Actualiteit Axalta - ACV BIE Mechelen Kempen

ACV BIE Mechelen Kempen
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Actualiteit Axalta

04/05/2018: Axalta Coating sluit deuren in Mechelen
Op een bijzondere en extra ondernemingsraad, vandaag 4 mei 2018, heeft de directie van Axalta Coating Systems de sluiting van de productie aangekondigd. Concreet betekent dit het einde van de vestiging in Mechelen. Axalta Coating was een afsplitsing van de verfafdeling van DuPont. Er zijn volgens de directie 276 banen bedreigd. De vakbonden zullen zich nu verder beraden.
18/09/2017: Ontwerpakkoord bij Axalta Coating in Mechelen
Bij Axalta werd na moeizame besprekingen een ontwerpakkoord bereikt voor de arbeiders. Het ontwerpakkoord zal nu door de vakbonden worden voorgelegd aan de arbeiders ter stemming. In een referendum gaven de arbeiders ondertussen het ontwerp groenlicht met 80%.
16/11/2016: Vakbonden weigeren besparingen bij Axalta
Op het overleg van 16/11 tussen vakbonden en directie bij Axalta Coating hebben de vakbonden het resultaat van de consultatie besproken. De vakbonden hebben de extreme eisen van het Europees management naar de prullemand verwezen. Dit is voor de werknemers onaanvaardbaar! Het ACV wil niet praten over inleveren, maar een oplossing zou kunnen zijn om de komende CAO onderhandelingen te gebruiken om een investerings-CAO te maken. Dit moet dan vertrouwen geven aan het Europees management zonder de werknemers te doen inleveren en meer respect te tonen voor de werknemers hun jarenlange inzet.
10/11/2016: Directie Axalta stelt alle arbeidsvoorwaarden in vraag en wil opnieuw met een wit blad starten!
De directie van Axalta Coating uit Mechelen-zuid gaat wel extreem ver in haar eisen. De Europese/Amerikaanse directie wil pas geld op tafel leggen voor een noodzakelijke investering als er ook een inlevering komt van het personeel. De directie was zo grof dat ze een lijst presenteerden aan de vakbonden die bijna over alles een kruis trok. Alle insanning uit het verleden werden eveneens weggeveegd en telt men niet mee in de nieuw vooropgestelde besparingsbedrag van 2 miljoen €, in ruil voor een investering van 6,7 miljoen €. Buiten de ingrepen in de loon-arbeidsvoorwaarden terwaarde van die 2 miljoen, wil de directie ook een invoering van de wet Peeters (flexibele arbeidstijd) met een vork 35 u tot 45 u prestatie per week zonder betaling van overuren! Tevens moeten er 7 ADV-dagen worden ingeleverd en worden de anciënniteitsdagen gehalveerd. De vakbonden vielen van de ene verbazing in de andere. Maandag zullen de vakbonden de werknemers informeren en consulteren. Op 16/11 zullen de vakbonden de directie een reactie geven!
21/10/2016: Directie Axalta Coating wil investeren, maar personeel moet inleveren
De directie van Axalta Coating heeft op 21/10/2016 de vakbonden ontboden voor een mededeling. De vakbondssecretarissen moesten daarbij aanwezig zijn.  De directie heeft een gelijkaardig scenario klaar zoals enkele jaren geleden, met een combinatie van een investeringplan en een inspanning op vlak van flexibiliteit, productiviteit en besparingen in de vaste kosten. De vakbonden hebben ook enkele voorwaarden om verder te praten op tafel gelegd. Daarbij werden heel wat vragen opgelijst waarop het management nu eerst moet beantwoorden. De volgende vergadering ligt nu vast voor 10/11/2016, de tweede is gepland op 16/11/2016.
27/09/2016: Axalta Coating wil weer praten met vakbonden over investeringen in ruil voor inleveringen
De verfproducent uit Mechelen heeft weer een plan klaar om investeringen naar Mechelen te halen, in ruil voor inleveringen van de werknemers. Het is bijna een jaarlijkse traditie dat de directie op de proppen komt met zogenaamde investeringen in ruil voor inleveringen. Alleen komt er nooit iets van volume naar Mechelen, de werknemers willen garanties en geen loze beloften. De directie gaat nu weer infosessies organiseren voor het personeel om hen te overtuigen van het nut van inleveringen (directie ziet dit als goodwill laten zien) om achteraf een beloning te ontvangen van de investeerder. Jammer voor hen, maar de arbeiders geloven niet meer in de sint!
de vakbonden zouden een uitnodiging krijgen voor een gesprek, wij zullen zeker luisteren naar het verhaal van de directie.

25/06/2015: Axalta Coating schrapt 68 banen in Mechelen
De verfproducent uit Mechelen maakte, donderdag 25/6, op een bijzondere OR bekend dat er binnen een termijn van 9 maanden 68 banen zullen sneuvelen. De 68 banen zijn allemaal bedienden en verbonden aan het kleurenlabo en productontwikkeling. 


29/05/2015: Ontwerpakkoord 2015-2017 bereikt bij Axalta Coating te Mechelen
De vakbonden en directie bij Axalta Coating hebben een ontwerpakkoord bereikt voor een nieuwe CAO 2015-2017 (arbeiders). Het akkoord werd ondertussen toegelicht aan het personeel. Volgende week zal er worden gestemd.
UPDATE: De arbeiders hebben het ontwerp goedgekeurd met 87%!

23/04/2015: Arbeiders bij Axalta Coating leggen het werk neer! 
De nachtploeg heeft het werk neerleggen op 23/4 om 22 uur en op vrijdag 24/4 zal de fabriek stilliggen.  De arbeiders en de bedienden zijn bijzonder boos op de directie omdat zij bij de klassieke CAO-onderhandelingen voor de zoveelste keer met een besparingsplan komen. Een aantal verworven zaken zoals anciënniteitsdagen moeten worden afgegeven die nog onder DuPont werden verworven. Deze werden door de wetgeving via CAO-32 bis overgenomen. De arbeiders pikken het niet dat de directie deze weer wil afromen, samen met nog heel wat voordelen! 
UPDATE: Op dinsdag 28/4 hebben de vakbonden en directie opnieuw onderhandelingen gevoerd! De directie heeft daar gepleit om een rustperiode in te lassen, pas na het sectoraal akkoord wenst men verder te onderhandelen!

19/04/2014: Arbeiders Axalta aanvaarden flex-CAO zeer nipt! ACV gaat CAO-flex niet ondertekenen!
Met een zeer krappe meerderheid van 56 stemmen voor en 51 tegen, werd de Flex CAO goedgekeurd. Het is duidelijk dat dit opnieuw veel spanning zal brengen door deze uitslag. Daarom heeft het ACV besloten om de CAO niet te ondertekenen!

25/03/2014: Axalta Coating Systems schrapt 30 banen in Mechelen!
De directie van Axalta heeft medegedeeld dat zij een 30-tal banen gaat schrappen in Mechelen. Reeds een tijd terug werd aangegeven dat de afdeling Cromax op korte termijn zal sluiten. Ook in het magazijn zullen banen sneuvelen.  De directie legt ook de mogelijkheid van economische werkloosheid op tafel. Daarbovenop heeft de directie met de vakbonden overleg gehad om een maximale flexibilieit te verkrijgen van het personeel. De flexibiliteitseisen staan los van de herstructurering, maar de directie wil dit er snel mee doorjagen. Het ACV kan de directieplannen niet verdedigen! Het zal nu worden voorgelegd aan de arbeiders.

Feb 2014: Vakbonden arbeiders en bedienden laten directie weten niet te kunnen ingaan op een inleveringsplan!
De vakbonden hebben de directie van Axalta Coating laten weten niet te kunnen ingaan op het verzoek om een inlevering te doen op loon-en arbeidsvoorwaarden. Hierop heeft de directie gezegd dat mogelijk de investering niet naar Mechelen zullen komen. De discussie was hiermee gesloten!

Dec 2013: Axalta wil inlevering van 10 ADV-dagen!
Axalta Coating Systems uit Mechelen wil een inlevering van 10 ADV-dagen! Op 5 december 2013 voerden vakbonden van arbeiders en bedienden een gesprek over het investeringsplan met het management, maar er werd geen akkoord bereikt.

Op 5/12 werden opnieuw besprekingen gevoerd tussen de vakbonden en het management van Axalta. De boodschap was duidelijk, 10 dagen ADV moeten worden ingeleverd in ruil voor 10 miljoen euro. Komt de investering niet naar Mechelen zal op vrij korte termijn een 30 jobs wegvallen. Er werd geen akkoord bereikt omdat de vakbonden geen mandaat kregen van de arbeiders en de bedienden om hierover te praten. De directie wil nu met een eigen referendum de houding aftoetsen en zal zich neerleggen bij de wil van het personeel.

03/12/2013: Arbeiders Axalta Coating keuren CAO goed!
Arbeiders Axalta Coating Systems uit Mechelen keuren CAO goed met 81%!
Het ontwerpakkoord voor de arbeiders werd in een referendum voorgelegd aan het personeel. Het akkoord werd door 81% goedgekeurd en kan nu worden getekend.
Op 5 december 2013 zullen de vakbonden gesprekken voeren aangaande het investeringsplan.

ACV BIE Mechelen
Onder Den Toren 4 A
B2800 - Mechelen
015/71 85 30
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu