Tijdelijke werkloosheid - ACV BIE Mechelen Kempen

ACV BIE Mechelen Kempen
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Tijdelijke werkloosheid

COVID 19 Crisis
Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht
We proberen alle genomen beslissingen zo snel als mogelijk hieronder weer te geven om u correct te informeren over de maatregelen in het kader van tijdelijke werkloosheid.

21/03/2020: Het kan zijn dat je door het coronavirus tijdelijk werkloos bent wegens overmacht of economische redenen. Om je dossier zo snel mogelijk in orde te brengen,  werd zopas een vereenvoudigde procedure afgesproken met de overheid. Heb je   al een aanvraag ingediend via de normale procedure? Dan wordt die sowieso behandeld en is het niet nodig een nieuwe aanvraag te doen via de vereenvoudigde procedure.
    
Hoe dien je een aanvraag tijdelijke werkloosheid in via de vereenvoudigde procedure?
    

     
 
Wat gebeurt er daarna?
Als je aanvraag in orde is, sturen we je dossier naar de RVA. Is je dossier onvolledig, dan krijg je van ons een e-mail of telefoon. We krijgen erg veel vragen en we doen er alles aan om die zo snel mogelijk te beantwoorden. Verzend je aanvraag geen tweede keer, dat vertraagt ons werk en de verwerking van je dossier.
    
Wanneer en hoe ontvang je je uitkering?
We kunnen de uitbetaling uitvoeren zodra je werkgever of zijn sociaal  secretariaat de werkloosheidsgegevens van de afgelopen maand aan de overheid heeft bezorgd. Dit kan ten vroegste vanaf het begin van volgende maand (voor maart 2020 is dat dus vanaf begin april 2020). We doen er alles aan om je zo snel mogelijk uit te betalen.
    

Hoeveel zal je uitkering bedragen?
Of je nu werkt als arbeider of als bediende, je inkomensverlies door de coronacrisis zal gedeeltelijk gecompenseerd worden door een  werkloosheidsuitkering die overeenkomt met 70% van je begrensd brutoloon + 5,63 euro per dag, dus + 146 euro op basis van 26 dagen per maand.
    

Een vraag?
Voor vragen over de impact van de coronacrisis, kijk op: http://www.hetacv.be/coronavirus of op http://www.hetacv.be/tijdelijkewerkloosheid. Je vindt daar ook specifieke informatie over de sector waarin je werkt, over het arbeidsrecht of over veiligheid en welzijn op het werk.
    
We volgen de situatie op de voet en blijven beschikbaar om op al je vragen te antwoorden en kwalitatieve dienstverlening te garanderen.
           

Procedure
Nieuwe procedure (beslissing van de regering op 20/03/2020)
 
Er heerst heel wat onduidelijkheid omtrent de tijdelijke werkloosheid. In deze mail proberen we wat duidelijkheid te scheppen met de juiste informatie die we vandaag hebben.  Alle werkloosheid formules zullen onder 1 noemer vallen, namelijk “overmacht”. Dit voor zowel arbeiders als bedienden.
 • Werknemers (zowel arbeiders al bedienden) die door corona in tijdelijke werkloosheid komen, krijgen een werkloosheidvergoeding.
 • Is het langer dan 3 jaar geleden of heb je nog nooit tijdelijke werkloosheid ontvangen? Lees hieronder hoe je tijdelijke werkloosheid aanvraagt.
 • Heb je minder dan een jaar geleden nog vergoedingen ontvangen en je rekeningnummer en werkgever is nog steeds hetzelfde, dan moet je niets ondernemen.
 • Niemand hoeft een controlekaart (dopkaart) binnen te brengen.
 
Ben je nog geen lid? Of ken je mensen die nog geen lid zijn?  (Maak dit snel in orde via):

Hoe breng je je aanvraag tijdelijke werkloosheid in orde als het lang gelden is of als je nog nooit gestempeld hebt?
Om zo snel mogelijk je dossier te kunnen regelen werd met de overheid een vereenvoudigde procedure uitgewerkt. Volg onderstaande stappen om je tijdelijke werkloosheid aan te vragen.

Indien je online geen registratie kan doen!

1. Vul het formulier C.3.2. Werknemer corona in.
2. Handteken het formulier;
 • Handteken het formulier zelf:  print het uit, maak er een scan van en maak het digitaal aan ons over (stap 3)
 • Plaats je geen handtekening, dan geef je als lid van het ACV impliciet volmacht aan ons. Maak het document rechtstreeks en digitaal over aan ons (stap 3)
3. Stuur het formulier via mail naar corona.demande-aanvraag@acv-csc.be
 • Gebruik volgende onderwerp regel: Naam + rijksregisternummer + postcode  (Bijvoorbeeld : Jan Pieters – 660318-254-12 – 8820)
 • BELANGRIJK:  stel geen andere vragen in je mail, we zullen die niet kunnen beantwoorden.  Heb je vragen? Bel dan 02/244.30.00

Lukt het je niet om je aanvraag per mail te verzenden?
 • Volg stap 1 en 2 en deponeer het ingevulde en ondertekende formulier in een ACV-brievenbus.       
 • Kan je het document niet uitprinten, neem dan zo snel mogelijk telefonisch contact op via het ACV-contactenter van je regio.

Vroeg je reeds tijdelijke werkloosheid aan volgens de oude procedure, geen zorgen: ook jouw dossier wordt overgemaakt aan de RVA.
De vergoedingen voor tijdelijke werkloosheid is dezelfde voor alle vormen van tijdelijke werkloosheid. (Economische werkloosheid, overmacht….)  Enkel   de aanvullende vergoeding kan een klein beetje verschillen.
  
Bijkomende beslissingen:

 • De water-, gas- en elektriciteitsfactuur van huishoudens met gezinsleden die tijdelijk/technisch werkloos worden ten gevolge van de COVID-19-maatregelen worden gedragen door de Vlaamse overheid voor de periode van 1 maand. Dit bedrag wordt berekend op basis van 1/12de van de vorige jaarfactuur van het gezin.
 • Als de COVID-19 crisis langer aanhoudt dan de periode van 1 maand, zal de Vlaamse Regering, rekening houdend met de budgettaire beperkingen, een stelsel van uitstel van betaling uitwerken voor de gezinnen waarvan 2 of meerdere gezinsleden in het stelsel van technische  werkloosheid terechtkomen.
 • Zolang de strikte COVID-19-maatregelen van kracht zijn, zullen er geen afsluitingen gebeuren van water, gas of elektriciteit.
 • Uitstel van betaling woonkrediet!
 •   
ACV BIE Mechelen
Onder Den Toren 4 A
B2800 - Mechelen
015/71 85 30
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu