als ACV-kandidaat bij de sociale verkiezingen engageer ik mij om: - Open te staan voor klachten en bekommernissen van collega’s en beschikbaar te zijn om hen te verdedigen, voor dienstverlening of informatieverspreiding - Als actief ACV-lid mee te werken aan de besluitvorming binnen het ACV en daarin te vertolken wat bij leden en werknemers leeft - Lid te zijn en te blijven van het ACV door regelmatige bijdragebetaling - De basiswaarden en standpunten van het ACV mee te onderschrijven en te ondersteunen - De basisvorming van het ACV rond mijn mandaat te volgen - Loyaal mee te werken aan democratisch besliste acties en standpunten van mijn ACV-werking - Niet mee te werken met groepen van extreemrechts of met groepen die racistische of discriminerende uitspraken doen of als dusdanig handelen. Dit is een voorlopige kandidatuur. De betrokken ACV-vakbondssecretaris zal je contacteren voor de vervolgprocedure.
ACV BIE Mechelen
Onder Den Toren 4 A
B2800 - Mechelen
015/71 85 30      


Terug naar de inhoud