ACV BIE Mechelen Kempen

ACV BIE Mechelen Kempen
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Welkom bij ACV bouw - industrie & energie Mechelen & Kempen

ACV bouw - industrie & energie is de grootste vakcentrale voor de arbeiders binnen het grote
ACV.
Op 5 juni 2010 ontstond de nieuwe centrale uit de fusie tussen ACV Energie Chemie en ACV Bouw & Industrie. De centrale heeft bijna 300.000 leden.

ACV BIE heeft in de zone Antwerpen (Provincie) 3 secretariaten

  • Antwerpen (Nationalestraat 111 te Antwerpen)
  • Kempen (Korte Begijnenstraat 20 te Turnhout)  
  • Mechelen (Onder Den Toren 4 A te Mechelen).

Het doel van deze website is om informatie te verstrekken aan onze leden en de werknemersgroep, specifiek voor het beroepsverbond Mechelen en de Kempen.
Verschillende van onze bedrijven uit de verschillende sectoren hebben hun eigen ruimte op deze site. U kan met ze kennismaken via "
onze bedrijven".
Wij wensen u veel surfplezier op onze website en hopen u als trouwe bezoeker regelmatig te mogen ontvangen!
Volg ons ook op facebook (klik op icoon facebook)     
                                                    

GEWIJZIGDE SITUATIE:

Door de Covid 19 Pandemie en rekening houdende met de regeringsmaatregelen, werd beslist om onze kantoren gesloten te houden voor het publiek. Toch kan u een afspraak maken voor dringende zaken! Wij zijn telefonisch bereikbaar of via email. Alvast dank voor uw begrip!

Openingsuren:
- Maandag van 9.00 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur;
- Dinsdag van 9.00 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur (tot 18 uur op afspraak);
- Woensdag zijn de kantoren gesloten;

- Donderdag van 9.00 u tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur;

- Vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur
Note: Buiten deze openingsuren kunnen leden ook steeds een afspraak maken!

RSS Feed: Klik op het RSS icoon om de app te installeren op je smartphone.


Geef onze website www.acvbiemechelenkempen.org in en ontvang een bericht bij nieuws op jouw GSM .
07/05/2021: Europa moet meer ambitie tonen in strijd tegen armoede
Persbericht ACV - ABVV - ACLVB - BAPN
Brussel, 6 mei 2021
Op de vooravond van de Europese sociale top in Porto (7-8 mei 2021) wensen ACV, ABVV, ACLVB en BAPN, het Belgische Netwerk Armoedebestrijding, hun ontgoocheling uit te drukken over de doelstellingen die daar voorliggen voor armoedebestrijding.
29/04/2021: BELASTINGSSERVICE 2021 AAN ONZE LEDEN
ACV LEDEN kunnen rekenen op ondersteuning voor het invullen van de belastingsbrieven.
Door Covid pandemie is een fysieke afspraak helaas niet mogelijk.
De belastingsservice zal enkel voor leden met een mandaat gebeuren op afspraak en telefonisch.
Leden kunnen vanaf 17/05 een afspraak online maken, de afspraken zullen in de maand juni worden gepland. Klik hier voor een online afspraak!
Twee broden "dat is uw verhoging"
Die 0,4% is te weinig, zeker in sectoren waar het de voorbije maanden wel goed ging. Dat was meestal alleen mogelijk door de grote inzet van de werknemers. Helaas is die inzet niet meer waard dan een loonsverhoging van netto omgerekend twee broden per maand.
Veel mensen leden de voorbije maanden ook inkomensverlies. Zij kunnen wat meer loonopslag goed gebruiken. Mensen die wat meer te besteden hebben, dat is bovendien ook goed voor de economie.
15/01/2021: Het Arbeidshof geeft ook kaderleden vakbondsrechten
Op 13 januari 2021 heeft het Arbeidshof van Antwerpen bevestigd dat kaderleden niet geweerd mogen worden uit de vakbondsafvaardiging en het sociaal overleg op de werkvloer. Ondanks een eerder arrest uit 2014 bleven bedrijven, met name uit de chemiesector, weigeren gevolg te geven hieraan. Eén van de ondernemingen die het arrest uit 2014 steevast met de voeten blijft treden, is 3M uit Zwijndrecht. Hier botsen kaderleden telkens op onwil van de werkgever om afspraken te maken over thema’s die hen aanbelangen zoals loon of een preventief stress- en burn-outbeleid. Na jarenlange vruchteloze pogingen tot overleg stapten het ACV, ABVV en ACLVB naar het Arbeidshof om deze discriminatie te stoppen en de discriminerende cao-bepalingen die een onderscheid maken tussen kaderleden en bedienden nietig te verklaren. Nu bevestigt het Hof dus dat kaderleden niet mogen uitgesloten worden als kiezer of kandidaat bij de verkiezingen voor de vakbondsafvaardiging, noch om het aantal afgevaardigden of de drempel voor instelling van een vakbondsafvaardiging te bepalen.
Bepalingen uit de sectorale cao’s die kaderleden uitsluiten, worden door het Arbeidshof onwettig verklaard. Dit arrest kan niet langer genegeerd of beschouwd worden als een eenmalige uitspraak in één specifieke situatie in één onderneming. We roepen de werkgevers op om deze uitspraak te respecteren en kaderleden toe te laten tot het sociaal overleg. Laat dit een startschot zijn voor een meer democratisch sociaal overleg in alle ondernemingen. We willen in samenspraak met de werkgevers blijven zoeken naar oplossingen voor wederzijdse verzuchtingen.

28/01/2021: Eindelijke een algemene regeling voor telethuiswerk als gevolg van corona

Een van de belangrijkste maatregelen om corona in te dijken is het zoveel mogelijk thuiswerken. “We stellen echter vast dat er in veel ondernemingen na al die maanden nog altijd geen goede afspraken zijn,” zegt Mathieu Verjans, nationaal secretaris van het ACV. “Daarom sloten we in de Nationale Arbeidsraad een nationale, interprofessionele cao om onwillige bedrijven toch te verplichten afspraken te maken. De nieuwe cao telethuiswerk bevat een duidelijk kader waarbinnen op ondernemingsvlak minimaal afspraken gemaakt moeten worden”.  Voor veel  mensen begint het telethuiswerken intussen ook zwaar door te wegen. Daarom hebben de sociale partners in deze cao ook nogmaals de nadruk gelegd op het belang van goede preventiemaatregelen op dat vlak. Het recht op deconnectie zit bijvoorbeeld ingebakken in deze cao.
De nieuwe cao is van toepassing op het door de overheid aanbevolen of verplichte telethuiswerk om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan. De cao wordt afgesloten voor bepaalde duur tot 31 december 2021. De cao wil voornamelijk ondernemingen die nog geen degelijke omkadering hebben voor het telethuiswerk, dwingen hierover nu afspraken te maken.  Deze moeten minimaal aan de nieuwe cao voldoen, al staat er niets in de weg om meteen grondigere afspraken te maken die ook nadien bij vrijwillig, structureel thuiswerk blijven doorwerken
29/12/2020: Nieuw: Geboorteverlof 15 dagen vanaf januari 2021
Het geboorte- en vaderschapsverlof wordt vanaf januari 2021 opgetrokken van 10 naar 15 dagen.  En in januari 2023 gaat het naar 20 dagen.  Dit geldt ook voor zelfstandigen.
   Het moment van geboorte is doorslaggevend.  De regeling geldt voor kinderen die na 31 december 2020 geboren zijn.
Geboorteverlof aanvragen
Je moet het geboorteverlof aanvragen bij je werkgever. Verwittig dus eerst je werkgever. Als je naam als vader of meemoeder in de geboorteakte staat, is de geboorteakte voldoende om je geboorteverlof aan te vragen.
Loon en uitkering
De eerste 3 dagen wordt je volledige loon nog door je werkgever betaald. De resterende 12 dagen (nu nog 7 dagen) ontvang je een uitkering van het ziekenfonds. Die uitkering bedraagt 82 % van je begrensde brutoloon.  Dit geldt ook voor de nieuwe regeling vanaf januari 2021. Je moet dus bij je ziekenfonds aankloppen om een uitkering te ontvangen. De meeste ziekenfondsen hebben daar standaardformulieren voor. Je ziekenfonds zal dan zelf contact opnemen met je werkgever om de correcte loongegevens te ontvangen.
Goed om te weten
Maak je gebruik van je recht op geboorteverlof, dan ben je beschermd tegen ontslag. Je werkgever mag, behalve om een reden die niets met het geboorteverlof te maken heeft, de arbeidsovereenkomst niet eenzijdig beëindigen gedurende een periode die ingaat op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving van het nemen van geboorteverlof tot 3 maanden na die kennisgeving.
>> Lees meer "wat verandert er op 1 januari 2021"
09/11/2020: Tijdelijke werkloosheid Corona-maatregelen
Op 8 november 2020 kondigt de regering De Croo een hele reeks nieuwe maatregelen aan. Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (of coronawerkloosheid) wordt terug opengesteld naar alle ondernemingen. Het kortstondig geldende stelsel van tijdelijke werkloosheid voor “hard getroffen ondernemingen” wordt dus opnieuw veralgemeend naar alle ondernemingen, met terugwerkende kracht van 1 oktober 2020 tot 31 maart 2021 en nogmaals verlengd tot 30 juni 2021.
Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om tijdelijke werkloosheid op te nemen wanneer de crèche of school van je kind sluit (vanaf 1 oktober 2020). Lees hierna alle belangrijke vragen en antwoorden na in verband met tijdelijke werkloosheid corona.
Vraag tijdelijke werkloosheid aan
Om voor een uitkering in aanmerking te komen, vult je werkgever eerst de documenten tijdelijke werkloosheid in. Als werkgever moet je zelf ook de aanvraag indienen.  Als lid van het ACV kan je dat online doen! (Geen lid?  Sluit je eerst online aan!)
Lid van het ACV?
Dien je aanvraag tijdelijke werkloosheid in via je persoonlijke pagina op Mijn ACV.
  • Log je in met eID.
  • Vul online het aanvraagformulier tijdelijke werkloosheid in
Na het indienen van je aanvraag kan je alle stappen van je dossier volgen via je digitale dossier in Mijn ACV. Handig en overzichtelijk.
04/01/2021: Opleidingsaanbod Co-Valent (PC207 - PC116)
De opleidingen van het voorjaar 2021 zijn vanaf nu beschikbaar bij Co-valent! De nieuwe opleidingssessies werden zonet op de website van Co-valent gepubliceerd. Doorloop onze brochure, ontdek ons gratis aanbod!
>> Digitale folder Co-valent (opleidingsaanbod)

NIEUWE ACV Brochure PC314
Onze nieuwe sectorbrochure loon- en arbeidsvoorwaarden in de sector kappers, fitness en schoonheidszorgen.
Nieuwe ACV Brochures en folder - Klik hier!
Laatste update:
12/05/2021
ACV BIE Mechelen
Onder Den Toren 4 A
B2800 - Mechelen
015/71 85 30      


Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu