Archief - ACV BIE Mechelen

ACV BIE Mechelen
Ga naar de inhoud

Archief

Bibliotheek
Klik hier voor ACV pamflet "De alternatieven"
Meer dan 60.000 betogers in Brussel op 24 mei 2016
EK voetbalkalender 2016
            
                    
Bekijk hier het speelschema EK  2016 dat gespeeld wordt in Frankrijk. Het volledige programma, schema,  alle data en tijden staan op deze kalender.
Europese conferentie over sociale dumping in de bouwsector
De situatie in de bouwsector in Europa is  tragisch. Sinds enkele jaren worden vele EU-landen getroffen door een  verschrikkelijke sociale dumping.
Reeds  lange tijd strijdt ACV bouw - industrie & energie tegen deze plaag  en daarom organiseerde ze op 17 en 18 mei in Brussel een tweedaagse  Europese conferentie over sociale dumping in de bouwsector. 14 Roemeense  bouwvakkers getuigden er over een nieuw geval van uitbuiting in  Antwerpen.
28/04/2016: ACV BIE voert actie aan bouwwerf Sint-Maarten te Mechelen onder "ze zijn zo goedkoop meneer"
Op 28 april heeft het ACV BIE actie gevoerd aan de werf van het Sint-Maarten ziekenhuis te Mechelen. Deze werf wordt ondermeer door heel wat werknemers uit Polen gebouwd met het statuut van "schijnzelfstandige". Dit vormt valse concurrentie voor onze Belgische bouwvakkers. ACV BIE kreeg op deze werf het hoog bezoek van Vice-Premier en Minister van werk Kris Peeters. De Minister nam nota van de bezorgdheden van het ACV.
18/05/16: Verzoeningsvoorstel bereikt bij DuPont
Op 18 mei 2016 ging de verzoening door op de FOD Arbeid te Brussel voor DuPont. Wat op de onderneming niet mogelijk bleek werd in de verzoening wel ingevuld. Ondertussen werd het verzoeningsvoorstel zeer nipt goedgekeurd.

14 Roemenen voeren actie op de stoep voor de werkgever! Het brengt normaals pijnlijk de fraude in de bouwsector naar de oppervlakte!
17/05/16: Beter inzetten op automatische toekenning vaderschapsverlof
Politici die het echt goed menen met jonge gezinnen zetten beter in op de automatische toekenning van vaderschapsverlof van tien dagen.  In plaats van knabbelen aan de 15 weken moederschapsrust waarmee België al ver onder het Europees gemiddelde van 23 weken zit.
20/04/2016: 28 april: werelddag gezond en veilig werk
28 april is de Werelddag voor veilig en gezond werk. Dit jaar staat deze dag volledig in het teken van alle werknemers die ziek werden als gevolg van een blootstelling aan kankerverwekkende en gevaarlijke stoffen. De cijfers zijn dramatisch.
  • Jaarlijks sterven er in Europa meer dan 100.000 werknemers door een beroepskanker.
  • 53% van alle werkgerelateerde sterfgevallen is het gevolg van kanker.
  • Volgens de laatste schattingen ligt dat cijfer voor België tussen de 2.600 en 5.500
  • 50 kankerverwekkende stoffen veroorzaken meer dan 80% van alle blootstelling op het werk
Het ACV maakt zich zorgen over de bescherming van werknemers tegen de blootstelling aan kankerverwekkende en andere gevaarlijke stoffen op de arbeidsplaats.
28/04/2016: 28 april: werelddag gezond en veilig werk - ACV CAPSUGEL doet mee!
28 april is de Werelddag voor veilig en gezond werk. De arbeiders van Capsugel hebben op 28/04 aan de poorten van Capsugel flyers uitgedeeld om de werknemers te sensibiliseren voor het feit dat nog steeds jammerlijk genoeg veel arbeidsongevallen gebeuren, zelfs met dodelijke afloop. Daarom wil het ACV jaarlijks op deze Internationale dag voor veilig & gezond werk de werknemers informeren.
ACV geeft met een geslaagde startdag op 22 april 2016 de echte aftrap voor Sociale Verkiezingen 2016 in Mechelen!
02/03/2016:  Tien basisrechten voor werkzoekenden
Heel veel mensen zijn vandaag op zoek naar (ander) werk. Daarbij komen ze niet alleen met de potentiële werkgevers in contact, maar ook met de VDAB, de RVA, uitzend- en outplacementkantoren, wervings- en selectiebureaus, gespecialiseerde begeleidingsdiensten... Het is belangrijk dat werkzoekenden tijdens die contacten kunnen terugvallen op duidelijke rechten. Het ACV stelt daarom vandaag tijdens het event ‘Gezocht: rechten voor werkzoekenden’ een handvest van de werkzoekende voor. Met tien concrete basisrechten voor werkzoekenden. Het ACV start nu een campagne om deze rechten om te zetten in wetgeving. 
Formulieren & Duplicaten
Wil je weten welke ACV-secretaris verantwoordelijk is voor je bedrijf?
Rerum Novarum op 5 mei 2016
02/04/2016: ACV Heist op den Berg verhuist naar en nieuwe locatie
Op vrijdag 22/04 verhuist ACV Heist-op-den-Berg naar een nieuw kantoor in de ‘Zwanengemeente’. Vanaf maandag 25 april 2016 kunnen de ACV-leden terecht in het nieuwe dienstencentrum, gelegen aan de Cederstraat 18A te Heist-op-den-Berg.

28/04/2016: 28 april: werelddag gezond en veilig werk - ACV CAPSUGEL doet mee!
28 april is de Werelddag voor veilig en gezond werk. De arbeiders van Capsugel hebben op 28/04 aan de poorten van Capsugel flyers uitgedeeld om de werknemers te sensibiliseren voor het feit dat nog steeds jammerlijk genoeg veel arbeidsongevallen gebeuren, zelfs met dodelijke afloop. Daarom wil het ACV jaarlijks op deze Internationale dag voor veilig & gezond werk de werknemers informeren.
22/03/2016:  Steunbetuiging slachtoffers 22/3
We hoopten dat dit nooit zou gebeuren. Dat niemand slachtoffer zou worden van barbaarse moorden op de metro en in de luchthaven. Maar het is gebeurd. En hoe moeilijk het op dit moment ook is om de aanslagen te plaatsen, hoe geschokt we ook zijn, zwijgen is vandaag voor niemand een optie. We zijn het aan onszelf verplicht om in de krachtigste bewoordingen afstand te nemen van dergelijke laffe terroristische daden. We leven mee met de nabestaanden van de onschuldige slachtoffers, mensen die gewoon hun best deden om iets te maken van hun leven en dat van mensen rondom hen. Het is vandaag nodig dat iedereen, landen, individuen en organisaties, dit geweld krachtig veroordeelt en zijn geloof in democratische en menselijke waarden bevestigt. Niet alleen in woorden, maar ook in daden en via acties die verenigen.
22/03/2016:  Akkoord bereikt bij Capsugel over correcte betaling ploegentoeslag bij ADV dagen
Een vorige ontwerpakkoord werd zeer nipt goedgekeurd, maar veroorzaakte zoveel commotie in het bedrijf dat de hele zaak opnieuw werd besproken. uiteindelijk bereikten vakbonden en directie een akkoord over een verhoogde ploegentoeslag bij de opname van AD-dagen. Het ontwerp werd ondertussen met 76,1% goedgekeurd.
11/03/2016:  Europa houdt de kappers voor de gek!
Een internationale vakbondscampagne hekelt de methodes die door de Europese Commissie worden gebruikt om belangrijke sociale regels tegen te houden. Hierdoor is het bijvoorbeeld onmogelijk om een akkoord van cruciaal belang te sluiten dat de gezondheid en de veiligheid van duizenden kappers en kapsters ten goede komt.
Voor meer informatie, surf naar de site van de campagne www.notbetter.eu en ondersteun deze campagne door de petitie te ondertekenen.
BRUSSEL 20/04/2016 - 8000 deelnemers!
16/03/2016:  Omkadering stakingsrecht mag niet betekenen dat het recht op collectieve actie in vraag wordt gesteld
De sociale gesprekspartners zijn er niet in geslaagd een akkoord te sluiten dat het Herenakkoord uit 2002 vervolledigt en een nieuw kader voor de collectieve actie beoogt. Het Herenakkoord van 2002 blijft onverkort van toepassing. We zullen erop toezien dat dit akkoord wordt gerespecteerd, ook door de werkgevers. De vakbonden benadrukken dat aan de actievrijheid en actiemiddelen niet mag worden geraakt, want sterke vakbonden zijn meer dan ooit nodig, om de welvaart te verdelen en ongelijkheid tegen te gaan.
BRUSSEL 20/04/2016
11/04/2016: Regering Michel geeft werknemers nieuwe slag in het gezicht
Na de harde ingrepen in hun (einde)loopbaan en de aanslag op hun  koopkracht krijgen werknemers opnieuw de volle laag. De regering Michel  koos van meet af voor rechtse en liberale recepten en ze wijkt daar ook  nu niet van af. Die liberale en rechtse recepten leggen alle lasten bij gewone mensen. De andere inkomensgroepen blijven ongezien wegkomen. Deze  regering doet de mensen langer werken, in moeilijker  werkomstandigheden, voor minder koopkracht en voor minder pensioen. En  geeft hun inspanning cadeau aan de werkgevers.
16/03/2016:  Hogere eindejaars- en syndicale premie voor uitzendkrachten
Mede dankzij inspanningen van het ACV is binnen de uitzendsector, na het akkoord over het afvoeren van de 48-urenregel, nu ook een akkoord afgesloten over een verhoging van de eindejaarspremie en de syndicale premie. Dankzij dit akkoord bedraagt de eindejaarspremie voortaan 8,33 % van het verdiende jaarloon, ofwel een volledige dertiende maand voor uitzendkrachten die een volledig jaar gewerkt hebben. Daarnaast komen uitzendkrachten die lange dagen maken sneller in aanmerking voor het recht op de eindejaarspremie.
23/02/2016:  Vanaf oktober altijd contract voor aanvang uitzendopdracht
De Nationale Arbeidsraad geeft een unaniem advies om de wet op de uitzendarbeid aan te passen. Met dit advies behoort de 48-urenregel, die toelaat dat contracten na het aanvangen van de prestaties werden getekend, tot het verleden. Uitzendkrachten kunnen binnenkort ook elektronisch contracten tekenen.    
02/03/2016:  Tien basisrechten voor werkzoekenden
Heel veel mensen zijn vandaag op zoek naar (ander) werk. Daarbij komen ze niet alleen met de potentiële werkgevers in contact, maar ook met de VDAB, de RVA, uitzend- en outplacementkantoren, wervings- en selectiebureaus, gespecialiseerde begeleidingsdiensten... Het is belangrijk dat werkzoekenden tijdens die contacten kunnen terugvallen op duidelijke rechten. Het ACV stelt daarom vandaag tijdens het event ‘Gezocht: rechten voor werkzoekenden’ een handvest van de werkzoekende voor. Met tien concrete basisrechten voor werkzoekenden. Het ACV start nu een campagne om deze rechten om te zetten in wetgeving. 
28/02/2016:  Pensioenen: geen enkele sociale correctie
                
Minister Bacquelaine pakte uit met zijn lang aangekondigde sociale  correctie voor pensioenen ter compensatie voor indexsprong en hogere BTW  en accijnzen. Hij kwam uiteindelijk met een schamele 0,7% op de  proppen. Bovendien enkel voor werknemers en zelfstandigen met een  minimumpensioen én met 45 jaar loopbaan. Een gepensioneerde  alleenstaande met een minimumpensioen (1.145,80 euro) krijgt zo een  ‘correctie’ van 8 euro/maand. Of een kwartje per dag. Terwijl deze  gepensioneerde uitsluitend door de indexsprong al ruim 23 euro/maand  inlevert. Met bovenop nog eens een niet-indexering van de  belastingschalen gedurende vier jaar. En bovenop  andere hogere  facturen, gaande van hogere accijnzen tot hogere BTW op onder andere  elektriciteit. En met in Vlaanderen zelfs de totaal onrechtvaardige en  loodzware Turteltaks.
25/02/2016:  UPDATE: CAO-onderhandelingen bij DuPont Mechelen eindigen zonder ontwerpakkoord, patronaal voorstel verworpen met 89%.
De ultieme besprekingen om tot een akkoord te komen op 23/2 hebben niet mogen resulteren in een ontwerpakkoord. Het maximaal pakket van het management bleek een volledige lege doos met enkel een minimale enveloppe voor koopkracht. De maaltijdcheques zouden van 7 naar 8 euro gaan per gewerkte dag, maar dit slechts met ingang vanaf 1/6/2016. Het uurloon zou slechts stijgen met 0,15 euro per uur en dit in twee tijdstippen. Het patronaal voorstel werd nu door de arbeiders met 89% verworpen. De werkgever vroeg nu om een verzoeningvergadering op het ministerie, deze zal plaatsvinden op 20/4 (namiddag).
25/02/2016:  Vakbonden naar Grondwettelijk Hof tegen optrekking pensioenleeftijd
De vakbonden willen dat het Grondwettelijk Hof de verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd vernietigd. Volgens ACV, ABVV en ACLVB  zijn deze wettelijke ingrepen strijdig met diverse grondwettelijke rechten. De vakbonden eisen een serieuze en globale aanpak van de pensioendiscussie, waarbij rekening gehouden wordt met de realiteit en met een goede sociale bescherming als uitgangspunt. De bonden willen een pensioenleeftijd die haalbaar is, waardige pensioenen voor iedereen en een bijkomende financiering van de sociale zekerheid. 
08/02/2016:  Demografiefonds in de chemie van start!
Sector zet de toon in maatschappelijk debat over duurzame loopbanen
Met de oprichting van een Demografiefonds, een primeur voor ons land, gaat de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences concrete projecten financieren om in het kader van de demografische uitdagingen en de gevolgen van het verlengen van de loopbaan, de werkbaarheid in de sector te behouden en te verbeteren.
28/01/2016:  Akkoord in de houtnijverheid
Na goedkeuring door het vakgroepcongres, werd op 28 januari 2016 de sectorale protocolakkoorden 2015-2016 in de houtnijverheid getekend. Hierna vindt u onze nieuwsbrieven met de belangrijkste punten van deze protocolakkoorden :


07/01/2015: DuPont Mechelen ontslaat (opnieuw) 19 bedienden.
Op een bijzondere OR van 6/1/2016 werd kennis genomen van de verwachte reorganisatie bij DuPont. Voor Mechelen zouden 2 bedienden en 17 kaderleden moeten vertrekken. Deze medewerkers in specifieke functies moesten onmiddellijk vertrekken.  
28/02/2016:  Pensioenen: geen enkele sociale correctie
Minister Bacquelaine pakte uit met zijn lang aangekondigde sociale correctie voor pensioenen ter compensatie voor indexsprong en hogere BTW en accijnzen. Hij kwam uiteindelijk met een schamele 0,7% op de proppen. Bovendien enkel voor werknemers en zelfstandigen met een minimumpensioen én met 45 jaar loopbaan. Een gepensioneerde alleenstaande met een minimumpensioen (1.145,80 euro) krijgt zo een ‘correctie’ van 8 euro/maand. Of een kwartje per dag. Terwijl deze gepensioneerde uitsluitend door de indexsprong al ruim 23 euro/maand inlevert. Met bovenop nog eens een niet-indexering van de belastingschalen gedurende vier jaar. En bovenop  andere hogere facturen, gaande van hogere accijnzen tot hogere BTW op onder andere elektriciteit. En met in Vlaanderen zelfs de totaal onrechtvaardige en loodzware Turteltaks. 
21/01/2016: UPDATE: Ontwerpakkoord gesloten en goedgekeurd bij MSD te Heist
Na de verzoening van gisteren heeft de directie van MSD de boodschap begrepen dat ze beter constructieve onderhandelingen kan voeren met de vakbonden. De onderhandelingen om te komen tot een nieuwe CAO 2016-2017 verliepen constructief en respectvol. Het bereikte ontwerpakkoord werd ondertussen voorgelegd aan de arbeiders en goedgekeurd met 76%

20/01/2016: Verzoening te Brussel voor MSD met positief resultaat
Het ACV was tot de conclussie gekomen dat de arbeiders hun shiftvergoeding niet correct werd betaald door MSD. Het gaat hier over de perekwatie van de shiftvergoeding bij opnamen van ADV-dagen en feestdagen. De directie wees de ACV eis af, daarom vroeg het ACV om een sociaal bemiddelaar. Het verzoeningsbureau kon vandaag, 20/01/2016, alleen maar vaststellen dat het ACV een punt had. Uiteindelijk ging de werkgever akkoord om de vroege/late van 10% naar 10,217% op te trekken, de nacht van 31% naar 31,673% en ook de weekendploeg zal evenredig worden aangepast. We kregen dus over de ganse lijn gelijk als ACV. Alle ploegarbeiders zullen vanaf 1/1/2016 een correcte betaling verkrijgen en een stijging van de ploegentoeslag en dit alles staat los van de CAO-besprekingen die ondertussen gaande zijn!

20/02/2016:  Jaarverslag Nationale Bank bewijst: 58% van de taks shift is niet afgedekt
ACV voorzitter Marc Leemans heeft zich onthouden van goedkeuring van het jaarverslag van de Nationale Bank. “Het onevenwichtige regeringsbeleid, met onder andere de indexsprong, het brutale eindeloopbaanbeleid, te zware en onevenwichtige besparingen, krijgt in dit jaarverslag nog te veel het voordeel van de twijfel”, stelt de ACV voorzitter. "Het jaarverslag van de Nationale Bank is bovendien scherp voor de mislukte tax shift" aldus Leemans.
11/01/2016: Fiscale rechtvaardigheid opnieuw op tafel
N-VA voorzitter Bart De Wever raakte vandaag in nauwe schoentjes. Met een nieuwe aanval op de vakbonden - en in één beweging ook de mutualiteiten - wil N-VA alleen maar de aandacht afleiden van de olifant in de kamer. Nadat de ene na de andere factuur, zowel op regionaal als federaal niveau, is doorgeschoven naar werknemers (nu al de zwaarst belaste groep), gepensioneerden, zieken en werklozen, nadat peanuts werden gevraagd van de vermogenden en massa's geld op de meest ondoelmatige manier werden doorgesluisd naar de bedrijven, komt onherroepelijk de roep naar fiscale rechtvaardigheid opnieuw op tafel.
Avond rond Burn-out ! Klik hier!
23/12/2015: Nu debat over alle componenten concurrentiepositie
In 2016 is de loonkloof tussen België en zijn buurlanden weggewerkt. België zal zelfs een loonvoorsprong hebben ten opzichte van zijn belangrijkste handelspartners. Tegen eind 2016 voorspelt de CRB een positieve loonkloof van 0.3% voor België. Deze cijfers sterken het ACV in zijn overtuiging dat een indexsprong nutteloos was. Het ACV wil nu ook opnieuw een debat op gang brengen over alle componenten van de concurrentiepositie. Deze is immers van veel meer afhankelijk dan enkel de loonontwikkeling.
23/12/2015: Akkoord Gas & Elektriciteitssector getekend
Het protocolakkoord zorgt o.a. voor een maximale invulling van de loonmarge die voorzien was in de wet van 28 april 2015. Na een evaluatie van het protocolakkoord en om er voor te zorgen dat de betaling van de verhoging en van de maaltijdcheques vanaf 1 januari 2016 wordt uitgevoerd, heeft ACVBIE besloten om niet langer te wachten en het protocol van akkoord te tekenen op 23 december 2015.

Download hier de newsflash van 4 december met de voornaamste punten uit dit protocolakkoord.
15/12/2015: 4 en 5 januari 2016 zijn werkdagen in de bouw!
Verschuiving van 3 rustdagen in 2016!
  • 4 januari 2016 naar 2 november 2016
  • 5 januari 2016 naar 3 november 2016
  • 22 december 2016 naar 4 november 2016
4 en 5 januari 2016 en 22 december 2016 worden dus als werkdagen beschouwd! (behalve in geval van tijdelijke werkloosheid)
15/12/2015: CAO-ontwerpakkoord bereikt bij Peleman Industries
Vakbonden en directie van Peleman Industries te Puurs hebben op dinsdag 15/12/2015 een ontwerp van CAO bereikt voor 2015-2017.
Het waren zeer moeilijke besprekingen, maar uiteindelijk werden digitale maaltijdcheques ingevoerd met een nominale waarde van 4,09 euro per gewerkte dag. De arbeiders en bedienden krijgen netto dus 3 euro opslag via de maaltijdcheques, zelf betalen zij de 1,09 euro per cheque. De arbeiders hebben het akkoord onmiddellijk goedgekeurd met 72,7%.
14/12/2015: UPDATE: CAO-ontwerpakkoord bereikt bij Artilat 
Vakbonden en directie van het "matrassenfabriek" van Nijlen zijn op maandag 14/12/2015 er toch ingeslaagd om een ontwerpakkoord te bereiken voor de arbeiders. Het uurloon zal stijgen met 0,25 € per uur vanaf 1/12/2015. Ook zal de maaltijdcheques worden verhoogd met 1 euro per gewerkte dag.
De arbeiders hebben dit ontwerp ondertussen goedgekeurd.
10/12/2015: Sociale partners akkoord over re-integratie langdurig zieken en over economische werkloosheid 
De regering vroeg aan de sociale partners advies over de re-integratie van langdurig zieken en over besparingen in de economische werkloosheid. Vakbonden en werkgevers bereikten hierover nu een evenwichtig akkoord. Ze lichtten dit akkoord toe aan de ministers De Block en Peeters. 
09/12/2015: Fusie tussen DuPont en Dow Chemicals bevestigd
De kogel is door de kerk, Dow Chemicals en DuPont fusioneren tot een nieuw groot chemieconcern. Deze mega fusie blijkt vooral ingegeven onderdruk van het grote kapitaal en de macht van de investeringsfondsen. Onmiddellijk in de zelfde adem spreekt men van een besparingsoperatie van 700 miljoen dollar. Welke gevolgen deze fusie en besparing heeft op België is nog onduidelijk. 

07/12/2015: Klimaatmars: "Alleen mensen kunnen het tij keren"
In Oostende hebben zo'n 10.000 demonstranten meegestapt in een klimaatmars. Ze droegen veelzeggende slogans met zich mee: "There is no planet B" of "Er is geen tijd, alleen prioriteit". 

29/11/2015: Eindejaarspremie en vakbondspremie 2015
Uitzendkracht? Dan heb je wellicht recht op een eindejaarspremie en een syndicale premie. Laat geen centen liggen. Het ACV betaalt aan alle leden-uitzendkrachten die voldoen aan de voorwaarden om de eindejaarspremie te ontvangen ook een vakbondspremie van 100 euro. Check de voorwaarden en de te volgen procedure.

21/11/2015: Statutair Congres ACV BIE 
Op 20 en 21 november 2015 heeft het congres plaatsgevonden van ACV BIE in Houffalize. Het congres mag meer als geslaagd worden beschouwd gezien ruim 600 militanten en personeel van ACV BIE actief hebben deelgenomen aan dit congres.
Ook heel wat buitenlandse vakbondsleiders kwamen afgezakt naar Houffalize. ACV BIE heeft zich klaargemaakt en haar beleid voor de komende 5 jaar opgesteld. De bijna 60 actiepunten werden grondig besproken en ter stemming gebracht. ACV BIE heeft een motie goedgekeurd om respect te hebben voor het stakingsrecht en tegen het misbruik van het kortgeding door de werkgevers.
25/11/2015: Sectoraal akkoord bouw 2015-2016 ondertekend
Op het paritair comité voor het bouwbedrijf van 19 november hebben de vakbonden en de werkgevers van de bouwsector een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst getekend voor 2015-2016.
Eindejaarspremies
Verlofkalender bouw 2016
ACV lijst nummer 3
02/12/2015: ACV met nummer 3 naar sociale verkiezingen
ACV trekt met lijstnummer 3 naar de sociale verkiezingen in mei 2016. Daar besliste een onschuldige kinderhand over. Over de resultaten van deze verkiezingen beslissen de werknemers in de ondernemingen. 

Werknemers kiezen dan hun vertegenwoordigers voor de ondernemingsraad en het comité preventie en bescherming op het werk.

26/11/2015: Mylene uit Heist O/D Berg ontslaat delegee ACV
Op een geniepige manier net voor de start van de procedure voor de volgende sociale verkiezingen 2016, ontslaat het cosmetica bedrijf Mylene uit Heist O/D Berg de enige delegee Johan Aerts. Dit is jammer genoeg traditie bij dit anti-vakbondsbedrijf. De werknemers die zich  kandidaat stellen voor een mandaat worden buiten gepest. Werknemers worden bang gemaakt en bedreigd. 
De directie is vooral met zich zelf bezig en hebben de lak aan werknemers. Dit is nu waar Mylene voor staat... "werknemersrechten daar heeft Mylene nog niks van gehoord!"
Anno 2015/2016 bestaan er jammer genoeg nog steeds werkgevers die de rechten van werknemers miskennen en werknemers zien als slaven. 
26/11/2015: CAO-besprekingen springen af bij MSD
Op 26/11 hebben vakbonden opnieuw besprekingen gevoerd met de directie van MSD in Heist O/D Berg. Helaas was het weer zover dat zij aan de werknemers vertellen dat MSD (lees Merck) zeer goede resultaten heeft neergezet. Merck doet het de laatste jaren financieel zeer goed, zoals alle farmaceutische bedrijven. Maar MSD directie wenst alleen zichzelf goed te bedelen, voor de arbeiders is er maar weinig mogelijk! 
Bij het laatste voorstel is er enkel een stijging van de maaltijdcheques over 2 jaar van 3,5 euro per gewerkte dag. Loonsopslag is dan onbespreekbaar en dus 0 €. 
De huidige regeling Anciënniteitspremie zou komen te vervallen en worden vervangen door een ander systeem waarbij de werkgever toegeeft te besparen. Dit zou dan dienen om de opslag in de MC mee te financieren! Je moet maar durven!!! 
De directie had geen mandaat meer om verder te onderhandelen! Vanaf 27/11 starten de toelichtingen aan het personeel!

>> Pamflet vakbonden - 26/11/2015
25/11/2015: UPDATE: Ontwerpakkoord Prayon bereikt en goedgekeurd met 89,5%.
Op 24/11 hebben de vakbonden en de directie van het chemiebedrijf Prayon uit Puurs opnieuw onderhandelingen gevoerd aangaande een nieuwe CAO 2015-2016. De directie had de vakbonden dringend bij elkaar geroepen om de besprekingen weer aan te vatten, gezien de prikacties enorme problemen veroorzaakte in het bedrijf.
Er werd een ontwerpakkoord bereikt met een koopkrachtstijging van 0,33 € per uur en de invoering van een 14de maand met als start op basis van 25 uren.
Tevens zal een nieuwe baremasysteem worden ingevoerd waarbij de arbeiders na een positieve evaluatie een groei kunnen verwerven in hun barema van maximum 1%.
Deze "groei in de barema" werd in een aparte stemming aangeboden en staat los van de eigenlijke CAO, gezien dit een orgelpunt is van een voorgaande CAO. De uitslag van dit referendum wees uit dat 82% akkoord ging met dit voorstel.
13/11/2015: Halt aan moderne slavernij in Qatar
Honderdduizenden arbeidsmigranten uit onder meer Nepal en India worden uitgebuit in Qatar. Zij staan in voor de bouw van de vele WK-stadions en infrastructuur. Qatar organiseert immers het WK 2022. Vakbonden, ACV incluis, hebben al meermaals geprotesteerd tegen de mensonwaardige omstandigheden van de bouwvakkers. Deze week raakte bekend dat de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) de arbeidsomstandigheden gaat onderzoeken. Bij een voor de VN-organisatie ongebruikelijke stemming besliste een meerderheid om een missie naar Qatar te sturen, zo meldt ondervoorzitter Luc Cortebeeck.
11/11/2015: 11-11-11-campagne: sociale bescherming voor iedereen
Rond 11 november trekken duizenden vrijwilligers de straat op voor de 11.11.11-campagne. Dit jaar supporteren de 11.11.11 vrijwilligers voor 'Sociale Bescherming Voor Iedereen'. ACV is één van de trekkers van deze campagne.
Neem alvast een kijkje op de website van 11.11.11.

10/11/2015: Aanval N-VA op betaald educatief verlof is zoveelste pestmaatregel
Met haar aanval op het betaald educatief verlof toont de N-VA nogmaals een totaal gebrek aan respect voor het sociaal overleg. Dankzij het betaald educatief verlof kunnen 50.000 Vlamingen een opleiding volgen. Dit recht verder inperken komt neer op een zoveelste pestmaatregel voor werknemers, en veegt de voeten aan het zonet gesloten Banenpact. 
30/11/2015: Symbolische actie aan poorten van MSD
Op 30/11 hebben vakbonden een symbolische actie gevoerd aan de poorten van MSD, om de directie duidelijk te maken dat het menens is en de werknemers een degelijk akkoord wensen. De actie was ook gericht aan de Europese directie van MSD/Merck. Vandaag kwam toevallig ook de Europese topman op bezoek in Heist. De boodschap is dus persoonlijk overgemaakt. De druk zal nu verder worden opgevoerd op de directie. Ondermeer overuren worden niet meer goedgekeurd tot er een akkoord op de plank ligt!  >> Website GVA - 30/11/2015      >> RTV Nieuws - 30/11/2015
ACV BIE Mechelen
Onder Den Toren 4 A
B2800 - Mechelen
015/71 85 30      


Terug naar de inhoud