Actualiteit DuPont - ACV BIE Mechelen Kempen

ACV BIE Mechelen Kempen
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Actualiteit DuPont

30/01/2018: Akkoord bereikt voor personeel bij DuPont
Na verschillende pogingen werd op 7/12/2017 een ontwerpakkoord bereikt voor de arbeiders 2017-2019.  Het ontwerp voor de arbeiders werd ondertussen goedgekeurd met 62%.
Er werd eveneens een akkoord bereikt voor de bedienden en dit ontwerp werd eveneens goedgekeurd.

07/12/2017: Ontwerpakkoord bereikt voor de arbeiders bij DuPont te Mechelen
Na verschillende pogingen werd op 7/12/2017 een ontwerpakkoord bereikt voor de arbeiders 2017-2019.  Het ontwerp zal nu worden voorgelegd aan de arbeiders. Voor de bedienden kon helaas nog geen akkoord worden bereikt.

15/09/2017: Vestiging van Dupont in Mechelen gaat plots niet naar DOW
Op een in de haast bij elkaar geroepen bijzondere OR werd de afgeronde deal afgeblazen voor de vestiging van Mechelen. Deze beslissing is opmerkelijk omdat wereldwijd de activiteiten van DuPont worden opgenomen in de nieuwe groep "DOWDuPont". De vestiging van Mechelen zou ook worden opgenomen in één van de drie nieuwe divisies van de nieuwe groep. Nu wordt er plots de beslissing genomen om DuPont Mechelen buiten deze deal te laten. Een vreemde beslissing!  Wij hebben er als vakbond veel vragen bij. De directie in Mechelen gaat nu eerstdaags opheldering bieden aan de vakbonden en de werknemers.
04/09/2017: Fusie Dow en Dupont vanaf 1/9/2017 defintief
Op een bijzondere OR werd de voltooiing van de fusie tussen Dow en DuPont bekendgemaakt. Deze fusie zal fungeren als holding met de naam "DowDuPont" en drie divisies omvatten, Agriculture (landbouw), Materials Science (Materiaalkunde) en specialty Products (gespecialiseerde producten).
DowDuPont heeft de intentie om deze divisies op zeer korte termijn weer te scheiden, zodat ze eigen juridische entiteiten zullen vormen. Deze scheiding zal binnen een termijn gebeuren van 18 maanden. Het is duidelijk dat deze structuur werd opgezet om het geen overnamen te laten zijn. Een fusie en even later een van de partners uit te kleden en vervolgens te laten doodbloeden is louter fiscaal ingegeven. Op deze wijze strijken de grote aandeelhouders meer geld op!

18/05/16: Verzoeningsvoorstel bereikt bij DuPont
Op 18 mei 2016 ging de verzoening door op de FOD Arbeid te Brussel voor DuPont. Wat op de onderneming niet mogelijk bleek werd in de verzoening wel ingevuld.

25/02/2016:  UPDATE: CAO-onderhandelingen bij DuPont Mechelen eindigen zonder ontwerpakkoord, patronaal voorstel verworpen met 89%.
De ultieme besprekingen om tot een akkoord te komen op 23/2 hebben niet mogen resulteren in een ontwerpakkoord. Het maximaal pakket van het management bleek een volledige lege doos met enkel een minimale enveloppe voor koopkracht. De maaltijdcheques zouden van 7 naar 8 euro gaan per gewerkte dag, maar dit slechts met ingang vanaf 1/6/2016. Het uurloon zou slechts stijgen met 0,15 euro per uur en dit in twee tijdstippen. Het patronaal voorstel werd nu door de arbeiders met 89% verworpen. De werkgever vroeg nu om een verzoeningvergadering op het ministerie, deze zal plaatsvinden op 20/4 (namiddag).
23/02/2016:  CAO-onderhandelingen bij DuPont Mechelen eindigen zonder ontwerpakkoord
De ultieme besprekingen om tot een akkoord te komen op 23/2 hebben niet mogen resulteren in een ontwerpakkoord. Het maximaal pakket van het management bleek een volledige lege doos met enkel een minimale enveloppe voor koopkracht. De maaltijdcheques zouden van 7 naar 8 euro gaan per gewerkte dag, maar dit slechts met ingang vanaf 1/6/2016. Het uurloon zou slechts stijgen met 0,15 euro per uur en dit in twee tijdstippen. De vakbonden en directie leggen het patronaal voorstel nu voor aan de arbeiders.
03/02/2016:  Moeizame CAO-onderhandelingen bij DuPont Mechelen
Er werden op woensdag 3/2 onderhandelingen gevoerd tussen vakbonden en directie van DuPont Mechelen. De besprekingen verliepen bijzonder moeizaam. De directie had geen mandaat meer om verder te praten. De directie gaat nu bij het Europese management opzoek naar een nieuw mandaat. Op 23/2 zal de directie, met hopelijk positief nieuws, opnieuw besprekingen voeren met de vakbonden.
13/01/2015: Vakbonden en directie starten onderhandelingen bij DuPont Mechelen voor nieuwe CAO 2015-2017.
Op 13/01/2016 hebben de vakbonden en de directie de besprekingen opgestart voor een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst voor de arbeiders.
Zowel de directie als de vakbonden hebben hun argumenten en gevoeligheden op tafel gelegd. Op 1 februari 2016 zullen de onderhandelingen worden verdergezet.

07/01/2015: DuPont Mechelen ontslaat (opnieuw) 19 bedienden.
Op een bijzondere OR van 6/1/2016 werd kennis genomen van de verwachte reorganisatie bij DuPont. Voor Mechelen zouden 2 bedienden en 17 kaderleden moeten vertrekken. Deze medewerkers in specifieke functies moesten onmiddellijk vertrekken.  
09/12/2015: Geruchten over nakende fusie tussen DuPont en Dow Chemicals
DuPont maakt moeilijke jaren door en heeft heel wat activiteiten afgestoten. Deze week zouden de gesprekken afgerond kunnen zijn die kunnen resulteren in een fusie tussen deze 2 chemische multinationals. Voor heel wat werknemers zal het weer bang afwachten zijn of dit op termijn weer banen zal kosten!
>> Artikel De Standaard 10/12/2015

13/05/2014: Ontwerpakkoord bereikt bij DuPont in Mechelen voor de arbeiders!
Op 13/5 was het echt wel de besprekingen van de laatste kans om een oplossing te vinden voor het conflikt welke al een tijdje aansleept. De vakbonden eisten maaltijdcheques te indexeren en toe te passen voor iedereen. Beide elementen werden gerealiseerd, de directie werd overtuigd om haar principe op te geven. Hierdoor werd een ontwerpakkoord mogelijk welke nu zal worden voorgelegd aan de arbeiders. Donderdag zou de uitslag reeds bekend zijn!

>> Ontwerpakkoord 2013-2015

09/05/2014: Actie voor poorten van DuPont als signaal!


23/10/2012: DuPont schrapt 25 banen in Mechelen
DuPont wil 1500 jobs wereldwijd schrappen, waarvan 25 jobs in Mechelen.
Het was bang afwachten wat de effecten waren voor Mechelen, het werden uiteindelijk 25 jobs die zullen worden geschrapt. Wereldwijd wil DuPont 1500 banen schrappen met een besparing van 450 miljoen $. DPC (verf) zal niet door deze reorganisatie worden getroffen omdat zij voorheen werden verkocht aan een beleggingsmaatschappij met uitvoering tegen begin 2013. Voor Europa zou dit neerkomen op 450 à 550 jobs. De komende dagen zal er nog een Europese OR plaatsvinden waar alle landen kennis zullen krijgen aangaande het besparingsplan. Op 25/10 zal er te Mechelen dan weer een extra OR plaatsvinden om de verdere detail te bespreken.

30/03/2011: DuPont Plastics gaat van 4 naar 3 ploegen
Op een ondernemingsraad bij DuPont op 30 maart 2011, werd een wijziging van ploegensysteem aangekondigd met loonverlies!
De directie van DuPont voerde de afgelopen periode drukdoende overleg om de plastic afdeling (PP) van volcontinu te herleiden naar slechts 3-ploegen.
Op 30 maart werd dit definitief medegedeeld op de ondernemingsraad en ook een persbericht door de directie verzonden. Opmerkelijk dat de directie dit nu expleciet extern wil communiceren. Blijkbaar wil de vestiging te Mechelen een goede beurt maken bij het Amerikaanse hoofdhuis. Voor DuPont Mechelen was het hoofdzakelijk de bedoeling om de kosten te doen dalen. Ook de bedienden (operators) worden geviseerd, zij zullen terug arbeider worden en verliezen zo hun bediendestatuut. De werknemers van PP zien volumes weggaan naar andere vestigingen en moeten harder werken voor minder loon, voor velen zal dit neerkomen op een 400 euro minder.

De werknemers (arbeiders en bedienden) hebben alvast als signaal geprikt. Wij als vakbonden eisen alvast overleg om het loonverlies te compenseren. De directie kondigde aan om vanaf vrijdag 1 april 2011, met de vakbonden besprekingen te voeren. Wanneer vrijdag of maandag niets uit de bus komt dreigen de werknemers met hardere acties.

ACV BIE Mechelen
Onder Den Toren 4 A
B2800 - Mechelen
015/71 85 30
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu